04.09.2023

Loppukesää kohti tunnelma sijoitusmarkkinoilla lässähti. Globaalit osakemarkkinat laskivat elokuussa omissa valuutoissaan noin 2 prosenttia ja euroissa reilun 1 prosentin. Korkomarkkinoiden tuotot olivat nollan tuntumassa. Markkinoiden elokuisessa pehmeydessä oli osittain kyse rekyylistä alkukesän vahvan nousun jälkeen, sillä monet tekniset indikaattorit näyttivät heinäkuussa jo ylikuumentumisen merkkejä. Uutisrintamallakin on ollut hieman mollivoittoista. Varsinkin Kiinaan liittyvät huolet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Työmarkkinoilla merkkejä viilentymisestä

Globaalin talouden kokonaiskuva on heikkenemässä. USA:n talousdata on edelleen yllättänyt pääsääntöisesti positiivisesti. Euroalueella ja varsinkin Kiinassa talousdata on sitä vastoin ollut odotettua heikompaa. Ostopäällikköindeksit ennakoivat teollisuuden heikkouden jatkuvan, ja nyt myös palvelusektoreilla on nähty selvä notkahdus kasvun hidastumisen suuntaan.

Keskuspankkien näkökulmasta kasvun hidastuminen palvelusektoreiden viilentymisen myötä olisi tervetullut uutinen, koska se todennäköisesti toisi väljyyttä työmarkkinoille ja hillitsisi palkkainflaation riskiä. Työmarkkinoiden heikentymisestä onkin jo ilmassa ensimmäisiä merkkejä, vaikka työttömyysasteet eivät vielä ole kääntyneet nousuun. Fediltä ja EKP:ltä ei enää odoteta lisäkoronnostoja, joskaan yhden koronnoston mahdollisuutta loppuvuonna ei voida täysin sulkea pois. Fedin ohjauskoron ylälaita on tällä hetkellä 5,5 prosenttia ja EKP:n 4,25 prosenttia.

Yhdysvallat ja Kiina määrittävät osakemarkkinoiden suunnan

Inflaation hidastuminen, kasvun maltillistuminen ja keskuspankkien koronnostosyklin loppuminen pitävät yllä toiveita siitä, että talouden pehmeä lasku olisi mahdollinen ja taantuma vältettäisiin. Etenkin USA:n osakemarkkinan arvostustaso puhuu kuitenkin sen puolesta, että markkina hinnoittelee jo tuloskasvun selvää kiihtymistä. Tämä on mielestämme ristiriidassa talouden pehmeän laskun kanssa taantumasta – edes lievästä sellaisesta – puhumattakaan.

Inflaation hidastuminen, kasvun maltillistuminen ja keskuspankkien koronnostosyklin loppuminen pitävät yllä toiveita siitä, että talouden pehmeä lasku olisi mahdollinen ja taantuma vältettäisiin. 

Allokaatiossa olemme edelleen alipainossa osakkeissa, neutraalipainossa pitkissä koroissa ja ylipainossa lyhyissä koroissa. Osakeriskin lisäämisen suhteen vastaan haraavat erityisesti USA:n markkinan kalleus ja heikko uutisvirta Kiinasta. Erityisesti Yhdysvaltain osakemarkkinoiden korjausliike tai merkittävät elvytystoimet Kiinasta voisivat kääntää osakemarkkinoiden näkymät ja mahdollistaa osakepainon kasvattamisen. Osakeallokaatiossa olemme alipainossa USA:ssa ja neutraalipainossa Pohjoismaissa, Euroopassa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla. Korkoallokaatiossa ylipainotamme kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiä valtionlainoja sekä Investment Grade- ja High Yield -yrityslainoja. Dollarimääräiset kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat neutraalipainossa ja euroalueen valtionlainat alipainossa.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinoita ohjaavat vastakkaiset voimat
Seuraava
Velaksi eläminen ei lopu tällä hallituskaudella (eikä seuraavallakaan)