31.10.2019

Tuotto-odotukset, verojenmaksu ja sijoituskohteen positiiviset vaikutukset ympäristöön ovat tärkeimmät kriteerit, joiden perusteella suomalaissijoittajat valitsevat sijoituskohteensa. Ensisijaisena sijoituskriteerinä jotakin yhteiskuntaan tai ympäristöön vaikuttavaa tekijää piti yhteensä 37 prosenttia suomalaissijoittajista. Tulokset käyvät ilmi Taaleri Varainhoito Oy:n tilaamasta ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka selvitti yli 35-vuotiaiden suomalaissijoittajien asenteita vaikuttavaa ja vastuullista sijoittamista kohtaan. 

Suomalaissijoittajat eivät tyydy sijoituskohdetta valitessaan tarkastelemaan vain kohteen potentiaalista tuotto-odotusta, vaan odottavat kohteelta myös positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Taaleri Varainhoito Oy:n tilaamaan tuoreeseen tutkimukseen vastasi 1021 suomalaissijoittajaa, joista 42 % prosenttia kertoi heille tärkeimmän sijoituskohteen valintaan vaikuttavan kriteerin olevan ennakoidusti kohteen tuotto-odotus. Toiseksi yleisin vastaus tärkeimmäksi sijoituskriteeriksi oli se, että sijoituskohteena oleva yritys maksaa veronsa siihen maahan, missä tuotot syntyvät (12 %). Kolmanneksi yleisin sijoitusprioriteetti oli se, että sijoitus edistää kiertotaloutta, materiaalien uudelleenkäyttöä ja energiatehokkuutta (6%). Vastaajat saivat valita tärkeimmän kriteerin 17 eri vastausvaihtoehdon joukosta.

“On silmiinpistävää, että näinkin suuri joukko suomalaissijoittajia tekee ensisijaisen sijoitusvalintansa yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten vaikutusten perusteella. Kaikista suomalaissijoittattajistattajista yhteensä 37 prosenttia piti jotakin yhteiskunnallista tai ympäristöllistä vaikutusta tärkeimpänä kriteerinä sijoituspäätöstä valitessaan. Sijoituspäätöstä kannattaa punnita huolella, sillä valitsemalla kohteensa huolella voi aidosti vaikuttaa haluamiinsa yhteiskunnallisiin tai ympäristöllisiin asioihin”, kertoo Taalerin impakti-sijoittamisen sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson.

Kasvun taustalla globaali megatrendi

Taaleri Varainhoito Oy:n tutkimus paljastaa suomalaissijoittajien kiinnostuksen vaikuttavaa sijoittamista kohtaan olevan voimakkaassa kasvussa. Suomalaisijoittajista 40 prosenttia kertoo sijoituskohteen vaikuttavuuden määrittävän tulevia sijoituspäätöksiään kun taas aiempiin sijoituspäätöksiin vaikuttavuudella kertoi olleen merkitystä vain 17 prosenttia vastaajista. Pekka Samuelsson kertoo vaikuttavuussijoittamisen eli impakti-sijoittamisen olevan vahvassa kasvussa oleva globaali ilmiö.

“Sijoittajat maailmanlaajuisesti ovat heränneet siihen havaintoon, että yksi tehokkaimpia tapoja tukea positiivisia muutoksia maailmassa on konkreettisesti investoida niihin. Halu vaikuttaa ja saada aikaan muutosta yhteiskunnassa luonnollisesti näkyy myös suomalaissijoittajien asenteissa.”

Niiden joukossa, jotka kertoivat vaikuttavuudella olleen merkitystä aiempiin sijoituspäätöksiinsä (17 prosenttia vastaajista), korostuivat merkittävästi ympäristöteemat. Heistä 20 prosenttia valitsi sijoituksen tuotto-odotuksen tärkeimmäksi valintakriteeriksi, mutta hyvin lähelle pääsee kiertotalouden edistäminen, materiaalien uudelleen käyttö ja energiatehokkuuden edistäminen, minkä 15 prosenttia näistä sijoittajista on valinnut tärkeimmäksi kriteeriksi.  Kolmanneksi listan sijalle nousi ilmastonmuutoksen etenemisen estäminen, minkä 11 prosenttia kertoi tärkeimmäksi kriteerikseen sijoitusta valitessa.

 
Taaleri Varainhoito Oy:n tilaamaan ja Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen osallistui 1021 yli 35-vuotiasta suomalaista, joilla on sijoituksia (pl. esim. omistusasunto, kesämökki tms). Vastaajista 59 % oli miehiä ja 41 % naisia. Tutkimus toteutettiin elokuussa 2019.
 

Kysymykset:

Mikä on sinulle tärkein kriteeri sijoituskohdetta valitessasi?

Sijoituksen tuotto-odotus    42 %
Maksaa veronsa siihen maahan; missä tuotot syntyvät    12 %
Edistää kiertotaloutta; materiaalien uudelleenkäyttöä ja energiatehokkuutta    6 %
Liiallisen riskinoton välttäminen    6 %
Edistää työllistymistä kotimaassa    5 %
Estää ilmastonmuutoksen etenemistä    5 %
Yhtiöllä ei ole korruptio- tai lahjontahistoriaa    5 %
Sijoittamisen helppous    4 %
Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia    3 %
Sijoittamisen kustannukset    3 %
Edistää naisten ja lasten asemaa kehitysmaissa    3 %
Tukee yrittäjyyttä kotimaassa    3 %
Hyvät palkitsemisjärjestelmät työntekijöille; johdolle ja hallitukselle    1 %
Yhtiön hallitus on riippumaton    0 %
Edistää nuorten asemaa kotimaassa    0 %
Hyödyntää uusiutuvaa energiaa    0 %
Edistää koulutusta kotimaassa    0 %

Mikä on sinulle tärkein kriteeri sijoituskohdetta valitessasi? (Ne vastaajat, jotka ilmoittivat vaikuttavuudella olleen merkitystä sijoituspäätöksiinsä)

Sijoituksen tuotto-odotus    20 %
Edistää kiertotaloutta, materiaalien uudelleenkäyttöä ja energiatehokkuutta    15 %
Estää ilmastonmuutoksen etenemistä    11 %
Maksaa veronsa siihen maahan, missä tuotot syntyvät    9 %
Edistää työllistymistä kotimaassa    8 %
Vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia    7 %
Yhtiöllä ei ole korruptio- tai lahjontahistoriaa    7 %
Liiallisen riskinoton välttäminen    6 %
Edistää naisten ja lasten asemaa kehitysmaissa    5 %
Sijoittamisen kustannukset    4 %
Tukee yrittäjyyttä kotimaassa    4 %
Sijoittamisen helppous    3 %
Hyvät palkitsemisjärjestelmät työntekijöille, johdolle ja hallitukselle    1 %
Yhtiön hallitus on riippumaton    1 %
Hyödyntää uusiutuvaa energiaa    0 %
Edistää nuorten asemaa kotimaassa    0 %
Edistää koulutusta kotimaassa    0 %


Lisätiedot:
 
Pekka Samuelsson
Sijoitusjohtaja, Impakti-sijoitukset, Taaleri Varainhoito Oy
Pekka.Samuelsson@taaleri.com
050 523 5834
 


 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta: Top Gun Realisations 61 Ltd
Seuraava
Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuudenomistajille