28.03.2018

Olemme viimeisen kuukauden aikana tavanneet noin neljäkymmentä skandinavialaista yhtiötä. Joukossa oli sekä jo salkussa olevia yhtiöitä että potentiaalisia uusia sijoituskohteita.

Yritystapaamisia Tukholmassa

Olemme viimeisen kuukauden aikana vierailleet kahdessa seminaarissa, tehneet pari yritysvierailua ja osallistuneet pääomamarkkinapäiville. Yhteensä olemme tavanneet noin 40 ruotsalaista, norjalaista tai tanskalaista yhtiötä. Alla niistä kaksi esimerkkiä.

Handicare – defensiivinen niche-yhtiö

Yhtiöllä on kaksi liiketoiminta-aluetta: porrashissit ja apuvälineet potilassiirtoihin. Porrashisseissä yhtiöllä on vahva markkina-asema Euroopassa (markkina-osuus 20-25 %) ja potilassiirtojen apuvälineissä vahva markkina-asema Pohjois-Amerikassa (15-20 %). Ikääntyvä väestö länsimaissa ja toive asua pidempään kotona tukevat yhtiön kasvunäkymiä porrashissisegmentissä. Potilassiirtovälineiden kasvua taas tukee terveydenhuoltohenkilökunnan fyysisesti raskaiden tehtävien vähentäminen ja parempi tehokkuus. Yrityksen tuotteita ostetaan lähtökohtaisesti välittömään tarpeeseen ja siten taloussuhdanteella on vähäisempi vaikutus yhtiön liiketoimintanäkymiin. Yhtiö on viime vuosina investoinut tehdasrobotteihin ja 3D-skannausjärjestelmiin, joilla tuotantoajat saadaan selvästi lyhennettyä. Se säästää kuluja ja tuo kilpailuetua. Yhtiö on houkuttelevasti hinnoiteltu: Hinta/nettotulos (P/E) 2018e: on 14 ja 2019e: 12. Hinta/omapääoma (P/B) on 1,4.

Securitas – laatuyhtiö houkuttelevaan hintaan

Securitas on maailman johtavavia turvallisuusalan yhtiöitä, ja sillä on toimintaa 53 maassa. Liikevaihdosta pääosa syntyy Euroopassa (45 %) ja Pohjois-Amerikassa (41 %). Yhtiö siirtyy enenevässä määrin perinteisestä vartijatuntien myynnistä turvallisuusratkaisujen ja elektronisten turvalisuustuotteiden myyntiin. Yhtiö kerää päivittäin raportteja vartijoiltaan 53 maassa ja kokoaa näistä isoa tietokantaa, jota voidaan hyödyntää eri riskianalyyseissä. Etenkin kun tämän datan yhdistää reaaliaikaiseen dataan kameroista ja sensoreista, voidaan algoritmien avulla tehdä sekunneissa analyysejä,  joiden perusteella voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja jopa ennaltaehkäistä esim. varkauksia, tuhotöitä ja paloja.

Turvallisuusratkaisujen ja elektronisten turvallisuustuotteiden myynti kasvaa nopeasti (v. 2017 + 19 %) ja edustaa nyt 18 % liikevaihdosta. Tämän segmentin kannattavuus on selvästi yrityksen keskimääräistä kannattavuutta parempaa. Yhtiö on houkuttelevasti hinnoiteltu: Hinta/nettotulos (P/E) 2018e on 15 ja 2019e: 14. Yhtiön osinkotuotto on noin 3 % ja osingonmaksu on historiallisesti
ollut varsin vakaata.

Arvo Kruunu –yhtiöillä hyvät näkymät

Talousympäristö on tällä hetkellä sijoitusavaruudellemme varsin positiivinen ja voi näin jatkua pitkänkin aikaa. Salkkurakennetta on kuitenkin viime aikoina muokattusuuntaan, jossa  vähäsyklisyyttä on korostettu. Rahaston sisältöön olemme tällä hetkellä erittäin tyytyväisiä, koska siinä yhdistyy liiketoimintalaatu kohtuulliseen arvostustasoon, joten katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Arvo Kruunu –rahasto on toiminnan alusta (19.11.2014) tuottanut 54,7 % vertailuindeksin (MSCI Nordic Countries) tuoton ollessa 21,0 %.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Osakesäästötili ei yksin ratkaise pääomaverotuksen ongelmia
Seuraava
Aktiivinen omistajuus tehostaa tuulivoiman tuotantoa