06.09.2021

Tommi Tähtinen

Tommi Tähtinen

Allokaatiojohtaja

Sijoitusmarkkinat jatkoivat vahvaa menoaan elokuussa. Globaalit osakemarkkinat tuottivat omissa valuutoissaan noin 2,5 %, euroissa noin 3 %. Korkomarkkinoilla matalan luottoluokituksen High Yield -yrityslainojen ja kehittyvien markkinoiden valtionlainojen tuotot olivat plussalla, kun taas korkean luottoluokituksen Investment Grade – yrityslainojen ja euroalueen valtionlainojen tuotot jäivät miinukselle korkojen nousun myötä.

Konsensusennusteet globaalille talouskasvulle tänä ja ensi vuonna ovat täysin ennallaan. Tälle vuodelle globaalin talouden ennustetaan kasvavan 6 % ja ensi vuonna 4,5 %. Viimeaikainen talousdata on kuitenkin yllättänyt enemmän negatiivisesti kuin positiivisesti. Vielä alkuvuodesta nähtiin selvästi enemmän positiivisia kuin negatiivisia yllätyksiä odotuksiin nähden, mutta kesän aikana tilanne on muuttunut. Lisäksi eri alueiden välillä on nähtävissä epäyhtenäisyyttä. Korkean rokotekattavuuden maissa, kuten USA:ssa ja Euroopassa, yritysten tulevaisuudennäkymiä seuraavat aktiviteettimittarit ovat edelleen korkeilla tasoilla niin teollisuudessa kuin palveluissa. Alhaisemman rokotekattavuuden alueilla, kuten Aasian ja Tyynenmeren maissa, tilanne on toinen. Esimerkiksi Kiinassa, Japanissa ja Australiassa aktiviteettimittarit ovat heikentyneet selvästi, varsinkin palveluissa. Hyvä uutinen on se, että tartuntamäärien kasvu globaalilla tasolla näyttää tasaantuneen. Alhaisemman rokotekattavuuden maissa deltavariantti on kuitenkin huolenaihe ja toimitusketjujen häiriöiden kautta se voi vaikuttaa myös globaaliin talouteen. Emme kuitenkaan edelleenkään usko, että deltavariantti olisi vakava uhka globaalille talouskasvulle. Rokotukset etenevät kaikkialla ja niiden myötä talouksia päästään avaamaan entistä enemmän.

Elokuun ehkä odotetuin tapahtuma oli USA:n keskuspankin Fedin isännöimä talousvaikuttajien Jackson Hole -nimellä tunnettu kokoontuminen. Mielenkiinto kohdistui varsinkin Fedin pääjohtaja Powellin puheeseen ja näkemyksiin rahapolitiikan kiristämisestä. Puheessaan Powell vahvisti sen, että Fed on valmis aloittamaan joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman pienentämisen eli niin sanotun taperingin tänä vuonna. Samalla hän kuitenkin pyrki rauhoittelemaan markkinoita toteamalla, että tapering ei tarkoita sitä, että sitä seuraisivat automaattisesti koronnostot. Fed siis näyttää jatkavan varovaisella linjalla ja pyrkii kommunikoimaan rahapolitiikan muutokset markkinoille hyvissä ajoissa etukäteen. Tämä strategia näyttää ainakin toistaiseksi toimivan hyvin ja tapering-ilmoitus ei aiheuttanut suurta hermostuneisuutta markkinoilla. 

Yrityssektorilta uutiset ovat jatkuneet hyvinä. Jo taakse jäänyt vuoden toisen kvartaalin tuloskausi oli erittäin hyvä. Yritysten liikevaihdot ja tulokset kasvoivat selvästi odotuksia enemmän kaikilla päämarkkinoilla. Varsinkin syklisillä toimialoilla eli energia-, raaka-aine-, teollisuus- ja rahoitussektoreilla tulosparannukset olivat huimia. 

Talousnäkymät ovat hiukan aiempaa epävarmemmat, mutta yritysten vahva tuloksentekokyky ja hyvät tulevaisuudennäkymät puoltavat edelleen osakkeiden ylipainottamista. Pitkissä koroissa jatkamme alipainossa ja lyhyet korot ovat neutraalissa. Nykyistä alhaista valtionlainojen korkotasoa on vaikea perustella, vaikka keskuspankit pyrkivätkin olemaan toimissaan hyvin varovaisia. Pidämme kiinni näkemyksestämme, että korkotaso kääntyy nousuun. Osakkeissa ylipainotamme Eurooppaa ja olemme neutraalipainossa USA:ssa, Pohjoismaissa ja kehittyvillä markkinoilla. Japanissa jatkamme alipainossa. Korkoallokaatiossa ylipainotamme korkeamman korkotason High Yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat alipainossa.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Merikontit ja globaalin kaupan pullonkaulat
Seuraava
Ostaako kiinalainen kuluttaja jatkossakin käsilaukkuja?
Andreas Bergman