01.02.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Yhdysvaltojen viimeisimpiä taantumia on edeltänyt öljyn hinnan voimakas nousu, ei lasku

» High Yield -korkopreemioiden nousu Yhdysvalloissa huolettaa sijoittajia – emme usko globaaliin taantumaan ja näemme preemioiden nousun mahdollisuutena

» Ylimyyty markkina palautui pohjilta – jatkossa katseet kääntyvät enemmän konkretiaan


Öljyn hinnan lasku ei tule olemaan selitys talouskasvun hidastumiselle

Öljyn hinnan lasku hermostuttaa sijoittajia mm. siksi, että öljydollareiden virta länsimarkkinoille tyrehtyy, velkajärjestelyt todennäköisesti nousevat energiasektorilla ja investointiaktiviteetti hiipuu. Vähänkään pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia on kuitenkin huomattavasti enemmän. Vuodesta 1973 lähtien Yhdysvalloissa on ollut viisi talouden taantumaa, joissa kansantuote on laskenut kahden (tai useamman) perättäisen vuosineljänneksen aikana. Näitä kaikkia taantumia yhdistää se, että öljyn hinta on noussut terävästi ennen taantumaa. Toisaalta öljyn hintakehityksen ja länsimaiden vuosittaisen talouskasvun välillä on nähtävissä selvä negatiivinen korrelaatio. Öljyn hinnan laskiessa talouskasvu kiihtyy noin 12 kuukauden viiveellä ja päinvastoin. Öljyn hinnan laskusta kärsivät energiasektori ja siihen sidoksissa olevat yhtiöt tai valtiot, kaikki muut voittavat!


High yield -riskipreemioiden nousu on tällä hetkellä mahdollisuus, ei riski

High Yield -preemioiden viimeaikainen nousu Yhdysvalloissa huolettaa sijoittajia. Öljyn ja perusmetallien hintojen lasku on ajanut monia alan toimijoita vaikeuksiin ja nostanut velkarahan hintaa. Tämä riskipreemioiden nousu on tarttunut myös laajemmin korkomarkkinoille. Edellisissä taantumissa riskipreemioiden nousu, talouden taantuma ja osakemarkkinoiden voimakas lasku ovat kulkeneet käsi kädessä. Ero historiaan on kuitenkin siinä, että preemoiden nousu liittyy tällä hetkellä ulkoisiin tekijöihin, kuten Kiinan investointikysynnän hidastumiseen ja öljyn hinnan laskuun. Edellisistä muuttujista seurannut teollisuuden minitaantuma on heijastunut korkorahan hintaan perusteollisuussektorilla. Tämä näkyy mm. teollisuuden aktiviteettia kuvastavan ISM-indeksin laskuna alle kasvun rajan pidetyn 50 pisteen lukeman. Samalla palvelusektorin vastaava tilasto on ollut nousussa ja pysynyt tukevasti yli 50 pisteen tason. Teollisuuden ja palvelusektorin tilastojen välinen ero onkin historiallisen korkea. Uskomme US-talouden kestävän raaka-aineiden hintojen terävän laskun ja kehittyvien markkinoiden kasvun hidastumisen. US High Yield -sijoitukset, etenkin lyhyellä duraatiolla ja energiasektorin ulkopuolella, tarjoavat tuotto-riskisuhteeltan hyvän sijoitusmahdollisuuden.


Pomppu pohjilta on nähty – katseet konkretiaan

Raaka-aineiden hinnat ovat rauhoittuneet ja öljyn sekä perusmetallien hinnoissa on nähty terävä positiivinen rekyyli ylöspäin. Sijoitusympäristö on suotuisampi kuin aiemmin. Sijoitussalkkujen riskiä voi mielestämme valikoiden lisätä. Nousun kestävyyttä tullaan todennäköisesti testaamaan tulevien päivien aikana eikä kulmakerroin tule olemaan yhtä jyrkkä kuin viime viikon hypyssä. Volatiliteetin laskiessa ja raaka-aineiden hintakehityksen tasaantuessa eniten jälkeenjääneillä markkina-aluilla, kuten öljy- ja kaasusektorilla, perusteollisuustoimialalla ja kehittyvillä osakemarkkinoilla on hyvät mahdollisuudet ylituottoon.


Allokaatio

» Osakkeet ovat neutraalissa painossa.

» Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskrii-seistä kehittyvissä maissa.

» Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

» Toki korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.

Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Kehittyvät markkinat ovat selvässä alipainossa ja juuri nyt emme sijoita Japaniin allokaatiosalkuissamme.

» Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Toisaalta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy lopulta hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa ja elvyttämään.

Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.


« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
EKP lisäämässä elvytystä, mikä poistaa pelkoa globaalista deflaatiosta ja taantumasta
Seuraava
Markkinat hinnoittelevat deflaatiota, taantumaa ja konkursseja - keskuspankkien vastaisku tulossa keväällä