23.11.2015

» Odotamme maailmantalouden voivan hyvin vuonna 2016. Yritysten tuloskasvun odotamme kiihtyvän euroalueella EKP:n toimien, euron heikentymisen ja talouskasvun vetämänä.

» Odotamme osakkeiden säilyvän parhaana sijoitusluokkana vuonna 2016 ja suosimme euro-osakkeita perussijoituksena. Vuoden aikana ne kehittyvät maat ja yritykset, jotka tekevät uudistuksia, voivat ainakin hetkellisesti menestyä.

» Riskit: Globaali deflaatio ja Fedin rahapolitiikan kiristämisen epäonnistuminen. Lisäksi monessa kehittyvässä maassa taantuma ja Lähi-idässä vähintäänkin poliittiset ongelmat jatkuvat.


Vuosi 2016 on euro-osakkeiden

Odotamme maailmantalouden voivan jälleen hyvin vuonna 2016, aivan kuten tänäkin vuonna. Euroalueella odotamme talouskasvun jopa kiihtyvän n. 2 %:iin. Inflaatio ei ole vielä vuonna 2016 ongelma ja niinpä Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan kiristäminen tapahtuu ensi vuonna maltillisesti.


Yritysten tuloskasvun odotamme kiihtyvän vuonna 2016 euroalueella. Itseasiassa euroalueella yritysten tulokset kasvavat tänäkin vuonna, vaikka öljy-yhtiöiden tulokset laskevat voimakkaasti. EKP:n toimet, euron heikentyminen ja talouskasvun piristyminen avittavat euroalueen yritysten tuloskasvua.


Osakkeiden arvostustasot eivät vielä ole ongelma sijoittaa osakkeisiin. Maailman osakemarkkinoiden arvostus on vain hieman korkeampi kuin historiallinen keskiarvo. Kehittyvillä markkinoilla arvostukset ovat maltillisia. Yhdysvalloissa osakkeet ovat puolestaan kalliita ja euroalueella keskiarvotasoilla. Näiden vastapainona länsimaiden valtiolainat varsinkin euroalueella ovat kalliita.


Odotamme osakkeiden säilyvän parhaana sijoitusluokkana vuonna 2016. Korkopuolella suosimme riskisiä yrityslainoja euroalueella ja alhaista korkoriskiä.


Suosimme euro-osakkeita perussijoituksena. Perusteluna ovat yritysten tuloskasvu, arvostus ja EKP:n toimet. Euroalueella kiinteistöt, rakennus- ja monet sykliset yhtiöt hyötyvät EKP:n toimista sekä euron heikentymisestä. Vuoden 2016 aikana uudistuvat EM-maat ja yritykset voivat hyvinkin menestyä. Eli sijoita niihin EM-maihin ja yrityksiin, jotka tekevät uudistuksia. Samalla monissa isossa kehittyvässä maassa taantuma ja Fedin koronnostot heikentävät edelleen v. 2016 yritysten tuloksia.


Riskit: Suurin riski osakkeille on edelleen laajamittainen hintojen lasku ja maailmantalouden taantuma, mitä siis emme odota. Deflaatio ja taantuma luonnollisesti vaikeutuisivat entisestään, mikäli Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristäminen tapahtuisi liian aikaisin.


Lisäriskeinä näemme kehittyvien maiden ongelmien laajentumisen tai esimerkiksi Lähi-idän ongelmien pahentumisen. Länsimaissa yrityslainamarkkinoiden heikko likviditeetti voi aiheuttaa yllättäviä käänteitä tulevina vuosina.


Miten Taaleritehtaan näkemys näkyy allokaatiosalkuissa?

Syyskuussa lisäsimme riskiä allokaatiosalkkuihin ostamalla yhdysvaltalaisia osakkeita ja riskilainoja sekä Eurostoxx50 -indeksiä. Luonnollisesti osakkeiden palautuminen on avittanut nyt loka-marraskuussa esimerkiksi Allokaatio 50 -rahastoa. Ylipainotamme edelleen osakkeita ja Allokaatio 50-rahaston osakepaino on nyt n. 57 %. Korkopuolella suosimme riskisiä yrityslainoja euroalueella ja alhaista korkoriskiä.


Allokaatio

• Osakkeet ovat ylipainossa.

• Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

• Keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu edelleen elvyttävänä euroalueella, Japanissa ja Kiinassa.

• Yhdysvallat aloittaa vuoden 2015 lopulla tai tammikuussa 2016 viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

• Toisaalta EKP:n toimet avittavat euroyritysten tuloksia ja euroalueen reaalitaloutta.

• Korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset

• Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

• Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

• Yhdysvaltalaiset osakkeet ja Japani ovat alipainossa. Toki allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

• Kehittyvillä markkinoilla suosimme uudistuvia maita & yrityksiä sekä kiinalaisia osakkeita.

• Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Mutta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa.


Korkosijoitukset

• Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

• Riskiä hajauttavana osana suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

• Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

• Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kehittyvien markkinoiden riskit ovat alentuneet
Seuraava
Seminaariterveiset Frankfurtista