28.08.2023

Kuluvaa vuotta on leimannut vahvasti odotus taantumasta. Korkea inflaatio ja sitä seurannut rahapolitiikan nopea kiristyminen on historiassa yhdistetty väistämättömään taantumaan. Tällä kertaa taantuman odotusta on kuitenkin jatkuvasti työnnetty eteenpäin yksityisen kulutuksen jatkuttua vahvana. Kesän aikana odotus tuntuu kääntyneen yhä enemmän ns. pehmeän laskeutumisen tai jopa kasvun kiihtymisen puoleen. Taantuman riski on kuitenkin edelleen koholla, vaikka toiseenkin suuntaan vetäviä vahvoja voimia on nähtävissä.

Vahvimpia taantumaa puoltavia argumentteja ovat elinkustannusten kallistuminen sekä korkojen nousu. Lähes kaikki tavarat ja palvelut ovat kallistuneet merkittävästi, ja vaikka inflaatio eli hintojen muutosvauhti on hidastunut ja jatkaa hidastumistaan, kustannustaso on jäänyt merkittävästi aiempaa korkeammalle tasolle. Samalla rahoituksen hinta on noussut ja saatavuus heikentynyt. Samaan kulutustahtiin tai investointivirtaan ei jatkossa ole enää mahdollisuutta eikä se ole taloudellisesti järkevää. Tällä on väistämättä talouskasvua rauhoittava vaikutus. 

Kotitaloudet ylläpitävät kulutusta

Yrityksissä ja etenkin teollisuudessa hidastuminen on jo havaittu. Luottamusindikaattorit ovat sukeltaneet merkittävästi uusien tilausten painuessa. Palvelualoilla tilanne on näihin päiviin saakka säilynyt kuitenkin vahvana. Kotitalouksien tilanne on edelleen vakaa. Kustannusten noususta huolimatta halukkuus ostaa, matkustaa tai hankkia palveluita on näyttänyt kehittyvän suotuisasti. Kaikkialla maailmassa esimerkiksi asuntolainojen korot eivät olekaan nousseet kuten Suomessa, koska lainat on sidottu pidempiin korkoihin.

Työmarkkinoiden vahva tilanne on omalta osaltaan pitänyt kotitalouksien luottamusta yllä. Vielä ei juurikaan näy merkkejä yritysten varautumisesta irtisanomisiin, vaikka tuloskasvu on hidastunut merkittävästi vuoden takaisesta. Koronan jälkeisessä avautumisessa työvoimasta tuli yhtäkkiä pula, minkä vuoksi nyt ei kovin heppoisin perustein haluta irtisanoa työntekijöitä. Samalla palkkakustannukset ovat nousseet merkittävästi, mikä jatkossa heikentää yritysten marginaaleja, vaikka kuluttajien ostovoima samalla paraneekin. Jos marginaaliheikkous jatkuu pitkään, on todennäköistä, että irtisanomisiakin vielä nähdään.

Kiinan kulutusjuhlat vaihtuivat vyönkiristykseen

Perinteisten taantumauhkien lisäksi talouden yllä roikkuu varjo Kiinan nopeasta vajoamisesta syvempiin ongelmiin. Vielä alkuvuodesta Kiinan avautumisen odotettiin tukevan globaalia talouskasvua, mutta tämän suhteen olemme kaikki saaneet pettyä. Kiinalaiset eivät aloittaneetkaan kulutusjuhlia, vaikka säästöjä oli kertynyt. Kiinteistösektori näyttää nyt heikkenevän päivä päivältä, ja erinäisistä varjopankkisektorin sijoitustuotteista on kuulunut huonoja uutisia tuottojen jäätyä maksamatta sijoittajille. Talouskasvu näyttää aneemiselta, eikä ulkomaailmastakaan tule apua Kiinan tehtaille, kun maan tuotteille on aiempaa vähemmän kysyntää. Kauppasuhteet etenkin Yhdysvaltain suuntaan rajoittavat investointeja maahan, mikä osaltaan on ollut kova isku kasvunäkymille. Kiina on väistämättä isojen ongelmien edessä, mutta ainakaan toistaiseksi isoa elvytysasetta ei ole kaivettu esiin. Se saattaa kuitenkin tulla vielä ajankohtaiseksi loppuvuoden aikana.

Usko teknologiayhtiöiden kasvuun kannattelee osakemarkkinaa

Osakemarkkinoilla taantumaa ei näytetä tällä hetkellä odotettavan. Etenkin Yhdysvalloissa talousluvut ovat viimeisen puolen vuoden ajan yllättäneet jatkuvasti odotukset, ja vaikka kasvuvauhti on hidastunut, näyttää talous edelleen monin puolin hyvin vahvalta. Työllisyystilanne on hyvä, palkkojen nousuvauhti on lähes kompensoinut inflaation aiheuttamat harmit, korona-ajan säästöjä on edelleen riittänyt kulutettavaksi ja investointeja uuteen tuotantoon ja teknologiaan tehdään edelleen. Tekoälyn odotetaan nostavan yritysten tuottavuutta, AI on nyt kaikkien huulilla. Nvidian kaltaisten yhtiöiden tuloskehitys onkin ollutkin huimaa seurattavaa. Markkinoilla vaikuttaa tällä hetkellä olevan vahva usko suurimpien teknologiavetoisten yhtiöiden mahdollisuuksiin kasvattaa tuloksiaan erittäin vauhdikkaasti tulevina vuosina, ja tämä on näkynyt vahvasti Yhdysvaltain muuta maailmaa vahvempana osakekurssien kehityksenä. Tästä kertovat myös erittäin korkeaksi kohonneet arvostuskertoimet. Yhtiöiden onkin parasta lunastaa odotukset, tai muuten kehitys voi olla rumaa katsottavaa.

Nousevat osakekurssit ovat toistaiseksi kuitenkin tukeneet myös kotitalouksia, joiden varallisuus kasvaa jälleen osakkeiden noustessa viime vuoden heikkouden jälkeen. Kurssikorjaus, Kiinan tilanteen synkkeneminen tai lisääntyvät irtisanomiset voivat aiheuttaa merkittäviä liikkeitä osakemarkkinoille ja erityisesti Yhdysvaltain osakemarkkinoille, kun alla on hyvin vahva nousujakso. Tähän saakka kuluvan vuoden osakemarkkinoiden nousu on perustunut täysin arvostuskertoimien nousulle, eikä tuloskasvulle, mikä olisi kestävämpää. Suhtaudummekin edelleen epäröiden markkinoilla nähtyyn nousuun ja epäilemme parempiakin ostopaikkoja vielä löytyvän.

 

Markkinakatsauksen on kirjoittanut allokaatiojohtaja Patrik Moring.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Nouseeko vai laskeeko korko? Ihan sama, kunhan korko juoksee
Seuraava
Elokuu käänsi markkinat alavireeseen