27.06.2016

» Britannia äänesti yllättäen EU:sta eroamisen puolesta. Osakemarkkinat laskivat Euroopassa voimakkaasti perjantaina, vaikka pahimmasta romahduksesta toivuttiinkin. Dollari vahvistui, punta heikkeni ja riskisten yrityslainojen riskipreemiot nousivat.

» Tällä hetkellä erilaisia skenaarioita Britannialle ja EU:lle arvuutellaan ympäriinsä. Kaikkein negatiivisin on tietenkin vaihtoehto, jossa muitakin maita eroaa EU:sta ja unionin tulevaisuus olisi vaakalaudella. Kaikkein positiivisin vaihtoehto olisi nopeat neuvottelut, joiden päätteeksi Britannia jää vapaakauppa-alueeseen tai liitännäisjäseneksi EU:n kanssa.

» Ratkaisevaa pääomamarkkinoille ovat Brexitin vaikutukset EU:n talouskasvuun ja yritysten tuloskehitykseen. Arvioiden mukaan Brexit hidastaa EU:n talouskasvua n. 0,3 % - 0,5 %. Maailmantalouden mittakaavassa vaikutukset ovat melko vähäiset.

» Toivottavasti EU:n huippukokouksen päätteeksi keskiviikkona saadaan lisätietoa siitä, miten Brexit-neuvotteluissa edetään. Yhdysvalloissa tuloskausi alkaa 11.7. Sunnuntain vaalit Espanjassa näyttäisivät päätyvän kohtalaisen myönteiseen tulokseen, kun pääministeri Rajoyn puolue on ilmeisesti voittamassa vaalit.

» Allokaatiosalkuissamme laskimme osakepainot neutraaliin 24.6. Myimme yhdysvaltalaisia osakkeita ja riskisiä yrityslainoja Euroopassa. Kehittyvien maiden lainat ja myös osakkeet sekä yrityslainat Yhdysvalloissa ovat suhteellisia voittajia nykyisessä ympäristössä.


Brexit shokki - markkinareaktio

Britannia päätti viime torstain kansanäänestyksessä erota EU:sta (Brexit). Tulos oli yllätys kaikille ja jopa äänestyspäivän kyselyt osoittivat Britannian jäävän EU:hun. Esimerkiksi UKIP-johtaja ja voimakas Brexitin kannattaja Farage ehti myöntää tappionsa ja arvioi Britannian jäävän EU:hun.

Osakemarkkinat laskivat perjantaina Euroopassa voimakkaasti tuloksen selviydyttyä. Alkuromahduksen jälkeen osakkeet hieman toipuivat, mutta ovat jatkaneet laskuaan tänään maanantaina. Eritysesti pankkiosakkeita on myyty voimakkaasti, mutta samalla kuitenkin defensiivisiä lääkeyhtiötä on ostettu. Lisäksi esim. saksalaiset kiinteistöyhtiöt sekä dollarimääräisiä vientituloja saavat yhtiöt ovat pitäneet muita paremmin. Dollarin vahvistuttua yhdysvaltalaiset osakkeet ja korkosijoitukset ovat luonnollisesti pitäneet euromääräisesti hyvin viime päivinä.


Mahdollisia skenaarioita

Pääomamarkkinoille ratkaisevaa on, miten Brexit vaikuttaa talouskehitykseen ja yritysten tuloskehitykseen. Sijoittajien on nyt vaikea arvioida tulevaa kehitystä EU:ssa, mutta alla muutamia vaihtoehtoja.

1) Britannia eroaa EU:sta ja neuvottelut mm. kauppasopimuksista kestävät pitkään.

2) Muitakin jäsenmaita eroaa EU:sta. EU:n tulevaisuus on vaakalaudalla.

3) Osa EU-jäsenmaista haluaa liikkua kohti liittovaltiota ja osa jäsenmaista jää vapaakauppa-alueeseen.

4) Britannia solmii nopeahkolla aikataululla vapaakauppasopimuksen ja/tai jää liittolaisjäseneksi EU:hun. Tai jää jopa edelleen EU:hun.

Kaksi ensimmäistä skenaariota on luonnollisesti negatiivisia ja kaksi viimeistä positiivisia. Avainasemassa lähikuukausina on, eroaako muitakin maita EU:sta ja toisaalta kuinka nopeasti Britannian kauppasopimuksista päästään neuvottelemaan.


Vaikutukset talouskasvuun

Jos lähdetään ensimmäisestä ja kaikkien todennäköisimmästä skenaariosta, Brexit tulee arviolta hidastamaan EU:n talouskasvua n. 0,3 % - 0,5 % seuraavien 12-18 kuukauden aikana. Eli EU:n talouskasvu hidastuu n. 1,5 %:sta n. 1,0 %:iin. Paljon riippuu mm. siitä, kuinka nopeasti yrityslainamarkkinat palautuvat ja riskipreemiot laskevat (HY ITRXX CROSSOVER riskilisät nyt n. 400 bps). Arvioiden mukaan vaikutukset maailmantalouteen ovat kohtalaisen pienet ja talouskasvu jatkuisi n. 3 %:n tasolla. Eli Euroopan ulkopuolella Brexitin vaikutukset tulevat olemaan todennäköisesti kohtalaisen pienet.


Allokaatiosalkuissa osakepainot ovat neutraalissa

Laskimme osakepainoa 24.6. myymällä yhdysvaltalaisia osakkeita, jotka pitivät hyvin dollarin vahvistuttua. Samoin myimme riskisiä yrityslainoja Euroopassa. Allokaatio 50 -osakepaino on nyt n. 50 % ja käteispaino on nyt n. 9,5 %:ssa.

Koska keskuspankit tulevat nyt pitämään rahapolitiikan kevyenä entistä pitempään, kehittyvät markkinat hyötyvät nykyisestä ympäristöstä. Näin esim. kehittyvien maiden lainat ja myös korkosijoitukset Yhdysvalloissa toimivat kohtalaisesti tuottavana sijoituksena nykyisessä ympäristössä.


Allokaatio

» Osakkeet ovat neutraalissa painossa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka kasvatti riskiä globaalista deflaatiosta ja taantumasta.

» Kiinan keskuspankin elvytys, öljyn hinnan nousu ja odotukset EKP:n toimista käänsivät yrityslainojen riskipreemiot laskuun ja osakemarkkinat nousuun.

» Britannian ero EU:sta tulee kuitenkin pitämään riskipreemiot korkeina ja lähikuukaudet voivat hyvin olla vaikeita osakemarkkinoilla.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat hienoisessa ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet ja varsinkin rakennusyhtiöt hyötyvät EKP:n toimista.

» Allokaatiosalkuissa on isohkot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Olemme lisänneet kehittyviä markkinoita alkuvuoden aikana.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

» Kehittyvien maiden lainat hyötyvät kevyestä rahapolitiikasta globaalisti.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta osakkeiden laskulta

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Britit äänestivät EU:ta vastaan
Seuraava
Tuloskasvu palautumassa USA:ssa – nostimme osakkeet ylipainoon​