05.11.2018

Luottoriskipreemiot nousivat lokakuussa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Voimakkain liike nähtiin yhdysvaltalaisissa korkeamman riskin yrityslainoissa, joissa lainojen hinnat laskivat pidempijaksoisesti ensimmäistä kertaa sitten helmikuun. Yhdysvalloissa myös vakavaraisissa yrityslainoissa nähtiin myyntipainetta, kun taas Euroopassa myynti keskittyi enemmän korkeamman riskin yrityslainoihin. Syyskuussa vahvasti kehittyneet kehittyvät korkomarkkinat laskivat hieman lokakuussa.

Eteenpäin katsottaessa sijoitusympäristö säilynee korkojen osalta samankaltaisena kuin kuluvana vuonna. Euroopassa valtionlainoille on vaikeaa nähdä merkittävää tuottopotentiaalia alhaisen korkotason vuoksi. Samasta syystä korkoriskistä saatava kompensaatio on edelleen riskiin nähden liian matala. Yhdysvalloissa korot jatkavat edelleen nousuaan. Historiallisella tarkastelulla korot ovat jo kymmenen vuoden vaihteluvälin ylälaidassa. Tästä syystä pitkissä korkosijoituksissa on arvoa keskuspankin aikanaan kääntäessä korkojen nousu-uran tasaiseksi, mutta politiikan muutokseen ei vielä tässä kohtaa ole riittävästi perusteita. Nousevat taalakorot jarruttavat myös kehittyvien markkinoiden korkojen tuottopotentiaalia. Lainojen tuotto-odotus on jo noussut heikon kehityksen myötä, mutta sei ei näkemyksemme mukaan riitä vielä kompensoimaan korkojen noususta syntyvää epävarmuutta. 

Luottoriskipreemiot ovat riskisemmissä yrityslainoissa edelleen historiallisella tarkastelulla matalalla. Mikäli talouskehitys hidastuu, nähdään preemioissa edelleen nousupainetta. Nousseet juoksevat tuotot saattavat riittää kompensoimaan nousevia riskipreemioita paitsi tilanteissa, joissa markkinat laskevat jyrkästi. Vakavaraisissa yrityslainoissa preemioiden suunta on sama, mutta liike maltillisempi. Tukea yrityslainoille tuo se, että yhtiöiden tunnusluvut ovat edelleen verrattain vahvoja. 

Lue myös markkinakatsauksemme "Kiinan ja USA:n välille sovintoa tekeillä? Nostimme osakepainon neutraaliin" 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kiinan ja USA:n välille sovintoa tekeillä? Nostimme osakepainon neutraaliin
Seuraava
Inflaatio ja talouskasvu USA:ssa ratkaisevaa maailmantaloudelle ja osakemarkkinoille