12.11.2015

Yhdysvallat ja maailmantalous voivat hyvin - osakkeiden vuosikymmen jatkuu vuoteen 2017 asti


Elokuun lopulla globaalit osakemarkkinat laskivat voimakkaasti, kun sijoittajat säikähtivät Kiinan talouskasvun hidastumista ja Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) tulevaa koronnostoa. Elo-syyskuussa monet ekonomistit ja sijoittajat ennakoivat Kiinan talouskasvun hidastuvan rajusti – jopa 1 %:iin – ja vetävän Yhdysvaltain sekä maailmantalouden uuteen taantumaan. Monet säikähtivät myös raaka-ainehintojen laskua ja arvioivat tämän ennakoivan tulevaa taantumaa. Pelot kasvoivat ja osakkeita myytiin.


Tämän jälkeen Yhdysvalloissa ja Euroopassa talouskasvu on kuitenkin jatkunut ja länsimaiset osakkeet ovat palautuneet. Myöskään Kiinassa pahimmat pelot eivät ole toteutuneet: kotimaisen kulutuksen kasvu on jatkunut, asuntokauppa on piristynyt ja asuntojen hinnat nousseet. Miksi elokuussa oltiin sitten liian pessimistisiä Yhdysvaltain ja maailmantalouden kasvusta? Miksi markkinat olivat väärässä?


Ensinnäkin, raaka-ainehintojen laskussa on kysymys tarjonnan lisääntymisestä ja hintojen palautumisesta pitkän ajan trendilleen, ei maailmantalouden taantumasta. Öljyn tuotanto on kasvanut nopeasti viime vuosina ja myös perusmetallien tarjonta kasvoi korkeiden hintojen aikana. Samalla Kiinan poikkeuksellisen kova perusmetallien kysyntä on laantunut, kun maa muuttuu enemmän palveluista ja kotimaisesta kulutuksesta riippuvaiseksi.


Toiseksi, Yhdysvallat on hyvin ”kotikutoinen” talous, ei siihen Kiinan talouskasvun hidastuminen tai muiden kehittyvien maiden taantuma iske. Yhdysvaltain taloudesta teollisuustuotanto (n. 14 % BKT:stä) tai vienti (n. 13 % BKT:stä) ovat vain hyvin pieni osa, kotimainen kulutus ja palvelut ratkaisevat. Nyt kun Yhdysvalloissa kotitalouksien velkatasot ja yritysten taseet ovat kunnossa sekä pankit pääomitettu, kotimainen kulutus ja BKT jatkavat kasvuaan vielä vuosia. Viimeistään viime viikolla julkaistun lokakuun työllisyysraportin (+271 000 työpaikkaa) myötä pessimistit joutuvat myöntämään Yhdysvaltain talouden voivan hyvin. Kun vielä euroalue on laittanut itsensä kuntoon, maailmantalouden kasvu on jatkumassa kohtuullisena tänä ja ensi vuonna. Ja itse asiassa pitkästä aikaa länsimaiden vetämänä.


Fed nostaa korkoja, mutta EKP elvyttää lisää joulukuussa


Yhdysvaltojen työmarkkinoiden elpyminen on edennyt jo niin, että työttömyysaste on laskenut 5,0 %:iin ja palkat alkavat pikkuhiljaa nousta. Näin Fed nostanee korkoja ensimmäisen kerran tässä syklissä joulukuussa. Tämä on toki isohko muutos ja aiheuttanee jatkossakin vaihtelua valuutta-, korko- ja osakemarkkinoilla. Mutta ei Fed pysty yksin nostamaan korkojaan paljon tai nopeasti. Varsinkin kun EKP todennäköisesti vielä lisää elvytystään joulukuussa eikä ole nostamassa korkojaan seuraavaan neljään vuoteen. Matalien korkojen ympäristö jatkuu vielä lähivuosina.


Osakkeiden vuosikymmen jatkuu vuoteen 2017 asti


Isossa kuvassa Fedin rahapolitiikka ratkaisee osakkeiden ja muiden sijoitusluokkien kohtalon. Kun Fedin viitekorot ovat alhaalla ja rahapolitiikka on hyvin elvyttävää, osakkeiden tuotot ovat historiassa olleet erinomaisia (keskimäärin n. 14,5 % vuodessa). Kun Fed rupeaa nostamaan korkoja, osakkeiden tuotot maltillistuvat, mutta säilyvät edelleen parhaana sijoitusluokkana (n. 5,5 % vuodessa). Vasta kun Fedin koronnostot iskevät Yhdysvaltain omaan talouteen ja esimerkiksi ylivarojen eläneisiin kuluttajiin ja sijoittajiin, pitää osakkeita todella myydä. Nykyisessä syklissä tämä kriittinen taso Fedin viitekorolle voi olla noin 3 %:n taso. Jos Fed alkaa nostaa viitekorkoaan vuodenvaihteessa, 3 %:n tasolle Fed päässee vasta vuoden 2017 loppupuolella. Odotamme osakkeiden säilyvän parhaana sijoitusluokkana aina vuoteen 2017 asti.


Allokaatiosalkuissamme lisäsimme riskiä syyskuussa


Allokaatiosalkuissamme otimme elo-syyskuussa näkemyksen, että osakkeiden lasku oli liiallista ja lisäsimme riskiä syyskuun aikana. Ostimme yhdysvaltalaisia osakkeita ja riskisiä yrityslainoja. Allokaatio 50 -rahaston osakepainon nostimme tällöin n. 56 %:iin. Luonnollisesti riskin lisääminen on nyt loka-marraskuussa tuottanut.


Allokaatiosalkuissamme suosimme edelleen voimakkaasti eurooppalaisia osakkeita. Osakesijoituksista lähes puolet on sijoitettu Eurooppaan. Esim. Allokaatio 50 -rahaston kaikista sijoituksista 27 % on sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, kun vertailuindeksissä paino on vain 11 %. Perustelu eurooppalaisten osakkeiden painottamiselle on selkeä: EKP:n elvytys ja euron heikentyminen avittavat, ja euro-osakkeiden arvostus on edelleen kohtalaisen houkutteleva. Lisäksi monilla euroyrityksillä on edelleen mahdollisuus parantaa tuloksiaan nyt, kun Euroopan talouskasvu on piristynyt. Monissa rahastoissamme suosimme esimerkiksi eurooppalaisia rakennusyhtiötä tai saksalaisia kiinteistöyhtiötä, jotka hyötyvät EKP:n lisäelvytyksestä, asuntojen hintojen noususta ja rakentamisen elpymisestä.

« Takaisin: Sijoitusblogit

Edellinen
Matkakertomus Soulista: Ajatuksia Aasiasta
Seuraava
Matkakertomus Soulista: Ajatuksia teknologiatrendeistä