04.12.2019

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.11.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 12.11.2019 koskien viiteyhtiötä Dean Foods Company. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 12 – 24, 27 ja 32 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen osuudenomistajille
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta: The McClatchy Company