06.04.2018

Tuulivoimalavalmistajien ja omistajien intressit eivät aina ole yhteneväiset. Voimalavalmistajien valvomoissa seurataan tuhansien eri maissa olevien voimaloiden toimintaa. Valvomot saattavat ajoittain jopa hukkua hälytysten määrään. Tällöin yksittäiset tuulivoimalat eivät saa tarvitsemaansa huomiota ja ne voivat jäädä seisomaan turhaan useiksi tunneiksi tai jopa vuorokausiksi. Aktiivinen omistaja voi omien seurantamenetelmiensä kautta havaita tilanteen ja vaikuttaa vikaantumisista johtuvien tuotantokatkojen pituuteen.

Myös huoltosopimuksiin liittyy erilaisia intressejä. Suomessa tuulivoimaloiden huolto ostetaan tyypillisesti valmistajalta pitkällä huoltosopimuksella. Sopimusten sisältämät käytettävyystakuut ovat usein aikaperusteisia, vaikka voimaloiden omistajille on tärkeintä tuotannon maksimointi. Tästä johtuen valmistajien huolto-organisaatio ei välttämättä optimoi huoltoja vähätuulisiin aikoihin, mikä olisi voimalan omistajan kannalta huolloille suotuisinta aikaa. Tuotantoperusteiseen käytettävyyteen perustuvan sopimusmallin on todettu olevan omistajien kannalta aikaperusteista parempi, koska siinä myös huolto-organisaation täytyy kiinnittää huomiota tuotannon määrään ja tuotantokatkojen ajankohtiin. 

Seurantajärjestelmissäkin on parantamisen varaa. Voimalavalmistajien toimittamat seurantajärjestelmät on toisinaan koettu käytettävyydeltään hankaliksi, eivätkä ne tue usean eri valmistajan voimaloiden valvontaa. Edistyksellisimmät tuulipuistojen omistajat ovatkin hankkineet kolmannen osapuolen seurantajärjestelmiä tuotannon valvomiseen. Erillisellä seurantajärjestelmällä he voivat seurata kaikkien eri valmistajien voimaloita yhdellä silmäyksellä. Käytössä on myös käteviä mobiilisovelluksia, joilla tuotanto- ja tuulitilanteen voi tarkistaa nopeasti ja helposti paikasta riippumatta. Kolmannen osapuolen järjestelmät mahdollistavat myös voimalavalmistajan toimittamien tuotanto- ja käytettävyysraporttien oikeellisuuden tarkistamisen.

Aktiivinen omistajuus auttaa myös voimalavalmistajia. Kehittyneillä analysointi- ja raportointimenetelmillä löydetään suurimmat tuotantotappioiden aiheuttajat. Tämän tiedon avulla voidaan ohjata voimalavalmistajan huolto-organisaatiota kiinnittämään huomiota merkittävimpiin katkojen aiheuttajiin. Tällöin tuotannon määrän lisäksi nousee tyypillisesti myös käytettävyys, mikä hyödyttää omistajan lisäksi myös voimalavalmistajaa. Tuotannon tehostumisen on todettu hyvän voimaloiden suunnittelutyön ohella laskevan myös koko tuulivoima-alan kustannuksia pidemmällä tähtäimellä.

Aktiivinen seuranta vaatii omistajalta vahvaa teknistä osaamista. Tuulipuistojen hallinnointi edellyttää teknistä osaamista etenkin silloin, kun halutaan maksimoida tuotannon määrää. Erityisesti datan käsittely, tuotantokatkojen ennakointi sekä analysointi vaativat voimalan toiminnan hyvää ymmärrystä. Kaikilla tuulipuistojen omistajilla ei ole tällaista osaamista tai riittävän hyviä välineitä seurannan tekemiseen eikä pienempien puistojen omistajien ole edes järkevää hankkia niitä. Tällöin hallinnointi on järkevää ostaa palveluna osaavalta toimijalta. Esimerkiksi Taaleri Energia tekee tällaista työtä palveluna. Taaleri Energia onkin Suomen toiseksi suurin tuulivoiman tuottaja, vastaten noin 1,5 % Suomen sähkön tuotannosta. Ison suomalaisen tuulivoimatoimijan resurssit yhdistettynä palvelumuotoilun avulla kehitettyyn toimintamallin ja henkilöstön pitkään kokemukseen alalta varmistavat, että tuulipuistojen tuotanto tehostuu ja aktiivisen omistajuuden malli toteutuu.
 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Kuulumisia Skandinaviasta
Seuraava
Vaihteleva tuotanto ja tasainen kysyntä