16.11.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Riskit kehittyvien markkinoiden osalta ovat laskeneet ja Kiinan makrodata on stabiloitunut --> globaali makromomentti vahvistunut

» Dollarin vahvuus nostanut Yhdysvalloista saatuja euromääräisiä tuottoja selvästi --> euroalueen ylipainottaminen on edelleen perusteltua

» Raaka-aineiden uusi lasku rasittaa isoista yhtiöistä koostuvien indeksien tuloskertymää enemmän kuin pienistä yhtiöistä koostuvia indeksejä


Markkinamittarit osoittavat kehittyvien markkinoiden tilanteen rauhoittuneen


Kesän ja syksyn aikana kohonneet kehittyvien markkinoiden pelot vaikuttavat rauhoittuneen. Syyskuun lopun jälkeen valuutat ovat keskimäärin vahvistuneet Yhdysvaltojen dollaria vastaan, negatiiviset pääomavirrat ovat tasaantuneet ja riskipreemiot ovat kaventuneet. Samassa yhteydessä Kiinasta on saatu hieman parempaa talousdataa. Asuntojen vuosittainen myynnin kasvu on ollut nousussa ja kauppahinnat ovat hieman kohonneet. Myös rahan määrää taloudessa kuvastavat mittarit osoittavat Keskuspankin kevyemmän rahapolitiikan tuottavan tuloksia. Kehittyviin talouksiin liittyvät riskit ovat ainakin väliaikaisesti alentuneet ja tiedotusvälineiden fokus on siirtynyt muihin asioihin. Tämä parantaa sijoittajien riksinottohalukkuutta ja tukee osakemarkkinoiden kehitystä laajemminkin.


Yhdysvaltojen markkinat ovat yllättäneet sijoittajat positiivisesti


Vuoden vaihteen jälkeen Yhdysvaltojen osakemarkkinat laahasivat selvästi euroaluetta jäljessä, kun sijoittajat rynnivät samanaikaisesti yhteisvaluutta-alueen aliarvostetuille markkinoille. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tilanne on jälleen muuttunut. Kesän ja syksyn epävarmuuden aikana euroalueen markkinat ovat tulleet selvästi enemmän alas, kun Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat pitäneet paremmin pintansa. Dollari on samanaikaisesti vahvistunut euroa vastaan. Tätä kirjoitettaessa kuluvan vuoden tuotot ovat euromääräiselle sijoittajalle suunnilleen samat riippumatta siitä, ovatko varat olleet sijoitettuna euroalueelle vai Yhdysvaltoihin. Ylipainotamme kuitenkin edelleen euroalueen markkinoita. Suhteelliset hinnoittelukertoimet ovat alimmillaan vuosiin ja Keskuspankkien rahapolitiikat ovat erkaantumassa toisistaan. Yhdysvalloissa keskuspankki on siirtämässä viritystään kireämpään suuntaan, kun EKP jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaansa vielä pitkään.


Raaka-aineiden lasku rasittaa isoista yhtiöistä koostuvien indeksien tuloskertymää


Raaka-aineiden hinnat ovat ottaneet uuden notkahduksen alaspäin viimeisen kuukauden aikana. Raaka-aineiden hintojen lasku ja alhaiset tasot rasittavat etenkin isojen energiayhtiöiden tuloskehitystä. Nämä yhtiöt ovat usein isoilla painoilla keskeisissä markkinaindekseissä. Esimerkiksi S&P 500 ja MSCI Europe -indeksien tulosestimaatit ovat kääntyneet laskuun raaka-aineiden vanavedessä. Pienemmän markkina-arvon yhtiöt ovat usein paremmassa asemassa, koska ne ovat vähemmän riippuvaisia raaka-aineista ja kehittyvien markkinoiden kasvusta. Kotimaisella kasvulla on suurempi merkitys. Edellä mainittujen yhtiöiden tuloskertymä onkin pitänyt hyvin pintansa Euroopassa ja hinnoittelu- kertoimet ovat muodostuneet aiempaa houkuttelevammaksi suurempiin yhtiöihin nähden. Euroalueen kasvun vahvistuessa ja raaka-aineiden hintojen pysyessä alhaalla pienemmän markkina-arvon yhtiöiden osakekurssien voi odottaa nousevan suuria enemmän.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yhdysvaltojen työmarkkinat odotettua vahvemmat - Fed nostanee korkoja joulukuussa
Seuraava
Vuosi 2016 on euro-osakkeiden