08.02.2016

» Alkuvuoden osakemarkkinoiden laskun takana on aiheellinen pelko globaalista deflaatiosta, mitä velkaantunut maailmantalous ei kestä.

» Alkuvuoden aikana yrityslainojen riskilisät ovat nousseet voimakkaasti ja hinnoittelevat nyt konkursseja ja taantumaa.

» Samalla euroalueen valtiolainojen korot ovat jatkaneet laskuaan ja hinnoittelevat deflaatiota sekä EKP:n lisätoimia maaliskuussa.

» Odotamme keskuspankkien (EKP, FED, BOJ) lisäävän elvytystään kevään aikana. Maaliskuussa EKP todennäköisesti kasvattaa valtiolainojen osto-ohjelmaansa. Lisäksi Fedin Yellenin on tällä viikolla peruttava koronnostot lähikuukausille. Ellei näin käy, yrityslainamarkkinoiden tilanne leviää myös reaalitalouteen.

» Allokaatiosalkuissamme lisäsimme hieman yhdysvaltalaisia ja brasilialaisia osakkeita viime viikolla. Odotamme keskuspankkien elvytyksen ja jo tällä viikolla Fedin Yellenin puheen avittavan osakkeita.


Osakemarkkinoiden laskun taustalla odotukset deflaatiosta, konkursseista ja taantumasta

Alkuvuoden osakemarkkinoiden laskun taustalla on erityisesti Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka, mikä on johtanut liian alhaiseen inflaatioon ja lähes hintojen laskuun globaalisti. Velkaantunut maailmantalous ei kestä hintojen laskua ja heikkoa talouskehitystä.

Kiinassa yritykset tottuivat pitkään, että nimellinen talouskasvu (reaalinen kasvu + inflaatio) on 15 – 20 % vuodessa. Tällaisessa ympäristössä lisävelkaantumisen voi hoitaa helposti, mutta nyt Kiinassa nimellinen talouskasvu on vain n. 5 – 7 %. Monella perustoimialalla on jo vaikeuksia hoitaa velkojaan.

Länsimaissa tilanne on toki hieman parempi, mutta kyllä inflaatio on liian alhaista ja velkaantuminen liiallista koko maailmassa. Yhdysvalloissa inflaatio on nyt 0,7 %, euroalueella 0,2 % ja Kiinassa 1,6 % vuositasolla. Eli kaikki isot keskuspankit ovat epäonnistuneet inflaatiotavoitteessaan.

Nykyisestä tilanteesta saadaan myös taantuma aikaan, kun yrityslainamarkkinat ovat kiristymässä. Heikkojen (HY) yritysten riskilisät ovat nousseet jo loppusyksystä lähtien ja viime viikkoina myös hyvien (IG) yritysten riskilisät ovat kohonneet. Keskuspankit ovat myöhässä ja riskilisien nousu tulee lähikuukausina iskemään myös reaalitalouteen Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


Yritysten tuloksille deflaatio ja taantuma ovat myrkkyä

Hyvä muistaa, että yritysten tuloksille deflaatio ja taantuma ovat pahinta myrkkyä, kun sekä lopputuotteiden hinnat että volyymit laskevat.

Samalla mahdollinen keskuspankkien elvytys ja yllättävä inflaatio ovat osakkeille hyväksi.Odotamme Fedin Yellenin olevan pehmeä tällä viikolla ja EKP:n lisäävän elvytystään maaliskuussa

Maailmantalous, yrityslainamarkkinat ja osakemarkkinat tarvitsevat lähiviikkojen aikana lisäelvytystä keskuspankeilta. Ellei näin käy edessä, on siis globaali deflaatio ja taantuma.

Tämän viikon keskiviikkona odotamme Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) pääjohtajan Yellenin ennakoivan Fedin korkojen nostojen olevan lähikuukausiksi ohi. Seuraavaksi 10.3. odotamme EKP:n lisäävän valtiolainojen osto-ohjelmaansa nykyisestä 60 mrd:stä kuukaudessa. Lisäksi Japanin keskuspankki voi edelleen lisätä elvytystoimiaan maaliskuussa.

Luonnollisesti kaikkein eniten maailmantalous tarvitsisi korkojen ja/tai pankkien reservivaatimuksen laskua Kiinassa. Käsittämättömästi Kiinan keskuspankki (PBOC) ei ole tätä vielä tehnyt.


Lisäsimme hieman osakeriskiä

Viime viikon lopulla lisäsimme hieman osakkeita ostamalla brasilialaisia ja yhdysvaltalaisia osakkeita. Samalla Allokaatio 50 -rahaston osakepaino kohosi nyt n. 52,5 % (aiemmin 49,5 %). Ostimme yhdysvaltalaisia osakkeita kohtalaisen korkean EUR/USD valuuttakurssin aikana viime viikolla. Brasilialaiset osakkeet ovat kärsineet ehkä kaikkein eniten raaka-ainehintojen laskusta ja Fedin korkojen nostosta. Kun nämä kääntyvät ja keskuspankit elvyttävät, brasilialaiset osakkeet voivat hyötyä.

Luonnollisesti EKP:n mahdolliset lisätoimet maaliskuussa avittavat myös euroalueen osakkeita. Näin osakkeiden sisällä olemme säilyttäneet poikkeuksellisen kovan ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa. Allokaatio 50 -salkussa on 25 % sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, kun vertailuindeksissä on vain 11 %.


Allokaatio

» Osakkeet ovat hienoisessa ylipainossa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskriiseistä kehittyvissä maissa.

» Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä aiheutti vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

» Odotamme keskuspankkien elvytyksen avittavan osakkeita ja muita riskisijoituksia kevään aikana.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Aivan viime viikolla olemme hieman lisänneet kehittyviä markkinoita ja brasilialaisia osakkeita.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta ja osakkeiden laskulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Lyhyen aikavälin nousurekyyli ohi – katseet kääntyvät konkretiaan
Seuraava
Markkinatilannekommentti 9.2.2016
Samu Lang