22.03.2019

Kai Leppelmeier

Kai Leppelmeier

Salkunhoitaja
Helsinki
+358 45 7734 9442

Yksi sijoitusmaailman toistetuimpia hokemia on, että osakkeet tuottavat parhaiten pitkällä aikavälillä. Myös korkosijoituksilla on kuitenkin omat tärkeät roolinsa hajautetussa salkussa, mikä on hyvä muistaa myös matalan korkotason ympäristössä.  

Roolit eivät kuitenkaan aina ole keskenään yhteensopivia, joten tavoitteisiin sopivien korkoinstrumenttien valinta on olennaista.

Hajautus

Vaikka osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä korkosijoituksia enemmän, odottavan aika voi olla pitkä. Esimerkiksi vuosituhannen vaihteessa IT-kuplan keskellä eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittanut on jäänyt laajan korkomarkkinan tuotolle selvästi vielä lähes 20 vuoden jälkeenkin. Yhdysvalloissa osakkeet ohittivat korkomarkkinan tuoton vasta vuonna 2017. Esimerkki on äärimmäinen ja tarkoitushakuinen, mutta osoittaa sen, että korko- ja osakesijoitusten tuottokehitykset voivat poiketa toisistaan merkittävästi, erityisesti kun puhutaan valtionlainoista ja muista turvallisemmista korkosijoituksista.

Hajautushyöty toimii myös eri omaisuusluokkien välillä.  Mitä lyhemmästä sijoitushorisontista puhutaan, sitä suurempi tulisi korkosijoitusten osuuden olla, sillä niiden arvonvaihtelu on osakkeita alhaisempaa. 

Tasainen tuotto

Korkosijoitukset ovat hyvä tapa saada tasaista ja ennustettavaa kassavirtaa. Myös korkosijoitusten arvot vaihtelevat, mutta eräpäivään pidettäessä sijoituksen tuoton määrittää korkovirta. Tämä korkovirta on ennalta tiedossa tai vähintäänkin hyvin ennustettavissa vaihtuvakorkoisten sijoitusten tapauksessa. 

Tuottoa voi kasvattaa hyväksymällä suuremman arvonvaihtelun ja lisäämällä korkosijoitusten pituutta tai luottoriskiä.

Pääoman suojelu ja likviditeetin hallinta

Sijoittajilla voi olla tarpeita myös likviditeetin hallintaan. Raha voi olla odottamassa esimerkiksi myöhemmin tehtävää sijoitusta tai yritys voi haluta sijoittaa kausivaihtelun myötä vapautuvat varat rahamarkkinaan.

Korkosijoitusten pituus voidaan sovittaa tarpeen mukaan, jos tiedetään jo ennalta, koska rahaa taas tarvitaan. Kun sijoitus erääntyy ennen rahan käyttötarvetta, vältytään markkinariskiltä, joka olisi edessä sijoitusta realisoitaessa kesken juoksuajan.

Pääoman suojelu on joillekin sijoittajille ykköskriteeri. Jopa pankkitalletukset voivat olla heille liian riskisiä. Tästä johtuen alle kahden vuoden Saksan valtionlainoilla käydään nyt kauppaa noin -0,6 % tuottotasolla, vaikka tilitalletuksista voisi saada hieman korkeampaa, joskin myös negatiivista korkoa. Vaikka riskinkantokyky ei olisikaan ihan näin minimaalista, likviditeetin hallinnassa ja pääoman suojelussa on silti mahdollista ottaa vain rajallisesti korko- ja luottoriskiä, kun halutaan välttyä suuremmilta arvonvaihteluilta. 

Tavoitteiden yhteensovittaminen haastavaa

Pääoman suojelu on hankalin yhdistää muihin tavoitteisiin. Jo määritelmän mukaan hajautushyötyä haettaessa arvon pitää vaihdella, mikä on ristiriidassa pääoman suojelun kanssa. Myös tuottohakuisuus vaatii käytännössä luottoriskin hyväksymistä ainakin jossain määrin. Tuottohakuisuus on osittain ristiriidassa myös hajautuksen kanssa, sillä esimerkiksi riskisemmät yrityslainat korreloivat enemmän osakkeiden kanssa. 

Erityisen tärkeää onkin määritellä omat tavoitteet ja riskinottohalukkuus, samoin kuin ymmärtää eri sijoituskohteiden luonne.

Korkosijoitukset osana hajautettua salkkua

Entä jos sijoittajalla ei ole tarkkoja tavoitteita? Laajalti hajautetussa salkussa on eri tuottotekijöitä, joilla kaikilla on oma roolinsa salkussa. Laajalla hajautuksella saavutetaan myös paras riski-tuotto – suhde. 

Helppo tapa hoitaa salkun korkosijoitukset on esimerkiksi Taaleri Globaali Korko, jossa on kaikki korot yhdessä rahastossa.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Maailmansotien veroinen uhka, joka on myös mahdollisuus
Seuraava
Pohjoismaisen joukkovelkakirjalainamarkkinan hullut päivät ohi
Miikka Kuusi