19.03.2020

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

EKP ilmoitti viime yönä uusista toimista euroalueen rahoitusjärjestelmän ja talouden turvaamiseksi

EKP ilmoitti viime yön hätäkokouksessaan aloittavansa uuden 750mrd euron arvopapereiden osto-ohjelman euroalueen rahoitusjärjestelmän ja talouden tukemiseksi. Ostoja on tarkoitus jatkaa koko kuluvan vuoden tai niin kauan kuin koronakriisin katsotaan olevan käynnissä. Valtion lainojen lisäksi EKP voi ostaa yrityslainoja ja yritystodistuksia. Lisäksi EKP sallii jatkossa lainojensa vakuudeksi laajemman massan pankkien eri omaisuuseriä, mikä helpottaa liikepankkien lainanottoa keskuspankilta

Markkinoiden poikkeuksellisesta epävarmuudesta huolimatta EKP:n uutinen otettiin aamupäivän kaupankäynnissä positiivisesti vastaan. Osakemarkkinat ovat tätä kirjoitettaessa hieman nousussa. Kriisin hallinnan näkökulmasta tärkeämpää on kuitenkin se, että Italian valtion lainojen korot tulivat alas ja yrityslainojen riskipreemiot laskivat.

EKP:n Lagarden sanoin: “The governing council of the ECB is committed to playing its role in supporting all citizens of the euro area through this extremely challenging time,” it said in a statement. “The governing council will do everything necessary within its mandate.”

Yhteisöllisyyttä vahvistava talouskriisi jatkuu

Ennennäkemätön yhteiskunnallinen, taloudellinen ja samalla hyvin yhteisöllinen poikkeustila jatkuu. Yksityinen sektori, valtio ja keskuspankit ovat kaikki samassa veneessä – syyllisiä ei etsitä kuten finanssikriisissä, vaan proaktiivisia ratkaisuja.

Tämä on hyvin tärkeä ero verrattuna finanssikriisiin (-08 Lehman ja -11 Euroalue). 2008 ja 2011 kriiseissä syyttävä sormi osoitti finanssisektoria ja yksittäisiä euromaita (PIIGS) kohden. Pelättiin koko rahoitusjärjestelmän kaatumista vastapuoliriskien realisoituessa. Kynnys pankkien ja yksittäisten valtioiden tukemiselle oli hyvin suuri, valmiita mekanismeja keskuspankkien arvopaperihankinnoille ei ollut olemassa ja kollektiivista finanssipoliittista elvytystä ei edes harkittu. Tilanne on nyt täysin toinen.

Käytännössä kaikki maailman keskuspankit ovat ilmoittaneet massiivisista uusista toimista rahoitusjärjestelmän turvaamiseksi ja finanssipoliittisia elvytyspaketteja rakennetaan hyvin proaktiivisesti. Myös euroalueen suurin jäsenmaa Saksa on lähtenyt talkoisiin mukaan, huolimatta siitä, että maassa on perinteisesti harjoitettu hyvin kireää talouspolitiikkaa.

Nykyinen kriisi on ulkoisesta shokista johtuva kaikille yhteinen ja väliaikainen syvä talouskriisi, ei -08, -11 kaltainen rakenteellinen finanssikriisi, jossa pelättiin koko rahoitusjärjestelmän kaatumista!

Sijoitusnäkemys tästä eteenpäin – lyhyt aikaväli (n. 2vko – 3kk)

Lyhyen aikavälin näkemys on edelleen hyvin epävarma. Koronatartuntojen eksponentiaalinen kasvu ja rajut toimenpiteet ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseksi ylläpitävät epävarmuutta. Talous– ja tuloskasvu ennusteita lasketaan jatkuvasti. Toisaalta riskisijoitukset ovat tulleet jo runsaasti alas ja erinäiset tekniset ja sentimenttimittarit osoittavat pessimismin olevan huipussaan.

Lyhyellä aikavälillä rahavirrat poispäin osakemarkkinoilta voivat kuitenkin vielä jatkua. Osakepainot ovat jo laskeneet merkittävästi, mutta eivät vielä yhtä alhaisille tasoille kuin esim. finanssikriisissä. Negatiivisen kierteen katkeaminen osakemarkkinoilla ja volatiliteetin lasku ei välttämättä edellytä enää edes virustartuntojen kasvun hidastumista, vaan luottamuksen palautumista viranomaisten toimia kohtaan ja uskoa siihen, että kriisistä palaudutaan kuluvan vuoden aikana.

Uskomme, että lyhyen aikavälin myyntipaine vielä jatkuu, mutta samalla hyvä huomata, että tuottoerot ovat poikkeuksellisia ja sijoitusmahdollisuuksia on jo nyt paljon tarjolla, myös lyhyemmällä aikavälillä

Sijoitusnäkemys tästä eteenpäin – pitkä aikaväli (+12 kk)

Isojen investointipankkien riskinottohalukkuus / ajoitusmittarit osoittavat, että negatiivinen sentimentti on painunut jopa alemmille tasoille kuin finanssikriisissä. Tämän lisäksi maailmantalouden kasvuennusteita on laskettu taantumatasoille ja esim. Euroopassa (stoxx 600) yritysten tulosten ennakoidaan laskevan kuluvan vuoden aikana lähes 25 %. Paljon on siis hinnoiteltu.

Nykyisen taantuman kysyntäshokki todennäköisesti ylittää finanssikriisin (-08) ja eurokriisin (-11) tason, mutta riski systemaattisen pankki- ja finanssikriisin realisoitumiselle on alhainen. Taantuma tulee olemaan syvä, mutta myös elpyminen kriisin jälkeen tulee olemaan nopeaa, kuten yleensä ulkoisista shokeista johtuvissa taantumissa.

Symmetria tuoton ja riskin suhteen on kääntynyt tuoton eduksi pidemmällä aikavälillä. Mikäli näiltä tasoilta lähtee lisäämään riskiä hajautetusti (aikaväli ja sijoituskohteet), niin positiivisen tuoton todennäköisyys on suuri yli 12 kk sijoitushorisontilla.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinakommentti: Poikkeuksellisia toimia otettu käyttöön
Seuraava
Maailmantalouden resetointi käynnissä
Samu Lang