02.03.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.2.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 13.2.2020 koskien viiteyhtiötä The McClatchy Company. Tämä yh-tiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 13 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätie-dot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkee-seenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Dean Foods Company
Seuraava
Taalerin varautuminen koronavirukseen