23.02.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Kreikka haki euromailta jatkoaikaa lainohjelmaansa – kädenvääntö jatkuu. Korkotuotot ovat ennätyksellisen alhaalla suhteessa osakkeiden osinkotuottoihin. Puhtaasti tuottotasojen perässä juokseminen on korkosijoittajalle entistä vaarallisempaa.

 

 

 

 

Kreikka taipui paineen edessä ja neuvottelut jatkuvat

 

Kreikka haki lopulta perjantai-iltana euromailta jatkoaikaa lainaohjelmalleen. Neljän kuukauden jatkoaika myönnettiin lopulta ehdollisena. Käytännössä Kreikan on maanantai-iltaan mennessä ilmoitettava euroryhmälle suunnittelemistaan toimista talouden saattamiseksi tasapainoon. Mikäli euromaat hyväksyvät nämä toimet, Kreikalle myönnetään lainan pidennys. Myönteinen päätös estää akuutin pankkikriisin Kreikassa, mutta ei vielä itsessään ratkaise mitään. Neuvottelut jatkuvat vielä pitkään.

 

Kreikan on osoitettava euromaille, että se pystyy pitkässä juoksussa sitoutumaan rakenteellisiin uudistuksiin, joilla etenkin veronkiertoa saadaan kitkettyä ja massiivista julkisen sektorin byrokratiaa pienennettyä. Kyse on ennen muuta luottamuksesta, jota vielä ei ole. Uskomme, että Kreikan osalta jonkinlainen velkajärjestely on paras ja todennäköisin vaihtoehto molempien osapuolten näkökulmasta.

 

Vaihtoehtoja on. Lainojen korot voidaan sitoa BKT-kasvuun, maksuaikoja pidentää ja korkoja leikata. Järjestelyjä tuskin kuitenkaan nähdään, ennen kuin Kreikka on euromaiden näkökulmasta sitoutunut tarvittaviin rakenteellisiin uudistuksiin. Sijoittajan näkökulmasta jatkoajan myöntäminen Kreikan lainalle on positiivinen asia ja se tukee lyhyellä aikavälillä riskisijoitusten kehitystä. Kädenvääntö jatkon osalta kuitenkin ylläpitää kurssiheiluntaa. Uskomme Kreikan tuovan pikkuhiljaa lisää konkretiaa talouden rakenteellisiin uudistuksiin. Lopulta velat järjestellään ja Kreikka pysyy osana euroaluetta. Isossa kuvassa Kreikan merkitys talouskasvun ja strategisen osakeallokaation näkökulmasta on mielestämme pieni ja emme tule sen pohjalta muuttamaan positiivista näkemystämme osakesijoitusten kehityksestä.

 

Korkosijoittajat vilkuilevat yhä enemmän osakemarkkinoille

 

Korkosijoittajan saamat tuotot eri omaisuuslajeista ovat ennätysalhaalla suhteessa eri osakeindeksien osinkotuottoihin. Esimerkiksi euroalueen valtion lainoista koostuvan Barclays Euro Government -indeksin juokseva tuotto on tällä hetkellä noin 0,64 % ja yrityslainoista koostuvan indeksin tuotto 0,87 %. Korkeamman riskitason lainoista koostuvan High Yield -indeksin tuottotaso on tippunut ensimmäistä kertaa indeksin laskennan historiassa alle Eurostroxx 50-, Hex Portfolio- ja HEX 25 -osakeindeksien osinkotuottojen. Samalla on hyvä muistaa, että riskillisemmissä korkoindekseissä velkajärjestelyjen todennäköisyys kasvaa selvästi. Sijoittajat vilkuilevatkin yhä enemmän osakemarkkinoille ja muihin vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin kassavirtatarpeiden tyydyttämiseksi. Tämä ylläpitää osaltaan osakesijoitusten kysyntää ja tukee tulevaa kurssikehitystä.

 

Korkosijoittajan riskit nousussa – hajautuksen merkitys korostuu

 

Tuottotasot laskevat ja korkosijoittajat ottavat yhä enemmän riskiä päästäkseen kutakin tyydyttäviin kuvitteellisiin tuottotasoihin. Kuvitteellisiin siksi, että on hyvin todennäköistä, että ostohetken tuottotasoon ei päästä mikäli sijoituskohteen riski on liian korkea ja maksujärjestelyn todennäköisyys juoksuajalla suuri. Todettakoon, että S&P:n tekemän tutkimuksen mukaan heikon CC/CCC luokituksen omaavilla yhtiöillä kumulatiivisten velkajärjestelyjen osuus on ollut peräti 50 prosenttia viiden vuoden horisontilla. Vähän paremman laadun (B) yhtiöillä vastaava luku on ollut noin 20 %. Hyvä pitää mielessä, kun ostaa nykyisessä markkinaympäristössä suoria korkosijoituksia! Riskit ovat nousseet selvästi. Korkorahastot tarjoavat sijoittajalle liikkeeseenlaskijariskeiltään huomattavasti turvallisemman vaihtoehdon.

 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Öljy, euro ja EKP näkyvät jo taloustilastoissa
Seuraava
Korkosijoittajat vilkuilevat yhä enemmän osakemarkkinoille
Samu Lang