20.03.2017

Kehittyvät markkinat kulkivat 2010-2015 hyvin eri tahtiin länsitalouksien kanssa. Suhteellinen talous- ja tuloskasvu hidastui, osakekurssit laskivat ja valuutat heikentyivät. Vastaavaa keskuspankkien elvyttävää rahapolitiikkaa kuin USA:ssa, Euroopassa tai Japanissa ei nähty. Talouden sykli on siis nyt monessakin mielessä hyvin eri vaiheessa. Kun USA:ssa on jo väläytelty talouden ja osakemarkkinoiden lähestyvän nousukauden loppua, monilla kehittyvillä markkinoilla talouden elpyminen on vasta alkanut.

Positiivinen käänne on jo heijastunut myös osakekursseihin. Viime vuonna kehittyvät markkinat kilpailivat tasapäisesti USA:n kanssa parhaan osakemarkkinan tittelistä. Tänä vuonna kehittyvät markkinat ovat lunastaneet kärkipaikan noin 10 prosentin tuotoilla, kun USA:ssa ja Euroopassa kurssit ovat nousseet viitisen prosenttia.


Kehittyvät osakemarkkinat reagoivat positiivisesti FED:n ohjauskorkojen nostoon

Dollarin vahvistuminen on perinteisesti ollut myrkkyä kehittyville osakemarkkinoille. Ei ole siis ihme, että FED:in korkopäätös 15.3. olisi saattanut tuhota kehittyvien markkinoiden alkuvuoden hyvät tuotot. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kehittyvät markkinat innostuivat kiihdyttämään vauhtiaan odotettua pehmeämmän ohjeistuksen jälkeen.

Korkojen nostoa on ehkä turhaankin pelätty, koska viimeisten neljän USA:n koronnostosyklin aikana kolmessa kehittyvät markkinat voittivat (USA:n dominoiman) maailman osakemarkkinaindeksin. Aiemmin on myös havaittu, että kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden ja valuuttojen kehitys on hyvin riippuvainen korkojen noston luonteesta eli siitä, onko koronnostojen takana reaalitalouden vahva veto vai rahoitusshokki. Nyt nostot johtuvat talouden hyvästä vireestä, jolloin vaikutus on historiallisesti ollut positiivinen kehittyville markkinoille. Korkopäätöksen jälkeen dollari heikkeni ja on epätodennäköistä, että se vahvistuu merkittävästi jo nyt erittäin vahvalta tasoltaan, mikä on hyvä uutinen kehittyvien osakemarkkinoiden jatkokehitykselle.


Kyseessä ei ole vain muutaman päivän piristyminen, vaan potentiaalia on koko vuoden hyviin tuottoihin

Kehittyvien markkinoiden hyvä vire alkoi hieman yli vuosi sitten, kun Kiina-pelot hälvenivät ja raaka-aineiden hinnat kääntyivät nousuun. Samanaikaisesti yritysten tuloskasvuennusteet kääntyivät nousuun, kuusi vuotta kestäneen laskun jälkeen. 2016 ennusteita korotettiin merkittävästi ja nyt alkuvuonna ennusteita on korotettu vielä 5 %, minkä seurauksena tulosten odotetaan kasvavan selvästi länsiyritysten tuloksia nopeammin.

Myös kehittyvien markkinoiden BKT-kasvu on jälleen nopeutumassa suhteessa länsimarkkinoihin. Kasvuero supistui vuodesta 2010 alkaen, mutta nyt se on jälleen kasvussa, mikä on perinteisesti johtanut ylituottoihin kehittyvillä markkinoilla suhteessa maailman osakemarkkinoihin. Kiinni kirittävää on, koska kehittyvät markkinat ovat tuottaneet 50 % länsimarkkinoita huonommin vuodesta 2011 laskettuna ja arvostuskertoimet ovat 25 - 30 % länsimarkkinoita alhaisemmat, siis suhteessa alimmillaan 10 vuoteen.

Tällä hetkellä harvinaisen moni tekijä näyttää osuvan kohdalleen, kun arvioidaan kehittyvien markkinoiden tuottopotentiaalia 2017. Trump, protektionismi ja Kiinan pidemmän tähtäimen kehitys säilyvät edelleen uhkina. Kiinassa moni mittari, kuten tuottajahinnat ja asuntomarkkina, osoittavat kuitenkin tällä hetkellä oikeaan suuntaan ja riskien realisoitumien jo tänä vuonna, jolloin myös mitataan Kiinan nykyjohdon uskottavuus, ei ole kovin todennäköistä.


Tutustu kehittyvien markkinoiden rahastoihimme

Kehittyvät Markkinat

Kehittyvät Markkinat -rahasto on oiva lisämauste omistuksiisi. Rahasto tuotti hieman yli 15 prosenttia ja voitti vertailuindeksinsä vuonna 2016. Rahaston omistajaksi voit ryhtyä Taaleri Kaupassa.

Lue lisää

Troikka

Taaleri Troikka -rahasto tuotti hieman yli 40 prosenttia ja voitti vertailuindeksinsä vuonna 2016. Rahasto sijoittui Morningstarin vuosituottovertailussa sijoitusluokkansa parhaaksi 107 rahaston joukossa.

Lue lisää

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Neljä niksiä kuukausisäästäjälle
Seuraava
Korkojen nousutrendi on alkanut – aika mennä paniikkiin?
Kai Leppelmeier