03.10.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Kaikki maailman sijoittajat kamppailevat saman ongelman kanssa: mistä löytää järkeviä tuottoja negatiivisten korkojen ympäristössä. Riskiä ei voi loputtomiin lisätä. Osakemarkkinatkin ovat nousseet jo monta vuotta perätysten; onko nousun loppu jo lähellä?On sitten kyse pien- tai ammattisijoittajasta, sijoitussalkku kannattaa aina rakentaa niin, että onnistumisen edellytykset ovat olemassa markkinatilanteesta riippumatta. Sijoitusstrategian on oltava riittävän systemaattinen, jotta valittu sijoitusavaruus pysyy hallinnassa. Toisaalta salkunhoitajalle on annettava riittävä määrä joustavuutta yksittäisten sijoituskohteiden valinnassa. Ketään ei pidä pakottaa omistamaan huonoa sijoituskohdetta.

Kun sijoitustoiminnan puitteet ovat kunnossa, voi sijoittamisen aloittaa rauhallisin mielin ilman jatkuvaa vatvomista sopivan ajoituksen kanssa.

Taalerin Omistajarahastot pyrkivät vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin. Negatiiviset korot taklataan sijoittamalla osa varoista ennustettaviin, hyvää kassavirtaa tuottaviin pääomarahastoihin ja hankkeisiin. Näin kokonaisuuden tuottopotentiaali kasvaa selvästi, mutta tuottojen heilunta pysyy silti maltillisena. Korrelaatio muihin sijoituskohteisiin on alhainen. Pörssilistauksen puute ja harvoin päivittyvät markkinahinnat ovat harvemmin ongelma pidemmän aikavälin sijoittajalle. Päinvastoin - houkutus seurata epärationaalisia kurssiliikkeitä vähenee ja sijoitustoiminta voi muuttua astetta pitkäjänteisemmäksi.

Omistajarahastojen salkuissa olevat Taalerin omat rahastot ovat toimintamalliltaan joustavia. Sijoituskohteiden painotukset eivät määräydy vertailuindeksin painotusten perusteella, vaan salkunhoitaja voi joustavasti valita salkkuun parhaaksi katsomansa sijoitukset. Ne toimivat vähemmän seuratuilla markkinasegmenteillä, joilla aktiivisella analyysityöllä on hyvät edellytykset tuottaa lisäarvoa.

Omistajarahastoissa ei oteta ylimääräistä markkinanäkemystä sijoituskohteena olevien rahastojen keskinäisillä painotuksilla, vaan omistusosuudet kussakin tuotteessa määräytyvät puhtaasti systemaattisen mallin perusteella. Lähestymistavan etuna on, että riskitasot pysyvät aina sijoitusstrategian mukaisina ja tunnepohjaisia (jälkijättöisiä) sijoituspäätöksiä ei ole mahdollista tehdä. Lisäksi säännöllinen salkkujen tasapainotus nostaa tuottopotentiaalia pidemmällä aikavälillä.

Omistajarahastoissa käytetyt tasaista kassavirtaa tarjoavat pääomarahastot, joustavat ja valtavirrasta poikkeavat sijoitusstrategiat sekä systemaattinen tapa valita sijoituskohteiden painot luovat asiakkaalle hyvän ja vakaan sijoitussalkun rungon vuosiksi eteenpäin.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Kuulumisia Münchenin osakeseminaareista
Seuraava
Ainoa oikea tapa sijoittaa
Samu Lang