Osakesijoitukset

Osakesijoitukset ovat korkeimman tuoton lähde. Uskomme, että osakemarkkinat voidaan jakaa osiin, joissa erilaiset tavat toimia kannattavat.

Tutustu

Korkosijoitukset

Korkosijoitukset ovat tasaisen tuoton lähde niin turvaa hakevalle kuin tuottohakuisemmallekin sijoittajalle. Aktiiviselle korkosijoittajalle korkomarkkinoilla on tarjolla muutakin kuin nollakorkoa.

Tutustu

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoitukset täydentävät perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Pitkäjänteiselle sijoittajalle nykyisessä alhaisten tuottojen ympäristössä vaihtoehtoiset sijoitukset ovat houkutteleva tuottolähde.

Tutustu

Yhdistelmät

Yhdistelmäratkaisuissa lähtökohtamme on, että sijoitukset hajautetaan sekä maantieteellisesti että yli omaisuuslajien. Sijoituspäätökset nojautuvat markkina- ja allokaationäkemykseemme ja sopivat erinomaisesti sijoitussalkun rungoksi.

Tutustu

tapamme sijoittaa

Sijoitustoimintamme perustu vastuullisuuteen, hajautukseen yli omaisuusluokkien ja vahvaan näkemyksellisyyteen. Salkun rakentamisessa hyödynnämme sekä omia että kumppaneiden ratkaisuja. 

Valitsemillamme alueilla teemme aktiivista jalkatyötä löytääksemme parhaat sijoituskohteet. Toteutamme sijoituksia muun muassa tuuli- ja aurinkoenergiaan, pohjoismaisiin arvo-osakkeisiin ja yrityslainoihin. 

Hyvin tehokkailla ja kilpailluilla markkina-alueilla suosimme passiivisia ja kustannustehokkaita tapoja sijoittaa, esimerkiksi pörssilistattuja indeksiosuusrahastoja.

Palvelumme