10.12.2018

Vuosi 2018 jää historiaan hyvänä vuotena maailman talouskasvulle ja työntekijöille, mutta ei sijoittajille. Maailmantalous kasvoi pirteästi, työttömyys aleni ja palkat nousivat. Samalla kuitenkin käytännössä kaikki sijoitusluokat tuottivat heikommin kuin käteinen. Marraskuun loppuun mennessä dollarimääräiselle sijoittajalle vain talletukset ja lyhyet valtiolainat tuottivat. Euromääräiselle sijoittajalle vain Yhdysvalloista sai positiivisia tuottoja ja nekin käytännössä dollarin vahvistumisesta. Oli kyseessä sitten osakkeet, riskiset yrityslainat tai turvalliset valtiolainat, kaikkien tuotot ovat miinuksella tänä vuonna. Miksi näin?    

Osakemarkkinoiden laskun taustalla Fedin korkojen nostot ja talouskasvun hidastuminen 

Isossa kuvassa syksyn osakemarkkinoiden laskun takana on ollut korkojen nousu Yhdysvalloissa. Dollarimääräisille sijoittajille on olemassa riskitön korko, joka tuottaa kohtalaisen hyvin (US 2 v. korko nyt 2,8 %).  Lisäksi korkojen nousu Yhdysvalloissa hidastaa maailmantalouden kasvua. Euroalueella ja Aasiassa kasvun hidastuminen on jo selviö, mutta hiljalleen myös Yhdysvalloissa kasvu on hidastumassa. Kun maailmantalouden kasvu ja sen mukana yritysten tuloskasvu hidastuvat, osakkeet laskevat. Kauppasota ja Italian ongelmat ovat jo johtaneet investointien lykkääntymiseen, mikä hidastaa maailmantalouden kasvua entisestään. Sijoittajat miettivät nyt, kuinka paljon maailmantalous oikeasti hidastuu vuonna 2019. 

Maailmantalouden kasvu hidastuu 2019, mutta jatkuu positiivisena 

Perusskenaariossa odotamme maailmantalouden kasvun edelleen hidastuvan alkuvuonna 2019. Uskomme kauppasotakeskustelun jäävän kytemään, mutta emme odota lisätulleja. Teknologiasta, patenteista ja Kiinan markkinoille pääsystä sopiminen on kuitenkin hyvin vaikeaa ainakaan alkuvuodesta 2019. Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, mutta hidastuu n. 2 %:iin, mahdollisesti jopa alle. Italia jäänee euroalueen päänsäryksi koko vuodeksi, vaikkakin nyt lähiaikoina tilanne olisikin rauhoittumassa. Euroalueen kasvu hidastuu merkittävästi noin 1 %:n tasolle. Pahimmat pelot kehittyvissä maissa eivät toteudu ja kasvu saattaa jopa elpyä v. 2020. Odotamme maailmantalouden siis hidastuvan, mutta kasvun pysyvän positiivisena ensi vuonna ja mahdollisesti myös vuonna 2020.    

Fed pysäyttää korkojen nostot keväällä 2019 

Myös ensi vuonna paljon riippuu Fedin rahapolitiikasta. Nyt joulukuussa Fed nostaa viitekorkonsa ylälaidan jo 2,50 %:iin. Ensi vuoden alkupuolella Fed nostanee vielä kerran, ehkä kaksi. Tämän jälkeen Fed voi hyvin pysäyttää korkojen nostot noin 2,75 % - 3,0 %:n tasolle ja seurata miten talous reagoi niihin. Tämä avittaa maailmantaloutta eikä pelättyä taantumaa tule, mahdollisesti ei edes vuonna 2020. Mikäli Fed joutuisi jatkamaan korkojen nostoja vielä yli 3,0 %:n, maailman talouskasvu hidastuu entisestään ja osakkeet laskisivat. 

