07.10.2019

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Helsinki
+358 45 7734 9442

Kolmas vuosineljännes alkoi verrattain vahvasti, kunnes elokuu palautti kauppasotahuolet jälleen markkinoiden keskiöön. Tunnelmat kuitenkin kohentuivat syyskuussa ja Yhdysvalloissa osakkeet nousivat lähelle kaikkien aikojen huippujaan. Euromääräiselle sijoittajalle useimmat osakemarkkinat yltivät positiivisiin tuottoihin kesäkuun lopusta syyskuun loppuun, vaikka suurin osa esimerkiksi japanilaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotosta tulikin kyseisten maiden valuuttojen vahvistumisesta suhteessa euroon. Kesän raju korkojen lasku nosti korkosijoitukset positiivisiin tuottoihin, vaikka korot tasaantuivatkin kvartaalin päätteeksi. Euron heikkous tuki myös valuuttamääräisiä korkosijoituksia.

Talousdata osoitti globaalin talouden hidastumisen pysähtyneen kesän aikana. Teollisuuden hidastuminen on kuitenkin jatkunut, ja näyttää levinneen myös globaaliksi ilmiöksi. Teollisuuden osuus kehittyneiden talouksien BKT:sta on kuitenkin pieni, joten pelkkä teollisuuden heikkous ei riitä syklin kääntymiseen maailmanlaajuisesti. Pelkona kuitenkin on se, että teollisuuden heikkous läikkyy myös talouden kannalta merkittävämmälle palvelusektorille. Mikäli myös palvelusektorien heikkous jatkuu, ei kevyt rahapolitiikka riitä yksin pitämään talouskasvua yllä. Viime viikkoina on saatukin pieniä merkkejä myös palvelusektorin hidastumisesta. Positiivisella puolella kuluttajat voivat edelleenkin hyvin ja talouskasvun hidastuminen ei ole näkynyt työllisyyskehityksessä. 

Emme edelleenkään usko laajaan tai syvään taantumaan. Talouskasvu näyttää kuitenkin hidastuvan odotuksiamme enemmän ja pidempään. Samaan aikaan esimerkiksi osakemarkkinat ovat lähellä huippujaan erityisesti Yhdysvalloissa, joten näemme sijoitusten riskipainon laskun perusteltuna ainakin lyhyellä aikavälillä. Seuraamme erityisesti lokakuun aikana jatkuvia kauppaneuvotteluja sekä alkavaa tuloskautta. Iso muutos talouden näkymiin tulisi myös konkreettisten budjettielvytystoimien kautta varsinkin Euroopassa (käytännössä Saksassa), mutta isot liikkeet poliitikoilta todennäköisesti vaatisivat talouden heikentymistä vielä merkittävästi tämän hetken tilanteesta. Keskuspankit tukevat taloutta tällä hetkellä ja tekevät voitavansa, työkalut ovat kuitenkin vähissä.

Laskemme sijoitustemme riskipainoa globaalin kasvun epävarmuuden lisääntyessä. Laskemme osakkeet lievään alipainoon ja vähennämme riskiyrityslainojen painoa. Yhdysvaltojen painoa vähennämme erityisesti osakkeiden sisällä, jotka jatkavat kuitenkin lievässä ylipainossa. Kasvun heikkoudesta kärsivät kehittyvät markkinat jatkavat alipainossa. Olemme nostaneet arvo-osakkeiden painoa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, sillä näemme arvostuserojen kasvaneen liian suuriksi. Korkojen sisällä siirrämme painoa riskiyrityslainoista käteiseen ja valtionlainoihin. Pidämme edelleen vaihtoehtoisten sijoitusten riski-tuottosuhteesta nyky-ympäristössä suhteessa listattuihin sijoituksiin.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Euroalueen talouden heikkous ei ole ohi, Yhdysvaltain kuluttaja ja alkava tuloskausi antavat markkinoille loppuvuoden askelmerkit
Seuraava
Riittävätkö poliittiset edistysaskeleet kääntämään heikot talousluvut?