04.04.2019

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 22.3.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 8.2.2019 koskien viiteyhtiötä Steinhoff Europe AG. Tämä yhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover Series indeksisarjaan 29. Tämä indeksisarja mittaa Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1832986746 Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1819572550 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1806328594 Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Windstream Services LLC