27.02.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Yhdysvaltojen osakemarkkinat nousseet lyhyellä aikavälillä liian voimakkaasti suhteessa reaalitalouden muuttujiin. Viime viikon lopulla myyntipainetta nähtiin kuitenkin lähinnä Euroopan osakemarkkinoilla. Lievä epävarmuuden nousu näkyy aiempaa suurempana kurssiheilahteluna ja pitkien markkinakorkojen laskuna. Osakemarkkinoiden sisällä on palattu takaisin turvallisempiin kohteisiin. Defensiiviset kasvuyhtiöt ovat menneet syklisempiä arvo-yhtiöitä paremmin ja finanssisektori on tuottanut laajempia markkinoita heikommin.

Liikkeissä ei ole mielestämme mitään dramaattista, vaan kyseessä on luonnollinen korjausliike, joita markkinoilla nähdään aika-ajoin. Nousumarkkinat eivät ole vielä vaarassa. Talousdata on menossa oikeaan suuntaan kaikilla markkina-aluilla ja yritysten tuloskertymä on uudestaan nousussa vuoden 2016 alun notkahduksen jälkeen.


Yksityisen sektorin velka suhteessa kansantuotteeseen on kääntynyt kasvuun länsimaissa

Vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena länsimaiden yksityisen sektorin velan kasvu suhteessa kansantuotteeseen kääntyi laskuun. Vaikka kasvu hidastui, vasta vuoden 2010 aikana varsinainen velkapotti lähti pienenemään. Kehittyvät markkinat siirtyivät ajajan paikalle. Kiinan vetämänä kehittyvien markkinoiden velan määrä suhteessa kansantuotteeseen nousi vuoden 2009 96 prosentista 146 prosenttiin vuoteen 2016 aikana. Vuoden 2015 aikana, kuuden vuoden laskun jälkeen, myös länsimaiden yksityisen sektorin velka suhteessa kansantuotteeseen lähti nousuun. Tämä on ruokkinut kotimaista kysyntää.

Tuontitilastot ovat nousseet käsi kädessä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa. Tämä kehitys tukee myös kehittyviä talouksia, sillä 60 % kehittyvien talouksien viennistä kulkeutuu länsimaihin. Jatkossa ne ovat vähemmän riippuvaisia omasta raha- ja finanssipoliittisesta elvytyksestä. Kiinan velkataakka suhteessa maan kansatuotteeseen todennäköisesti pienenee jatkossa, mikä helpottaa pahimpia Kiinaan liittyviä pelkoja ja nostaa sijoittajien riskinottohalukkuutta. Maailmantalouden kasvun näkökulmasta länsimaiden yksityisen sektorin velan kasvu nyky-ympäristössä on positiivinen tasapainottava tekijä.


Euroopan osakemarkkinat ovat Yhdysvaltoja edullisemmat

Euroopan osakemarkkinat ovat laahanneet Yhdysvaltojen jäljessä jo monta vuotta. Ajoittaista käännettä on ollut ilmassa, mutta geopolitiikkaan ja yksittäisiin poliittisiin tapahtumiin liittyvä epävarmuus on estänyt tuottoeroa kääntymästä pidemmäksi aikaa. Arvostusero tukee Euroopan markkinoita jatkossa aiempaa enemmän.Yritysten tuloskertymä näyttää vihdoin kasvavan pitkän suvantovaiheen jälkeen ja kasvuvauhti on Yhdysvaltoja nopeampaa. Inflaation vaikutuksista puhdistettu ja 10 vuoden keskimääräisiin tuloksiin perustuva Schillerin P/E –luku osoittaa Euroopan osakemarkkinoiden olevan selvästi Yhdysvaltoja edullisempi. Kärsivällisyyttä tarvitaan, mutta uskon, että parin kolmen vuoden horisontilla Euroopan osakemarkkinat (MSCI Europe) tuottavat Yhdysvaltoja (S&P 500) paremmin.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Lyhyen korjausliikkeen riski on noussut osakemarkkinoilla
Seuraava
Haukka pääsi yllättämään – Fed nostamassa jo maaliskuussa
Heikki Nystedt