05.02.2018

Viime viikko puhalsi markkinoiden ylikuumentuneeseen riskisentimenttiin hieman viileää ilmaa. Laskuviikko toi läntisten päämarkkina-alueiden osakkeet (euromääräisesti) käytännössä nollille vuoden alusta lukien. Kehittyvien markkinoiden laajat osakeindeksit ovat edelleen plussalla. Tänään ruudut jatkavat siitä mihin perjantaina jäätiin, eli osakekurssit ovat punaisella. Yliostetut tasot ovat näin tältä erää historiaa.

Myyntiaalto ei viime viikolla rajoittunut osakkeisiin, vaan myös korkosijoituksia myytiin laskeviin hintoihin. Korkojen nousu oli laaja-alaista läpi maturiteettikäyrän huolimatta USA:n ja euroalueen korkoeron leventymisen jatkumisesta. Yrityslainojen riskipreemiot nousivat sekä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Volatiliteetti on noussut kautta linjan ja suojautuminen kurssilaskuja vastaan on siten muuttunut kalliimmaksi. Volatiliteetin nousu nostaa deleveraation alkamisen todennäköisyyttä ja se saattaa aiheuttaa lisäpainetta osakemarkkinoille.

Sijoittajien melko yksioikoinen positioituminen yhdistettynä voimakkaasti positiiviseen sentimenttiin laajassa sijoittajakentässä saattaa jatkuessaan muodostaa lisää kysymysmerkkejä. Tuoreimpien datapisteiden mukaan (mm. kyselytutkimukset erilaisille sijoittajakunnille ja datat johdannaispositioista) osakeomistukset ja asemoituminen korkojen nousun sekä euron vahvistumisen puolesta ovat erittäin korkealla ja se nostaa riskiä lyhytaikaisten korjausliikkeiden osalta. Osakkeista ollaan longina ja korkoja shorttina jo lähes ennätystason konsensuksella. Yhdysvalloissa piensijoittajien into ostaa osakkeita on historiansa korkeimmalla tasolla.

Q4-tulokset ovat olleet hyviä – etenkin Yhdysvalloissa ja Japanissa

Yhdysvalloissa ja Japanissa Q4-tuloksistaan on kertonut noin puolet yhtiöistä. Sekä liikevaihdot että tulokset ovat menneet yli odotusten karkeasti 80 % tapauksista. Energiayhtiöt yhdessä teknologia- ja perusteollisuussektorien kanssa ovat vetäneet tulosparannuksia. Yhdysvalloissa ohjeistukset (EPS-kasvu) kuluvalle vuodelle ovat olleet ennätyksellisen optimistisia. Selitys löytyy vahvasta talouskasvusta ja yritysverokannan keventymisestä.

Euroopassa tuloskehitys on ollut hieman vaatimattomampaa ja etenkin tuloksiensa suhteen pettäneet yhtiöt ovat kokeneet hieman reippaampiakin kurssilaskuja. Euroopassa toki raportoineiden yhtiöiden määrä on vielä selvästi alhaisempi ja se heikentää johtopäätösten validiteettia.

Allokaatiosalkuissamme laskimme riskitasoa hieman

Isossa kuvassa viime viikko ei aihettanut muutosta laajaan näkemykseemme. Varovaisuuden lisääminen ja pääomien suojaamisfunktion korostaminen allokaatiorahastoissa on mielestämme nyt erittäin perusteltua. Myimme viime viikolla hieman yhdysvaltalaisia riskisiä yrityslainoja ja jätimme niistä saadut varat käteisiin. Käteisen paino ylitti 50/50 allokaatiosalkussamme 10 % sen ollen nyt 10,4 %.

Pidemmässä juoksussa uskomme kuitenkin vahvan globaalin talouskasvun ja varsin hyvän Q4-tuloskauden ensimmäisen puoliskon tukevan edelleen osakkeita houkuttelevana sijoitusluokkana. Toisin sanoen emme usko laajaan pitkäaikaiseen laskumarkkinaan. Korkotaso ei noususta huolimatta vielä riitä heikentämään yhä parempia tuloksia takovien osakkeiden omistamisen tuotto/riski –suhdetta niin paljoa, että se puoltaisi osakkeiden laskemista alipainoon. Olemme hieman nostaneet valmiuttamme taktisiin liikkeisiin molempiin suuntiin, mikäli sellaisiin paikkoja näemme.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Varovaisuus paikallaan, mutta laskumarkkina ei vaikuta akuutilta
Seuraava
Korkojen nousu muutti sijoitusympäristön