25.01.2016

» Alkuvuoden osakemarkkinoiden laskun takana on aiheellinen pelko globaalista deflaatiosta, mitä velkaantunut maailmantalous ei ilmeisimmin kestäisi. Deflaatiopelkoa ovat ruokkineet Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka sekä Kiinan epäselvä valuuttauudistus.

» Ensimmäisenä keskuspankkina EKP myönsi virheensä viime viikolla. Pääjohtaja Draghi ilmoitti keskuspankin harkitsevan lisäelvytystä seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa.

» EKP:n ilmoitus mahdollisesta lisäelvytyksestä poisti osaltaan riskiä globaalista deflaatiosta. Seuraavaksi Fed:n on pehmennettävä näkemystään rahapoliitikan kiristämisestään tämän viikon keskiviikon kokouksessaan. Kaikkein eniten maailmantalous ja markkinat tarvitsevat rahapolitiikan kevennystä Kiinan keskuspankilta.

» Allokaatiosalkuissamme osakepainomme on nyt neutraalissa. Viime viikolla lisäsimme hieman yhdysvaltalaisia osakkeita. Suosimme edelleen eurooppalaisia osakkeita ja riskisiä yrityslainoja, joita EKP:n mahdollinen lisäelvytys avittavat.


Osakemarkkinoiden laskun taustalla EKP:n ja Kiinan liian kireä rahapolitiikka

Alkuvuoden osakemarkkinoiden laskun taustalla on erityisesti Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka, mikä on johtanut liian alhaiseen inflaatioon ja lähes hintojen laskuun globaalisti. Tätä on voimistanut vielä Kiinan juanin devalvoituminen viime viikolla, mikä on laskenut raaka-aineiden hintoja entisestään ja aiheuttanut uuden kierteen muiden EM -maiden valuuttojen devalvoitumisessa. Velkaantunut maailmantalous ei kestä hintojen laskua.

Kiinassa yritykset tottuivat pitkään, että nimellinen talouskasvu (reaalinen kasvu + inflaatio) on 15 – 20 % vuodessa. Tällaisessa ympäristössä lisävelkaantumisen voi hoitaa helposti, mutta nyt Kiinassa nimellinen talouskasvu on vain n. 5 – 8 %. Varsinkin terässektorilla, teollisuudessa jne. lopputuotteiden hinnat ja kysyntä jopa laskevat, jolloin vanhoja velkoja on hyvin vaikea hoitaa. Tämä tekee kiinalaisten yritysten ja koko talouden velkaantumisesta niin pelottavan (n. 250 % BKT:stä).


Deflaatio ja velkaantuminen globaalina huolena

Länsimaissa tilanne on toki hieman parempi, mutta kyllä inflaatio on liian alhaista ja velkaantuminen liiallista koko maailmassa. Yhdysvalloissa inflaatio on 0,7 %, Euroalueella 0,2 % ja Kiinassa 1,6 % vuositasolla. Eli kaikki isot keskuspankit ovat epäonnistuneet inflaatiotavoitteessaan. Varsinkin Kiinan olisi pitänyt jo laskea viitekorkoa ja pankkien reservivaatimusta, ja EKP:n lisätä valtiolainojen osto-ohjelmaansa joulukuussa.


EKP lisäämässä elvytystä maaliskuussa, mikä osaltaan helpottaa deflaatiopelkoja

Viime viikon torstaina ja perjantaina osakemarkkinat nousivat voimakkaasti ja öljyn hinta nousi, kun EKP ilmoitti mahdollisesti lisäävänsä elvytystään seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa. Pääjohtaja Draghi ilmoitti keskuspankin harkitsevan rahapolitiikan lisäelvytystä ja kaikki instrumentit ovat käytössä, jotta inflaatiotavoitteeseen päästään. Eli valtiolainojen osto-ohjelmaa voidaan pidentää, laajentaa ja korkoja voidaan laskea entisestään.

Seuraavaksi Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) kokoontuu tämän viikon keskiviikkona. Nykyisessä tilanteessa Fedin on oltava entistä varovaisempi korkojen nostossa. Aiemmin osa Fedin johtajista on arvioinut Fedin nostavan viitekorkoaan jopa neljä kertaa tänä vuonna, kun markkinat odottavat nyt vain yhtä koronnostoa tänä vuonna. Eli keskiviikkona Fedin on selvästi pehmennettävä perustelutekstiään.

Luonnollisesti kaikkein eniten maailmantalous tarvitsisi korkojen ja/tai pankkien reservivaatimuksen laskua Kiinassa. Käsittämättömästi Kiinan keskuspankki (PBOC) ei ole tätä vielä tehnyt. Mahdollisena syynä on, että haluavat ensin rauhoittaa valuuttamarkkinat ennen kuin laskevat viitekorkoaan.


EKP:n toimet avittavat euro-osakkeita ja riskisiä yrityslainoja

Allokaatiosalkuissamme osakepaino on nyt noin neutraalilla tasolla. Eli Allokaatio 50 rahaston osakepaino on nyt n. 50,5 %. Vuoden alun myyntiemme ja osakkeiden laskun johdosta osakepainomme laski viime viikolla jo alipainoon. Viime viikon perjantaina ostimme hieman yhdysvaltalaisia osakkeita. Luonnollisesti riskiä meillä on myös korkopuolella riskisissä yrityslainoissa. Keskuspankkien elvytys avittaa myös näitä varsinkin euroalueella.

Luonnollisesti EKP:n mahdolliset lisätoimet maaliskuussa avittavat myös euroalueen osakkeita. Myös euroalueen isojen yhtiöiden arvostus on jo nyt houkutteleva tasolla (Eurostoxx 50 indeksi P/E 12, P/B 1,3, osinkotuotto 4 %). Näin osakkeiden sisällä olemme säilyttäneet poikkeuksellisen kovan ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa. Allokaatio 50 salkussa on 25 % sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, kun vertailuindeksissä on vain 11 %.


Allokaatio

» Osakkeet ovat neutraalissa painossa.

» Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskriiseistä kehittyvissä maissa.

» Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

» Toki korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Kehittyvät markkinat ovat selvässä alipainossa ja juuri nyt emme sijoita Japaniin allokaatiosalkuissamme.

» Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Toisaalta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy lopulta hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa ja elvyttämään.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kollektiivinen paniikki on ollut käynnissä – pessimismi huipussaan
Seuraava
Lyhyen aikavälin nousurekyyli ohi – katseet kääntyvät konkretiaan
Samu Lang