07.01.2015

Arvo Rein -sijoitusrahastolle vuosi 2014 oli hyvä. Koko vuoden osalta noustiin lopulta reilut seitsemän prosenttia, mitä voidaan luonnehtia hyväksi tulokseksi - varsinkin kun huomioidaan vuoden jälkipuolisko, jolloin epävarmuutta oli Ukrainan tilanteen johdosta hetkittäin aika paljon. Suhteellisesti tulos jäi vain vähän positiiviseksi, vaikka kesällä oltiin vielä vahvemmin indeksin paremmalla puolella. Tulosta voidaan kuitenkin pitää hyvänä, koska vain noin 15 % aktiivirahastoista onnistui tässä tehtävässä Euroopassa ja Yhdysvalloissa vuoden aikana. Tämä johtui varmasti siitä, että vuosi piti sisällään niin vahvasti erilaisia aikajaksoja, jotka lopulta karistivat suurimman osan aktiivisesti hoidetuista rahastoista vertailuindeksin alapuolelle.


Vuodesta 2015 tulee luultavimmin vähemmän hektinen, vaikkakin heti alkuvuodesta joudutaan painimaan jälleen kreikkalaisten kanssa. Maailmantalous voi kuitenkin hyvin ja sen kasvu on ennemmin nousussa kuin laskussa. Myös Euroopan talousalueella on hyvät edellytykset parantaa kasvuvauhtiaan, joskin erittäin matalalta tasolta. Yhtiöavaruudellemme maailmantalouden kasvu on tärkeintä ja se on riittävällä tasolla hyvinkin kannattavalle kasvulle, mikä luo hyvän pohjan suotuisalle kurssikehitykselle, koska salkkumme arvostus on edelleen hyvin matala (15E mediaani P/E 12 & 16E mediaani P/E 9,9).


Sijoittajille haluamme vielä korostaa ja muistuttaa pitkäjänteisyyden tärkeydestä sijoitusavaruudessamme. Kärsivällisille sijoittajille lopputulos on usein myönteinen, kunhan pohjatyö on huolellisesti tehty, ja niin kuin Warren Buffett usein toteaa: ”If a business does well, the stock eventually follows.”

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Alhainen inflaatio on merkki EKP:n epäonnistumisesta
Seuraava
Espanjalaistunut turkkilainen