26.03.2020

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi viime keskiviikkona veronmaksajille ja yrityksille kohdistettavan tukipaketin talouden tukemiseksi. Kongressin edustajainhuoneen hyväksyntä saatiin perjantaina. Tukipaketti on suurin koko Yhdysvaltojen historiassa ja vastaa senaattori Mitch McConnelin sanoin tasoltaan suurta ”sota-ajan investointia” maan talouteen.

Osakemarkkinat ja muut riskisijoitukset ottivat uutisen positiivisesti vastaan. Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi nousi jo viime tiistaina sovun synnyttyä lainsäätäjien kesken ja päätyi vielä keskiviikkonakin pinnan yläpuolelle. Markkinoilla ei ole nähty kahta perättäistä nousupäivää yli kuukauteen.

Talouden pysähdyksen nopeus ja sen mahdolliset kerrannaisvaikutukset huolettavat sijoittajia

Tähän mennessä nähdyt markkinaliikkeet vastaavat jotakuinkin edellisiä syklisiä tai tapahtumavetoisia taantumia, mutta liikkeiden nopeus on ollut historiallisen suuri. Maailmantalouden kasvuennusteita ja yritysten tulosennusteita on revisioitu alaspäin lähäs samalla vauhdilla osakemarkkinoiden laskun kanssa. Vuoden toisella neljänneksellä maailmantalouden ennakoidaankin supistuvan selvästi nopeammin kuin kertaakaan finanssikriisin aikana. 

Pelkona on ollut ja on edelleenkin, että aktiviteetin nopea pysähtyminen johtaa työttömyysasteen terävään nousuun, konkursseihin ja hallitsemattomaan stressiin finanssijärjestelmässä. Tällöin terävä syklinen taantuma voi helposti muuttua pitkäaikaiseksi rakenteelliseksi taantumaksi. Negatiivisen kierteen katkaisemiseksi keskuspankit ja julkinen talous ovat tehneet maailmanlaajuisesti massiivisia toimia taloudellisen iskun pehmentämiseksi. Ohjauskorkoja on laskettu, arvopapereiden osto-ohjelmia on aloitettu uudestaan, pankkien vakavaraisuusvaatimuksia kevennetty ja lyhytaikaisen keskuspankkirahoituksen saamista helpotettu. Myös finanssipoliittisella rintamalla on oltu hyvin aktiivisia ja rakennettu, maasta riippumatta, massiivisia tukipaketteja yrityssektorin ja työntekijöiden aseman turvaamiseksi.

Uskomme, että viranomaisten tähän mennessä tekemät toimenpiteet ja luottamus siihen, että lisätoimenpiteitä voidaan edelleen tehdä, jarruttavat talouden syöksyä, hankkivat lisäaikaa koronaepidemian hoitoon ja estävät pitkäaikaisen rakenteellisen taantuman syntymisen.

Mitä pitää tapahtua, jotta markkinoilla nähdään pysyvämpi positiivinen käänne

  1. Markkinatoimijoiden keskuudessa pitää vallita luottamus, että raha- ja finanssipoliittiset toimenpiteet estävät terävän syklisen taantuman muuttumasta pitkäkestoiseksi rakanteelliseksi taantumaksi
  2. Koronatartuntojen kasvuvauhdin pitää hidastua keskeisillä markkina-alueilla – halutaan todisteita siitä, että poikkeukselliset toimet ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseksi toimivat 
  3. Viitteitä siitä, että talouden aktiviteetti hidastuu odotettua hitaammin ja/tai talous elpyy kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin
  4. Riskisijoitusten riittävän edullinen hinnoittelu

Haasteena edellisten osalta on siinä, että asiat eivät tapahdu järjestyksessä ja niitä hinnoitellaan eri aikaan. Koronatartuntojen kasvuvauhti ei ole vielä hidastunut riittävästi. Luottamus viranomaisten toimenpiteitä kohtaan on kuitenkin noussut selvästi viimeisten parin päivän aikana ja osakemarkkinoiden hinnoittelu on jo nyt laskenut tasolle, joka historian valossa ennakoi hyvin suurella todennäköisyydellä hyvää positiivista tuottoa 12 kuukauden sijoitushorisontilla. 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Maailmantalouden resetointi käynnissä
Seuraava
Sijoittajien fokus siirtynyt finanssikriisistä talouskriisiin
Samu Lang