13.10.2015

Suomalaisten metsätilojen kysyntä on vahvaa. Syyt ovat yksinkertaiset, korot ovat alhaalla, jotkut sijoittajat hermoilevat osakekursseista, metsäsijoituksista haetaan turvaa ja tasaista tuottoa. Raaka-aineiden hinnat maailmanmarkkinoilla ovat laskeneet parin viimeisen vuoden aikana voimakkaasti. Samana aikana Suomessa puun hinta on pysynyt hyvin vakaana.


Metsäsijoittajan tuloista tulee tukkipuusta noin 70 %, eikä siihen osuuteen ole tulossa pitkään aikaan olennaisia muutoksia. Sahoilla markkinatilanne on syksyn aikana kuitenkin hieman vaikeutunut. Mäntysahatavaraa viedään eniten Pohjois-Afrikan maihin ja siellä öljyn hinnan lasku vähentää kysyntää. Britannian kasvava mäntysahatavaran kysyntä ei korvaa Pohjois-Afrikan laskua.


Kuusisahatavaran vienti Suomesta Kiinaan on kasvanut nopeasti. Kasvun ainakin osittainen aiheuttaja on Yhdysvaltojen rakentamisen elpyminen. Pohjois-Amerikka käyttää itse enemmän omasta sahatavaratuotannostaan. Kiinan talous tunnetusti yskii ja yskä on tarttunut myös sahatavarakauppaan. Uskon kuitenkin viennin Kiinaan elpyvän aika nopeasti, koska suomalainen kuusisahatavara päätyy usein laadukkaisiin huonekaluihin, eikä rakentamiseen.


Selluteollisuudella menee hyvin. Sellun hinta dollareissa on laskenut, mutta euroissa hinta on hieman noussut. Sellukoneet käyvät käytännössä täysillä ja hyvillä hinnoilla. Painopapereiden kysyntä jatkaa teollisuusmaissa laskuaan ja hintoihin on edelleen laskupaineita. Hyvälaatuisen taivekartongin kysyntä ja hinta ovat myös hyvällä tasolla. Nestepakkauskartongin kysyntä on hyvin vakaata ja valmistaminen hyvin kannattavaa.


Metsäsijoittajan asiakkaalla, metsäteollisuudella, menee siis kohtuullisen hyvin. Mitkä ovat keskeisimmät muuttujat tulevaisuudessa?


Sahatavaran kysyntä jatkaa hidasta kasvuaan. Sitä suositaan hiilidioksidia sitovana ja uusiutuvana luonnonvarana. Kysyntää lisäävät myös ns. tekniset puutavarat, jossa sahatavara tai sorvattu viilu liimataan valmiiksi isoiksi levyiksi. Ne sopivat isojenkin rakennusten teolliseen valmistamiseen.


Sellun kysyntää lisää erityisesti hygieniatuotteiden ja kartongin kysynnän kasvu. Kun kerran hygieniatuotteista puhutaan, edellytetään niiltä yleensä korkeaa hygieenisyyttä. Siihen puhdas puusta valmistettu sellu sopii hyvin. Puusta tehty sellu korvaa myös puuvillaa. Stora Enson Uimaharjun tehtaalla toinen iso sellukone tekee vain viskoosisellua Kiinan markkinoille. Siellä siitä tehdään kankaita.


Kartonkien kasvua lisää kaupan yleisen kasvun lisäksi erityisesti internetkaupan kasvu. Siihen tarvitaan paljon hyviä pakkauksia. Painopaperien tuotannon väheneminen Suomessa jatkuu. Suomen kansantaloudelle painopaperien tuotannon lasku on merkittävää, mutta metsäsijoittajalle merkitys ei ole kovin iso, vain noin 7 % puunmyyntituloista tulee suoraan painopaperin tekemiseen käytetystä kuusikuitupuusta.


Metsäteollisuus ei ole auringonlaskun ala. Varmoja lähivuosina kasvavia sektoreita ovat sellun, kartongin ja sahatavaran valmistus. Puuta korjataan Suomessa nyt lähes kaikkien aikojen ennätystahtiin ja rakenteilla olevien tehtaiden valmistuttua kysyntä nousee vielä noin 15%. Uusia investointeja on suunnitteilla. Ei siis ihme, että sijoittajia metsätilat kiinnostavat.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Saksan asuntomarkkinat tarjoavat sijoittajille loistavia tuottomahdollisuuksia
Seuraava
Pankkien asiakkaasta rahoittajaksi ja sijoittajaksi