13.04.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Osakkeiden hinnat ovat nousseet maailmanlaajuisesti vahvasti ja hinnoittelukertoimet ovat kohonneet historiallisessa tarkastelussa melko korkeiksi

» Euroalueen osakemarkkinoiden nousupotentiaali näyttää selvästi paremmalta kuin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden

» Euroalueen sisällä luvassa markkinarotaatiota: valuuttaherkimpien toimialojen ja maiden ylituotto pysähtyy ja luotonannosta riippuvaisemmat markkinasegmentit pärjäävät paremmin


Hinnoittelukertoimet nousseet, sijoittajat vaativat kasvua


Osakkeiden hinnat ovat nousseet maailmanlaajuisesti vahvasti ja hinnoittelukertoimet (P/E) kohonneet historiallisessa tarkastelussa melko korkeiksi. Sijoittajat kiinnittävätkin aiempaa enemmän huomiota realisoituneeseen talous- ja tuloskasvuun. Uskomme, että talouskasvu säilyy osakesijoittajan näkökulmasta riittävänä. Yhdysvalloissa kasvuvauhti todennäköisesti hieman hidastuu kun vahva dollari ja liuskeöljysektorin osittainen alasajo rasittavat kehitystä lyhyellä aikavälillä. Euroalueella tilanne on päinvastainen. Heikko euro ja EKP:n toimet tuovat vahvan piristysruiskeen talouteen. Myös tulosennusteet ovat vihdoin kääntyneet ylöspäin. Tärkeintä on, että kasvu jatkuu, jolloin muut tekijät pääsevät ruokkimaan tuottokehitystä.


Globaali rahapolitiikka säilyy hyvin elvyttävänä ja maailman keskuspankkien taseiden koko suhteessa kansantuotteiden kokoon nousee jatkuvasti. Osakkeet ovat noususta huolimatta halpoja korkosijoituksiin nähden: osinkotuotot ja tulostuotot ovat selvästi historiallisia keskiarvoja korkeammalla verrattuna riskittömiin tai riskillisempiin korkosijoituksiin. Uskomme, että kevään aikana nähdään pieniä korjausliikkeitä, kun sijoittajat hermoilevat kohonneiden arvostusten kanssa. Uskomme tämän kuitenkin jäävän väliaikaiseksi ja nousumarkkinoiden jatkuvan.


Euroalueen osakemarkkinoiden näkymät Yhdysvaltoja suotuisammat


Euroalueen suhteellinen kurssikehitys on kääntynyt viimeisten viikkojen aikana Yhdysvaltoja paremmaksi valuuttakurssiliikkeet huomioiden. Euroaluetta tukee Yhdysvaltoja vahvempi talous- ja tulosmomentti. Lähtötaso on tietenkin paljon Yhdysvaltojen alapuolella, mutta osakesijoittajan näkökulmasta suunta on tärkein. Euron terävä heikentyminen on suora piristysruiske vientiyhtiöille ja euroalueen kasvulle, Öljyn hinnan lasku vahvistaa kuluttajien ostovoimaa selvästi ja tukee kulutuskysyntää. Lisäksi EKP:n toimet ovat poikkeuksellisen voimakkaita suhteutettuna keskuspankin sijoitusavaruuteen ja markkinoiden likviditeettiin. Rahapolitiikka säilyy hyvin elvyttävänä ainakin 1,5 vuotta ja markkinakorot hyvin alhaalla.


Yhdysvalloissa tilanne on juuri nyt hieman toinen. Dollarin voimakas vahvistuminen rasittaa vientisektorin kilpailukykyä ja etenkin S&P 500 yhtiöiden tuloskehitystä, Öljyn hinnan lasku vahvistaa kuluttajien ostovoimaa selvästi ja tukee kulutuskysyntää, mutta liuskeöljysektorin ”alasajo” supistaa investointikysyntää ja rasittaa talouskehitystä lyhyellä aikavälillä. Lisäksi dollarin voimakas vahvistuminen rasittaa vientisektorin kilpailukykyä ja etenkin S&P 500 yhtiöiden tuloskehitystä. Euroalueen ylituoton ajurit ovatkin poikkeuksellisen vahvat 3-6 kk horisontilla ja pysymme ylipainossa euroalueen osakkeissa.


Tuottoajurit muuttuvat euroalueella


Euro on viime viikon aikoina heikentynyt uudestaan yhdysvaltojen dollaria vastaan, mutta uskomme, että suurin heikkous on takanapäin. Samalla EKP:n poikkeukselliset toimet jatkuvat ja luotonanto elpyy asteittain euroalueella. Edellä mainituilla tekijöillä on vaikutusta relatiivisiin tuottokehityksiin yhteisvaluutta-alueen sisällä. Valuuttaherkimpien toimialojen ja maiden ylituotto pysähtyy ja luotonannosta riippuvaisemmat markkinasegmentit pärjäävät paremmin. Sykliset viennistä riippuvaiset kasvuyhtiöt jäävät jälkeen ja vastaavasti kotimarkkinoista riippuvaisemmat arvo-yhtiöt pärjäävät paremmin. Finanssisektorilla on hyvät edellytykset tuottaa laajoja markkinoita paremmin ja vastaavasti Etelä-Euroopan maat menestyvät todennäköisesti Pohjois-Euroopan maita paremmin.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Eurokriisi on ohi – korjausliikkeitä kesällä
Seuraava
Osakkeissa korjausliike käynnissä