20.10.2017

Kirsi Vine

Kirsi Vine

Yksityispankkiiri
Helsinki
+358 50 322 3172

Yksityispankkiirina tehtävänäni on olla omalta osaltani huolehtimassa asiakkaideni ja heidän perheensä hyvinvoinnista. Käsitänkin oman työni enemmän edunvalvojaksi kuin varainhoitajaksi. Toki keskiössä on asiakkaiden omistusten arvon kehittyminen suotuisasti, mutta jos asiakkaan kanssa haluaa rakentaa merkityksellisen ja elinikäisen kumppanuussuhteen, en usko pelkkien erinomaistenkaan sijoitustuottojen riittävän. Itse uskon aitoon välittämiseen ja haluun huolehtia asiakkaasta kuten huolehdin omasta perheenjäsenestä tai läheisestä ystävästä. Eikä kumppanuus tällöin rajoitu vaan eurojen sijoittamiseen, vaan käsittää laajasti omistajuuteen ja varallisuuteen liittyviä asioita - kaikkea sitä, missä minä ja Taaleri voimme asiakasta auttaa ja tukea. 

Itse uskon aitoon välittämiseen ja haluun huolehtia asiakkaasta kuten huolehdin omasta perheenjäsenestä tai läheisestä ystävästä.

Jotta voimme olla laajasti asiakkaalle kumppani, asiakkaan vastuuhenkilönä minun tulee tuntea asiakas erittäin hyvin. Vain siten voin ymmärtää, millaisissa asioissa asiakas kaipaa tukea ja apua. Ja samalla se on ainoa tapa varmistaa, että asiakkaan varainhoitoratkaisu toteuttaa mahdollisimman hyvin hänen tavoitteitaan sijoittajana ja samalla vastaa hänen arvomaailmansa. Yhä useammin tulee esiin, että pelkkä hyvä sijoitustuotto ei riitä asiakkaalle valintaperusteeksi, vaan ajureina ovat myös muut kriteerit, kuten esimerkiksi halu olla mukana ilmastotalkoissa, halu tukea eettistä ruuantuotantoa tai halu parantaa kolmannen maailman toimintaedellytyksiä. Taalerin huippuammattilaiset kyllä löytävät oikeat sijoituskohteet, kun vain salkunhoidon raamit ovat selvät. 

Ja sitten se luottamus, kaiken perusta. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että mitä hänelle suositellaan, on hänen parhaaksensa. Pankkiirialalla on jääty 'housut kintuissa' kiinni oman edun tavoittelusta ja bonusten maksimoinnista. Tätä on jo sääntelynkin kautta rajoitettu, mutta silti jokainen pankkialalla asiakasrajapinnassa toimiva henkilö tekee itse valinnan joka päivä ja jokaisen asiakkaan kanssa. Itselleni eettisyys ja asiakkaan etu on ehdottomuus, josta en tingi. Jos - ja kun aina joskus näin käy - asiakkaalle annettu suositus on perustunut näkemykseen, joka ei olekaan ollut oikea, olen menettänyt yöuniakin ja joskus jopa saanut kritiikkiä kollegoilta puolustaessani asiakkaideni etua tiikeriemon lailla. Mutta silti uskon, että kertomalla heti ja epäröimättä  rehellisesti vaikeatkin asiat ja epäonnistumiset osoittaa aitoa lojaaliutta. Onnistumisiahan on helppo suitsuttaa, mutta vaikeuksissa otetaan 'naisesta mittaa'.

Ja sitten se luottamus, kaiken perusta

Yksityispankkiirin tehtäväkenttää on vaikea määrittää tyhjentävästi. Esimerkiksi viimeiseen vuoteen on perussalkunhoidon lisäksi kuulunut mm. asiakkaan täysi-ikäistyvän lapsen opastamista sijoittamisen alkutaipaleella, sijoitusasunnon hankinta asiakkaalle, rahoitusjärjestelyjä asiakkaiden eri tarpeisiin sekä Taalerin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaan omaisuuden lahjoittamista hänen lapsilleen, hevosyrityksen perustaminen, metsäpalstojen tilaselvitys, perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen, yritysrakenteen uudelleenjärjestely ja jäämistödokumenttien laatimisia. Mielenkiintoisia asioita, joista voin koko ajan oppia itsekin uutta, sillä kun oma (vielä pankkiiriuraa pidempi) työhistoria on omasta perheyrityksestä, yrittäjyys ja kaikki siihen liittyvä on lähellä sydäntäni.  

Kun saa olla pitkään asiakkaan ja hänen perheensä elämässä mukana, se tuo myös upeita henkilökohtaisia kokemuksia. Olen saanut olla mukana juhlimassa toteutunutta yrityskauppaa, asiakkaan lapsen ripille ja ylioppilaaksi pääsyä, häitä ja pyöreitä vuosia. Nämä ovat niitä pankkiirin tähtihetkiä! Sitten on toisaalta ne elämän vaikeat hetket. Olen ollut tukemassa asiakasta, kun hän on menettänyt rakkaan puolison. Olen elänyt asiakkaan kanssa eron tuskaa ja lapsen sairautta. Olen kuunnellut yrittäjää, jonka yritys on mennyt konkurssiin. Näissä tilanteissa ei voi kuin myötäelää, olla se luotettava kumppani, jolle voi jakaa asioita ja jolta saa tukea. Ennaltaehkäisevästi toki pyrin varmistamaan, että perusasiat, kuten esimerkiksi jäämistödokumentit, on tehty jo aiemmin valmiiksi, jotta surun ja vaikeuksien hetkellä asiat sujuisivat mahdollisimman helposti. Esimerkiksi edunvalvontavaltuutus säästää monelta ikävyydeltä vaikeassa tilanteessa, jos läheisestä tulee oikeustoimikelvoton.

Yksityispankkiriina matkani asiakkaiden kanssa on siis elämänmittainen ja -makuinen! Ja vaikka työhön kuuluu paljon mielenkiintoisia asioita, on kaikkein mielenkiintoisinta juuri ihmiset. Asiakkaani ovat tärkein omistukseni ja työni rikkaus. Ja minä syvästi toivon, että eurojen lisäksi minä ja Taaleri pystymme yhtälailla rikastuttamaan asiakkaidemme elämää. Sen eteen teemme töitä joka päivä. 

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Omistajuus antaa ohjausvoimaa
Seuraava
Keskinkertaisuus on kuolemassa
Samu Lang