07.09.2016

Smart beta on termi, joka on suurelle osalle sijoittajista vielä täysin vieras. Smart beta -termin alle luetaan hyvin erilaisia sijoitustyylejä, joille on kuitenkin yhteistä jonkinlainen numeroihin perustuva mekaaninen sijoitusstrategia, josta pidetään kiinni erilaisissa markkinamyllerryksissä.

Taaleri Kehittyvät Markkinat – rahasto on valinnut nk. riskipariteettimallin. Malli jakaa riskin tasan eri sijoituskohteiden kesken. Riskiä mitataan historiallisella kurssiheilunnalla ja vähemmän heiluvat sijoitukset saavat siten korkeamman painon salkussa ja enemmän heiluvat pienemmän. Punnitsimme ja testasimme erilaisia Smart beta -sijoitustyylejä ja niiden variaatioita ennen nykyisen strategian käyttöönottoa. Tulokset näyttivät, että valitsemallamme riskipariteettimallilla voi päästä markkinaa korkeampiin tuottoihin matalammalla kurssiheilunnalla. Nyt reilun vuoden toiminnan jälkeen voimme todeta, että järjestelmä toimii. Rahastomme on pari prosenttia vertailuindeksiä edellä alkuvuonna ja Morningstarin tuottovertailussa parhaassa viidenneksessä.

Yhdistimme ETF-tuotteilla toteutettuun riskipariteettimalliin vielä mahdollisuuden lisätä yksittäisiä, eri tavoin tarkasteltuna poikkeuksellisen houkuttelevasti hinnoiteltuja arvo-osakkeita. Valinta tapahtuu käyttäen erilaisia numeerisia kriteerejä, joiden avulla on mahdollista valita osakkeita laajasta joukosta. Testasimme myös tätä mallia ennen sen käyttöönottoa. Tulokset olivat hyvin rohkaisevia ja nyt reilun vuoden kokemuksella näyttää että osumatarkkuus on ollut toivotun kaltainen. Nykyiset sijoitukset ovat tuottaneet 13 – 71 % tänä vuonna. Myimme juuri pois Brasilian pörssin osakkeet (listattu yhtiö), koska arvostus ei enää täyttänyt ”arvo” kriteerejämme 112 % kurssinousun jälkeen.

Smart beta – strategioita vastaan on esitetty myös kritiikkiä, mutta vaikeasti hallittavilla markkinoilla (jota maailmanlaajuiset kehittyvät markkinat kieltämättä ovat) mekaanisten sääntöjen käyttöön ottamisesta on mielestämme selvää hyötyä. Strategia luo kylmää järjestelmällisyyttä ja estää inhimillisiä salkunhoitajan virheitä kuten ostaa kalliilla markkinahurmoksessa ja myydä paniikissa pohjalla. Erityisen tärkeää on, että asiakas tietää kuinka sijoituspäätökset tehdään.

Brasilian (61 %) ja Venäjän (24 %) tuotot tänä vuonna ovat hyviä esimerkkejä kehittyvien markkinoiden sijoitusten haastavuudesta. Ajatellen näistä maista kantautunutta uutisvirtaa alkuvuonna salkunhoitajalta on vaadittu kylmäpäisyyttä perustella korkeita painoja kyseisillä markkinoilla. Kun sijoitukset tukeutuvat mekaaniseen malliin ja Brasiliasta löytyi poikkeuksellisen houkuttelevasti arvostettuja osakkeita, aloitimme vuoden korkealla 12,7 % painolla Brasiliassa ilman sen suurempaa väittelytarvetta, perusteena luottamus valitsemamme sijoitustyylin toimivuuteen.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Mikä on kehittyvien markkinoiden 12 % nousun takana?
Seuraava
Rahavirrat kääntyneet kehittyville markkinoille