19.10.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Talouskasvun väliaikainen hidastuminen ja Kiinan ongelmat ovat rasittaneet yritysten tuloskehitystä


» Pääomapako kehittyviltä markkinoilta on rauhoittunut


» Kesän jäljiltä markkinat ovat edelleen ylimyytyjä, sijoittajien tunnelmat epävarmat ja asemoituminen varovaista.


Yritysten tuloskehitys ollut paineessa kuluvan vuoden aikana


Käynnissä olevaan Q3/2015 tulosperiodiin liittyy paljon odotuksia. Kuluvan vuoden aikana yhtiöiden tuloskehitys on ollut paineessa. Kiinan kasvun hidastuminen ja energian hintojen lasku ovat rasittaneet laajasti isoista yhtiöistä koostuvien indeksien tuloskertymää. Tuloskasvun hidastuminen on ollut laaja-alaista. Päämarkkina-alueista ainoastaan Japanissa yhtiöiden tuloskertymä on ollut kuluvan vuoden aikana selvässä nousussa. Euroalueella oli myös nähtävissä elpymistä, mutta kasvu on sittemmin taittunut kesän aikana lisääntyneiden kehittyvien talouksien kasvupelkojen myötä. Kesäkuukausien kurssilaskun seurauksena markkinoilla on jo hinnoiteltu paljon negatiivista, mutta tästä huolimatta yhtiöiden viestiä tulevasta myynnin kehityksestä seurataan aiempaa tarkemmin. Uskomme, että epävarmuus tuloskehityksestä jarruttaa osakemarkkinoiden kehitystä lähitulevaisuudessa.


Kehittyvien markkinoiden ja Kiinan tilanne on hieman rauhoittunut


2.10. Yhdysvalloista saatujen työllisyystilastojen jälkeen odotukset maan keskuspankin tulevista koronnostoista laskivat selvästi. Markkinaliikkeiden perusteella tämä näytti hidastaneen pääomapakoa kehittyvistä talouksista. Valuuttakurssit lähtivät vahvistumaan, osakkeet nousivat ja raaka-aineiden hinnoissa nähtiin hyppy ylöspäin. Samanaikaisesi Kiinasta on saatu hieman positiivisempaa dataa asuntomarkkinoilta ja liikkeellä olevaa rahan määrää kuvastavat indikaattorit ovat olleet nousussa. Osakemarkkinoiden näkökulmasta varsinkin jälkimmäinen asia on merkityksellinen. Ostimme allokaatiosalkkuihimme hieman kiinalaisia osakkeita. Suhteutuminen Kiinaan on edelleen hyvin skeptistä ja hinnoittelu on lähellä historiallisia pohjia sekä omaan historiaan nähden, että relatiivisesti länsimarkkinoihin verrattuna.


Markkinatunnelmat ovat pessimistiset ja sijoittajien asemoituminen varovaista


Viimeisen parin viikon kurssinousun seurauksena markkinoiden ylimyyty tila on purkautunut. Tunnelmat ovat kuitenkin edelleen hyvin pessimistiset. Yhdysvaltalaisille yksityissijoittajille (AAII) ja sijoitusneuvojille tehty kyselytutkimus osoittaa, että skeptisyys on edelleen suurta. Jälkimmäisen tutkimuksen perusteella niiden vastaajien osuus, jotka näkevät osakemarkkinoiden tulevan kehityksen hyvin suotuisana, on suunnilleen samalla tasolla kuin eurokriisin aikaan vuonna 2011. Tämä lisäksi BoA:n kuukausittain teettämä salkunhoitajakysely osoittaa käteispositioiden olevan edelleen selvästi keskimääräistä korkeammalla. Edellä mainitut tekijät tuovat mielestämme turvaa tulevia kurssilaskuja vastaan. Todellista myyntipainetta on vaikea saada aikaiseksi, kun tunnelmat ovat jo valmiiksi pessimistiset ja käteispositiot korkealla.


Uskomme, että seuraavien parin viikon aikana osakemarkkinoilla on käsijarru päällä, kun sijoittajat pähkäilevät yrityssektorin tulevia tulosnäkymiä. Valmiiksi negatiiviset tunnelmat ja suuret käteispositiot estävät kuitenkin suuremmat laskut.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kaikki ei ole niin huonoa kuin miltä näyttää
Seuraava
EKP ja Kiinan keskuspankki elvyttävät – tällä viikolla BOJ ja FED