17.10.2016

Edellytykset osakkeiden nousemiselle alkuvuodesta 2017 ovat edelleen olemassa, kun yritysten tuloskasvu on ilmeisesti piristymässä. Loppuvuonna 2017 riskit kasvavat. Maailmantalous on paljolti Yhdysvaltain ja uuden presidentin talousohjelman varassa. Vuoden 2017 aikana Yhdysvaltain talouskasvun on vahvistuttava eivätkä Kiinan tai euroalueen ongelmat saa äityä vakaviksi. Samalla yritysten tuloskasvun täytyy toteutua 2H 2016 ja 2017 aikana tai osakkeet laskevat. Sijoitusnäkymät loppuvuodelle 2017 ovat näin sumuiset. Ja mistä elvytys seuraavassa taantumassa? Olemme nyt lokakuussa 2016 hienoisessa ylipainossa osakkeissa, mutta luonnollisesti varaudumme vähentämään osakkeita ja riskisiä korkosijoituksia vuoden 2017 aikana.

Maailmantalous Yhdysvaltain varassa – uuden presidentin ohjelma avainasemassa

Maailmantalouden kasvu on nyt loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 hienoisesti kiihtymässä Yhdysvaltojen vetämänä. Lisäksi uuden presidentin hallinto voi hyvin suosia finanssipoliittista elvytystä ja infrahankkeita. Mielenkiintoista on myös nähdä, onko Yhdysvalloissa edessä yllättävä ja ehkä pitempiaikainen talouskasvun piristyminen vai hitaan kasvun jatkuminen. Yhdysvalloissa on aina mahdollista tuottavuuden kasvu ja samanlainen kultainen aikakausi kuin Bill Clintonin kaudella. On hyvä huomioida, että juuri kukaan ei odota tätä talouskasvun kiihtymistä. Vai onko myös Yhdysvallat tuomittu eläköitymisongelmaan ja hitaan kasvun aikaan kuten muut länsimaat? Avainasemassa on uuden presidentin talouspolitiikka. Saadaanko Yhdysvalloissa yrityksille luottamus tulevasta talouskasvusta, selkeä vero-ja regulaatioympäristö, ja näin yritykset alkaisivat yllättäen investoida vaalien jälkeen?

Euroalueen talouskasvu voi nyt kohtuullisen hyvin, mutta esimerkiksi Italian pankkisektorin ongelmat ja populistien nousu voivat äityä. Isossa kuvassa euroalue on heikon euron ja EKP:n elvytyksen varassa. Mikäli EKP ei jatka elvytystä (tai markkinat joutuvat tätä pelkäämään) ja euro yllättäen vahvistuisi, euroalue ajautuisi ongelmiin.

Kiinassa on edessä vuonna 2017 lainanannon kasvun hillitseminen. Viime viikkoina juanin heikentyminen on jälleen voimistunut ja omalta osaltaan kertoo rakenteellisen talouskasvun hidastumisesta Kiinassa.

Yritysten tuloskasvun täytyy toteutua 2H 2016 ja 2017 aikana

Alkuvuodelle 2017 edellytykset osakkeiden nousemiselle ovat edelleen olemassa, mutta tämä vaatii yritysten tuloskasvun palautumista. Globaalisti esimerkiksi raaka-aine-, teknologia- ja rakennusyhtiöiden tulokset kasvavat 2H2016 ja 1H2017 aikana, ja Yhdysvalloissa jopa pankkien tulokset piristyvät. Vuoden 2017 aikana Yhdysvaltain talouskasvun on vahvistuttava eivätkä Kiinan tai euroalueen ongelmat saa äityä vakaviksi. Sijoitusnäkymät loppuvuodelle 2017 ovat näin sumuiset.

Tuloskasvun lisäksi korkoympäristö ratkaisee osakkeiden kohtalon. Vaikka korot ovat nousemassa, korkotaso on edelleen riskisijoituksia tukeva. Inflaation ja Yhdysvaltain keskuspankin vetämänä odotamme markkinakorkojen maltillisesti nousevan Yhdysvalloissa. Näkemyksemme on, että vuoden 2017 lopulla Yhdysvaltojen 10-vuotinen korko on tasolla 2,0-2,2 %. Tämä parantaa pankkien tuloksia eikä vielä rajoita talouskehitystä.


Riskitekijöitä riittää – mistä elvytys seuraavassa taantumassa?

Riskitekijöitä vuodelle 2017 on jopa entistä enemmän. Italian poliittinen tilanne voi kriisiytyä, eikä euroalue kestä odotuksia jäsenmaan eroamisesta. Kiinassa viranomaiset joutuvat kiristämään lainanannon liiallista kasvua. Toisaalta juanin nopea devalvoituminen voi sysätä ongelmia muualla. Länsimaissa pelottavinta on ehkä kuitenkin se, että seuraavassa taantumassa keskuspankkien elvytys ei enää auta. Ja ainakaan euroalueella finanssipoliittisesta elvytyksestä sopiminen tuskin onnistuu.


Allokaatiosalkuissa sijoitamme Yhdysvaltoihin, Saksaan ja teknologiayhtiöihin

Olemme nyt lokakuussa 2016 hienoisessa ylipainossa osakkeissa. Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on nyt n. 53 %. Korkopuolella suosimme riskisiä yrityslainoja euroalueella ja Yhdysvalloissa. Myös kehittyvien maiden valtiolainat ovat nykyisessä ympäristössä edelleen houkuttelevia. Eli vaikka osakepainomme on neutraalin ympärillä, riskiä ja samalla tuottopotentiaalia on myös korkopuolella.

Osakkeiden sisällä yhdysvaltalaiset ja saksalaiset yritykset säilyvät sijoitustemme runkona. Lisätuottoa haemme esimerkiksi nopeasti kasvavista saksalaisista teknologiayhtiöistä. Vuoden 2017 aikana on syytä olla valmiina osakepainon suuriin muutoksiin ja myös esimerkiksi riskisten korkosijoitusten vähentämiseen.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Odotusten mukaiset työllisyysluvut pitävät katseet Fedin joulukuun kokouksessa
Seuraava
Talouskehitys vahvistunut pehmeän alkuvuoden jälkeen
Samu Lang