09.01.2015

Vuonna 1964 perustettu qatarilainen Qatar National Bank (QNB) on ns. MENA-alueen (Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka) johtava pankki. Pankin tase oli syyskuun lopussa kooltaan yli $130 miljardia. Pankin Basel III -vakavaraisuusaste on 15,0 %. Pankilla on noin 14,000 työntekijää.


QNB on pystynyt tekemään tasaisesti tulosta ja pitämään oman pääoman tuottonsa korkeana (kuva 1.). QNB:n kulut/tuotot-suhdeluku on erittäin alhainen 20,9 % ja nettokorkomarginaali 2,9 %. Pankin lainakannasta lähes 80 % on edelleen Qatarissa ja pankilla on noin 45 %:n markkinaosuus kotimarkkinallaan. Strategiansa mukaisesti QNB on laajentunut yritysostoin mm. Egyptiin ja muualle Afrikkaan. QNB on kiinnostunut laajenemaan myös Turkissa.


Kuva 1. QNB:n nettotuloksen (mrd USD) ja oman pääoman tuoton (% p.a.) kehitys


Lähde: QNB


Qatar on pienuudestaan (noin 2 miljoonaa asukasta) huolimatta yksi maailman rikkaimmista valtioista. BKT/henkilö on yli 100,000 dollaria (Suomen vastaava noin 48,000 dollaria) ja korkein maailmassa. Vuonna 2013 Qatarissa raportoitiin olleen suhteellisesti eniten miljonäärikotitalouksia maailmassa.


Qatarin maakaasuvarat on arvioitu maailman kolmanneksi suurimmiksi. On arvioitu, että Qatar pystyy tuottamaan vuoden 2013 kaasutuotantoa vastaavan määrän vielä ainakin 156 vuoden ajan. Qatar käyttää raaka-aineista syntyvää varallisuuttaan mm. investoimalla huomattavia summia infrastruktuurinsa parantamiseen. Käynnissä olevat ja suunnitellut infrastruktuuri-investoinnit ylittävät $200 miljardia.


QNB:n markkina-arvo on noin 33 miljardia euroa. Qatar Investment Authority omistaa pankista 50 %. Vuoden 2015 konsensusennusteilla laskettuna yhtiön hinta/tasearvo-tunnusluku on noin 2,1, hinta/tulos noin 12,2 ja oman pääoman tuotto-odotus noin 19 %. Lisätietoa yhtiöstä on saatavilla osoitteessa: http://www.qnb.com.qa.


Taaleritehdas Dinaari -rahaston kautta myös suomalainen sijoittaja pääsee osallistumaan Qatarin ja muiden Lähi-idän maiden osakemarkkinoille. Rahaston sijoituksista vajaa kymmenes on tällä hetkellä qatarilaisissa yrityksissä.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Espanjalaistunut turkkilainen
Seuraava
Viisi osakepoimintaa Suomesta