Korkosijoitukset ovat tasaisen tuoton lähde niin turvaa hakevalle kuin tuottohakuisemmallekin sijoittajalle. Aktiiviselle korkosijoittajalle korkomarkkinoilla on tarjolla muutakin kuin nollakorkoa.

Olemme aktiivisia erityisesti yrityslainamarkkinoilla, koska uskomme sieltä saatavan riskikorjatusti houkuttelevaa tuottoa. Tämä korostuu etenkin siellä, missä yrityslainamarkkinat ovat kooltaan pienemmät tai tehottomammat, kuten Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.

Korkosijoitusten tuottopotentiaalia on mahdollista parantaa räätälöinnillä esimerkiksi luottoriskilainojen muodossa. Räätälöinnin lisäarvo korostuu etenkin silloin, kun korkotaso on yleisesti erittäin alhainen.

Toteutamme korkosijoittamista rahastojen kautta, asiakaskohtaisina ratkaisuina ja luottoriskilainojen avulla.