02.12.2019

Muutoksia rahastojen säännöissä


Rahastoyhtiön hallitus on 21.8.2019 päättänyt muuttaa Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sääntöjä seuraavasti:

  • Rahastoista ei enää jatkossa anneta osuustodistuksia. Mahdolliset rahasto-osuuksien panttaukset merkitään rahaston osuudenomistajarekisteriin.
  • Rahastoyhtiö ei enää jatkossa kutsu vuosittain kokoon rahasto-osuudenomistajien kokousta. Rahasto-osuudenomistajien kokous voidaan kutsua kokoon ainoastaan rahaston säännöissä mainituissa tilanteissa.
  • Erikoissijoitusrahasto Taaleri Euroopan Kassakoneet jakaa jatkossa tuotto-osuudenomistajille suoraan sääntöjen perusteella tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 15. päivänä tuottona määrän, joka vastaa 25 prosenttia tuotonjakopäivää edeltävän 12 kuukauden osinkotuotosta. Tuotonmaksu ei siten jatkossa edellytä Rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätöstä.
  • Sijoitusrahastojen Taaleri Allokaatio 25 ja Taaleri Allokaatio 50 vertailuindeksin korkoindeksi vaihtuu iBOXX Eurozone Sovereign Total Return –indeksistä Barclays Global Aggregate Total Return –indeksiksi. Uusi korkoindeksi vastaa sitä, mitä Taaleri käyttää yleisesti korkomarkkinan kehityksen seurantaan.

Lisäksi sääntöihin tehdään teknisiä korjauksia ja päivityksiä.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 22.11.2019 ja ne tulevat voimaan 2.1.2020. Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Rahastojen uudet säännöt ovat tämän sivun alaosassa. Lisätietoja sääntömuutoksista saa Taalerin asiakaspalvelusta puhelin 0800 552 135 (arkisin klo 9-16).


Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallitus

Rahastojen säännöt 2.1.2020 alkaen

Taaleri Aktiivi
Taaleri Allokaatio 25
Taaleri Allokaatio 50
Taaleri Arvo Kruunu
Taaleri Arvo Markka
Taaleri Arvo Rein
Taaleri Euroopan Kassakoneet
Taaleri Globaali Korko
Taaleri Globaali Osake
Taaleri Korkeammat Korot
Taaleri Lyhyet Korot
Taaleri Maltillinen Omistaja
Taaleri Mikro Markka
Taaleri Mikro Rein
Taaleri Rohkea Omistaja
Taaleri Uusi Eurooppa
Taaleri Vaihtoehtoiset
Taaleri Vakaa Korko
Taaleri Varovainen Omistaja
Taaleri Yrityskorko

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Suomalaissijoittajat odottavat sijoituskohteelta vaikuttavaa toimintaa
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Dean Foods Company