09.11.2015

» Yhdysvalloissa työpaikkojen määrä kasvoi lokakuussa selvästi odotettua enemmän ja samalla palkkojen nousu voimistui. Näin Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) voi hyvin nostaa korkoja joulukuussa. Viime viikolla markkinakorot nousivat Yhdysvalloissa ja dollarin vahvistuminen jatkui.


» Yhdysvaltojen talouskasvu, Fedin koronnosto ja dollarin vahvistuminen ovat historiassa olleet hyviä periodeja eurooppalaisille ja japanilaisille osakkeille. Toisaalta taas raaka-aineet, kehittyvien maiden valuutat, lainat ja myös osakkeet menestyvät heikommin.


» Allokaatiosalkuissa säilytämme voimakkaan ylipainotuksen eurooppalaisissa osakkeissa. EKP tullee joulukuussa lisäämään elvytystään ja odotamme eurooppalaisten osakkeiden olevan suhteellinen voittaja loppuvuonna. Yhdysvalloissa työpaikat voimakkaassa kasvussa – Fed nostanee korkoja ja dollari vahvistuiViime viikolla julkaistu työmarkkinaraportti Yhdysvalloissa oli odotuksiakin vahvempi: työpaikkojen määrä kasvoi 271 000 lokakuussa ja myös palkat nousivat 2,5 %:lla viime vuodesta. Mikäli talousuutiset jatkuvat Yhdysvalloissa edes kohtuullisina, Yhdysvaltojen keskuspankki tulee nostamaan tässä syklissä ensimmäisen kerran korkoja seuraavassa kokouksessaan joulukuun 16. päivä. Markkinat odottavat nyt n. 70 % todennäköisyydellä koronnostoa joulukuussa ja esim. 2v. korko on noussut Yhdysvalloissa jo 0.9 %:iin.


Kun Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan nostavan korkoja ja EKP:n odotetaan lisäävän/jatkavan määrällistä elvytystään joulukuussa, dollari vahvistui entisestään (EUR/USD nyt 1,078). Dollarin vahvistuminen hyödyttää luonnollisesti euroalueen vientiyhtiöitä.


Historian perusteella hyvä periodi eurooppalaisille osakkeille ja heikko periodi raaka-aineille sekä kehittyville markkinoille


Historian perusteella eurooppalaiset ja japanilaiset osakkeet ovat hyötyneet Fedin koronnostoista sekä dollarin vahvistumisesta. Samoin Yhdysvalloissa kotimaiset toimialat ja esim. pankkiosakkeet ovat menestyneet suhteellisesti hyvin. Toisaalta kehittyvien


maiden valuutat ovat heikentyneet, kun Fed nostaa korkoja ja dollari vahvistuu. Samoin raaka-ainehinnat ovat olleet heikentymispaineessa. Kuulostaako tutulta? Viime kuukausina markkinat ovat kyllä jo paljon hinnoitelleet Fedin koronnostoa. On mielenkiintoista nähdä, miten raaka-aineet ja kehittyvien maiden osakkeet kehittyvät lähikuukausina.


Allokaatiosalkuissamme suosimme edelleen voimakkaasti eurooppalaisia osakkeita. Osakesijoituksista lähes puolet on edelleen sijoitettu Eurooppaan. Esim. Allokaatio 50 -rahaston kaikista sijoituksista 27 % on sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, kun vertailuindeksissä paino on vain 11 %.


Perustelu eurooppalaisten osakkeiden painottamiselle on selkeä: EKP:n elvytys ja euron heikentyminen avittavat ja euro-osakkeiden arvostus on edelleen houkutteleva. Lisäksi euroyrityksillä on edelleen mahdollisuus parantaa tuloksiaan varsinkin nyt, kun Euroopan talouskasvu on piristynyt.


Esimerkiksi eurooppalaiset rakennusyhtiöt hyötyvät Euroopan talouden piristymisestä ja EKP:n mahdollisesta QE:n lisäämisestä joulukuussa. Rakennussektori on ehkä selvin toimiala, joka hyötyy EKP:n QE:n lisäämisestä ja/tai korkojen laskusta. Myös euroalueen reunavaltioiden talouksien piristyminen tulee hyödyntämään erityisesti rakennusyhtiöiden tuloksia ensi vuonna.

Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on edelleen noin 56,5 %.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Turkin parlamenttivaalit: uusintanäytöksen voitti AKP
Seuraava
Kehittyvien markkinoiden riskit ovat alentuneet
Samu Lang