01.02.2019

Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen 

erikoissijoitusrahasto Taaleri Aktiivi
sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 25
sijoitusrahasto Taaleri Allokaatio 100
sijoitusrahasto Taaleri Arvo Kruunu Osake
sijoitusrahasto Taaleri Arvo Markka Osake
sijoitusrahasto Taaleri Arvo Troikka Osake
sijoitusrahasto Taaleri Euroopan Kassakoneet Osake
sijoitusrahasto Taaleri Kehittyvät Markkinat
sijoitusrahasto Taaleri Korkeammat Korot
sijoitusrahasto Taaleri Korkoallokaatio
sijoitusrahasto Taaleri Lyhyet Korot
erikoissijoitusrahasto Taaleri Maltillinen Omistaja
erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake
erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Rein Osake
sijoitusrahasto Taaleri Optimi
erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki
erikoissijoitusrahasto Taaleri Rohkea Omistaja
erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa Osake
erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja

Varsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetään 

Perjantaina 15.2.2019
Klo 9.00 alkaen 
Taalerin tiloissa Helsingissä
Kasarmikatu 21 B

Kokouksessa käsitellään rahasto-osuudenomistajien varsinaiselle kokoukselle kuuluvat sijoitusrahaston sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat.

Oikeus osallistua kokoukseen on rahasto-osuudenomistajalla, joka on ilmoittautunut rahastoyhtiölle perjantaihin 8. helmikuuta klo 16.00 mennessä (sähköpostitse info@taaleri.com). Asiamiesten tulee esittää päivätty ja allekirjoitettu valtakirja.

Helsingissä, 31. tammikuuta 2019

Taaleri Rahastoyhtiö Oy

hallitus
 

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Rahastomuutokset
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Steinhoff Europe AG