Perusskenaariossa osakkeista positiivista, mutta maltillista tuottoa vuonna 2019 

Odotamme Fedin pysäyttävän korkojen nostot keväällä 2019. Koronnostojen pysäyttäminen ja maailmantalouden kasvun jatkuminen positiivisena tukevat osakkeita ensi vuoden aikana. Perusskenaariossa odotamme osakkeiden tuottavan positiivista, mutta maltillista tuottoa v. 2019. Odotamme myös kehittyvien maiden lainoista ja riskisistä yrityslainoista saatavan positiivista tuottoa ensi vuonna. Euroalueella riskisijoitukset kärsivät myös ensi vuonna Italian tilanteesta ja talouskasvun hidastumisesta, mutta EKP:n alhainen korkotaso estää taantuman ja pahimpien kriisien syntymisen.          

Heikossa skenaariossa kauppasota eskaloituu eikä Fed reagoi ajoissa 

Heikossa skenaariossa kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä eskaloituu. Fed ei reagoi riittävän nopeasti globaalin talouskasvun hidastumiseen. Lisäksi kasvun hidastuminen johtaa riskilainojen ongelmiin, mikä hidastaa talouskasvua entisestään vuosina 2019 - 2020. Talouskasvun hidastuminen johtaa Italian velkatilateen eskaloitumiseen minikriiseiksi euroalueella, joihin EKP joutuu reagoimaan.  Heikossa skenaariossa osakkeiden (yli -10 %) ja riskilainojen tuotot ovat selvästi negatiiviset (n. -5 %).    

Hyvässä skenaariossa kauppasota sovitaan, yritykset investoivat ja osakkeet tuottavat 

Monien yllätykseksi vuosille 2019 – 2020 voi ajatella myös varsin positiivisen skenaarion, jossa kauppasodan sopiminen johtaa yritysten investointien käynnistymiseen ensi vuoden aikana. Mikäli inflaatio jäisi maltilliseksi, Fed voisi pitää viitekorkonsa talouskasvua ja investointeja tukevana. Italian tilanne sovitaan, heikko euro ja EKP:n alhainen korkotaso johtavat investointien elpymiseen myös euroalueella. Hyvässä skenaariossa osakkeet voisivat tuottaa yli 10 % ja riskiset yrityslainat n. 5 %.    

Varaudu eri skenaarioihin – likviditeettiä ja isoja yhtiöitä  

Suosimme laajaa globaalia hajautusta, ei liiallisia riskikeskittymiä yksittäisiin maihin tai mantereisiin. Lisäksi suosimme riittävää likviditeettiä eli isoja käteispainoja ja riittävän isoja yhtiöitä. Vaihtoehtoisen sijoitusluokan merkitys korostuu eurosijoittajalle edelleen, kun korkopuolen tuotot jäävät varsin maltilliseksi. Esimerkiksi jatkuvaa kassavirtaa tuottavat infrakohteet säilyvät eurosijoittajien lempikohteina. Allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut koko tämän vuoden strategisesti neutraalissa. Juuri nyt Allokaatio 50 rahaston osakepaino on n. 50 % ja käteispaino on peräti n. 18 %. Viimeksi olemme myyneet riskisiä yrityslainoja Yhdysvalloissa ja samalla vähentäneet dollaripainoa. 

Yhdysvaltalaisissa isoissa yhtiöissä meillä on edelleen isot painot. Syksyllä olemme lisänneet kehittyvien maiden osakkeita ja lainoja, koska odotamme Fed:n pysäyttävän koronnostot ensi vuoden aikana. Korkopuolella suosimme pohjoismaisia yrityslainoja ja kehittyvien maiden lainoja. Riskilainojen (HY) sisällä vältämme kuitenkin kaikista heikoimpia yrityksiä, koska euroalueen ja maailman talouskasvu on edelleen heikentymässä. 

Odotamme siis vuodesta 2019 kohtalaista sijoitusvuotta, mutta sijoittajan on syytä varautua myös pahenevaan kauppasotaan, Fedin korkojen nostoihin ja Italian ongelmiin. 

Hyvää joulua ja vauhdikasta sijoitusvuotta 2019! 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Fedin koronnostojen mahdollinen pysäyttäminen ja kauppasodan rauhoittuminen nostavat osakekursseja
Seuraava
Taaleri Talk Show: Sijoitusvuosi 2019