16.12.2019

•    Hidas kasvu rajoittaa tuottoja - talouskasvu jatkuu kuitenkin positiivisena
•    Heikko kasvu ja rakenteelliset haasteet jakavat markkinat voittajiin ja häviäjiin
•    Nousseista arvostuksista huolimatta osakkeet edelleen houkuttelevia – vaihtoehtojen puute vaivaa sijoittajaa

Vuoteen 2019 lähdettiin synkissä tunnelmissa. Osakemarkkinat olivat syöksyneet rajusti marras-joulukuussa 2018 ja talouden näkymät olivat painuneet vaisuiksi. Yhdysvalloissa keskuspankki pohti edelleen korkojen nostoa. Lähes paniikiksi äitynyt tunnelma kääntyi kuitenkin jouluna. Vuodenvaihteessa käynnistynyt vahva, yli omaisuuslajien ulottunut, markkinatunnelma johti lopulta siihen, että sijoitusvuodesta 2019 tuli käytännössä viime vuoden vastakohta. Kun vuonna 2018 tuottoa ei meinannut saada mistään sijoituskohteesta, tuottivat lähes kaikki omaisuusluokat historiaansa nähden vähintään kohtuullisesti vuonna 2019.

Alkuvuoden synkkä talouskuva kirkastui loppuvuonna – kasvun merkittävä piristyminen kuitenkin epätodennäköistä ensi vuonna

Vuosi käynnistyi, erityisesti teollisuuden näkökulmasta, synkissä merkeissä ja globaali teollisuus oli ostopäällikköindekseillä mitattuna lähellä taantumaa kesän aikana. Euroopassa tilanne oli erityisen synkkä ja esimerkiksi Saksassa luvut painuivat eurokriisin aikaisille tasoille. Pahin synkkyys kuitenkin taittui syksyllä ja teollisuuden tilanne kohentui hieman. Talouden näkökulmasta tärkeä palvelusektori jaksoi vetää talouskasvua länsimaissa hyvän työllisyystilanteen ja palkkakehityksen ansiosta.

Vaikka teollisuuden tilanne on loppuvuodesta kohentunut, emme näe kasvun jatkuvan erityisen nopeana ensi vuonna. Moni teollisuuden ala on rakenteellisesti vaikeuksissa, ja investoinnit ensi vuodelle näyttävät vaisuilta. Palvelualoilla tilanne näyttää vakaalta. Kuluvan vuoden loppu luo positiivisia odotuksia vuodelle 2020 ja nykyisellään globaali taantuma näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Perusskenaariossamme näemme talouskasvun jatkuvan hitaana vuonna 2020. Heikompi skenaario nähtäisiin, mikäli yksityinen kulutus hidastuisi esimerkiksi työlli-syystilanteen heikentyessä. Toisaalta kauppasodan uusi eskaloituminen saattaa viimeaikaisista positiivisista uutisista huolimatta pilata talouden tunnelmat. Positiivinen skenaario vaatisi tuekseen investointien vauhdittumista.

Ensi vuodesta elvytyksen välivuosi – politiikasta positiivista virettä alkuvuoteen

Rahapolitiikka kääntyi Atlantin molemmin puolin päälaelleen vuonna 2019. Vuoteen lähdettiin oletuksella, että ohjauskorkoja nostetaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa pyritään eroon negatiivisista talletuskoroista. Vuoden lopussa ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa korkoja on laskettu ja osto-ohjelmia aloitettu uudelleen. Vuodesta 2020 näyttää tulevan elvytyksen välivuosi, kun keskuspankit viestivät pitävänsä lisäelvytyshanat toistaiseksi kiinni.

Poliittiset riskit ottivat positiivisia loikkia joulukuussa, kun sekä Brexit että kauppasota liikkuivat kohti ratkaisua. Tammikuun lopussa todennäköisesti toteutuva brittien euroero väistynee markkinoiden tutkalta hetkellisesti, mutta kauppasodan käänteitä tuijotetaan aktiivisesti myös ensi vuonna. Negatiiviset uutiset neuvotteluiden etenemisestä aiheuttavat edelleen isoja liikkeitä markkinoilla.

Vaikka politiikka aiheuttikin loppuvuonna kurssien nousua, on syytä pitää mielessä, että viimeisten vuosien aikana globaalisti kohonneet jännitteet ovat aiheuttaneet muutoinkin hidastuvalle kasvulle lisää vastatuulta. Kun Yhdysvalloissa tullit Kiinan tuonnille olivat ennen vuotta 2018 keskimäärin 3 %, ovat ne kauppasodan ensimmäisen sovinnon jälkeen 21 %. Vaikka käsijarrua hieman löysättiin, jää se edelleen tuntuvaksi haitaksi koko globaalille taloudelle.
 
Tuottohakuisen sijoittajan vaihtoehdot vähissä

Jos loppuvuodesta markkinoilla puhuttiin laajalti FOMO:sta (fear of missing out), kääntyy keskustelu uuden vuoden kunniaksi kohti TINA:a (there is no alternative). Erityisesti eurooppalaiselle sijoittajalle teema on tuttu. Korkojen ollessa nykyisillä tasoillaan täytyy salkkujen riskitasoa kasvattaa tuottotason ylläpitämiseksi. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu osakepainoa kasvattamalla. Nousseet arvostustasot laskevat tuotto-odotuksia kaikissa omaisuusluokissa, ja erityisesti osakkeissa tuotot vaativat tuekseen tuloskasvua. Vaihtoehtoisten sijoitusten rooli korostuu edelleen sekä tuottojen että hajautuksen lähteenä. Korkojen positiivinen vire tekee korkosijoittamisesta entistä haastavampaa. Tuotot tehdään yritysriskiin sijoittamalla, mutta valtionlainojen rooli salkkua hajauttavana elementtinä on edelleen relevantti.

Osakkeiden sisällä strategiset teemat ovat pitkälti muuttumattomat. Yhdysvaltain kasvu on länsimaisittain vahva ja kestää iskuja, it-sektori jatkaa vahvaa kasvuaan ja savupiipputeollisuuden rakenteelliset ongelmat eivät häviä minnekään. Taktisesti kasvun piristyminen luo kuitenkin mahdollisuuksia. Euroopan halvempi arvostustaso, arvo-osakkeet ja pienyhtiöt tuottavat markkinaa paremmin kasvun kiihtyessä. Maantieteellisten alueiden ja teemojen sisällä aktiivisuus on kuitenkin tärkeää. Eurooppa pitää sisällään toimialoja ja alueita, joissa näkymät ovat heikot, samoin arvo-osakkeissa on indeksitasolla voittajia ja häviäjiä.

Koroissa kehittyvät markkinat näyttävät yrityslainojen ja riskiyrityslainojen ohella houkuttelevilta. Kuluvan vuoden vahva veto kaikissa korkoluokissa laskee kuitenkin 2020 tuotto-odotuksia. Vaihtoehtoisissa omaisuuslajeissa ar-vostukset nousevat, mutta ovat edelleen houkuttelevia muihin sijoituskohteisiin verrattuna.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinoilla edessä kiireinen viikko – rahapolitiikka ja brexit fokuksessa
Seuraava
Vuosi 2019 jättää kaikki odotukset toteutettavaksi vuodelle 2020