31.10.2023

Rasmus Westman

Rasmus Westman

Sales Trader
Sijoitustoiminta - Markets
Helsinki
+358 46 714 7154

Toistamme ja päivitämme aiemmin annetut yli vuoden vanhat OSTA-suosituksemme ajankohtaiseksi.

Alla päivitetyt Sijoitusideamme pähkinänkuoressa:

Sampo (SAMPO FH)

Toistamme aiemmin 8.3.2019 annetun OSTA-suosituksen Sampoon.

Sampo on nyt puhtaasti vahinkovakuuttaja, kun Mandatum listattiin omaksi yhtiökseen. Sammon tulosprofiili on nyt vielä aiempaakin vakaampi sekä pääomiltaan kevyempi. Tämä tehty toimenpide tukee Sammon kasvua, vaikka tuloskasvunäkymät ovat jo ennestään vakaat, kun yhtiö voi nyt puhtaasti keskittyä ydinbisnekseensä.

Sammon taseessa on vielä reilusti ylimääräistä pääomaa. Koska osa tästä ylimääräisestä pääomasta on likvidissä muodossa, Sampo tulee mitä todennäköisimmin ilmoittamaan omien osakkeiden ostosta ja/tai lisäosingoista.

Yhtiö on edelleen mielestämme maltillisesti hinnoiteltu vahva tuloskunto sekä osinko (n. 5 %) ja mahdolliset pääomanpalautukset huomioiden, vuoden 2023 P/E:n ollessa noin 17x.


Nokia (NOKIA FH)

Toistamme aiemmin 16.11.2022 annetun OSTA-suosituksen Nokiaan.

Taloudessa vallitsevan yleisen epävarmuuden myötä myös operaattoreiden investointihalukkuus on heikentynyt väliaikaisesti. Yhtiön liikevaihto laski Q3:lla vertailukelpoisin valuutoin jopa -15 % ollen 5,0 miljardia euroa, mikä alitti konsensuksen odotukset noin 12 %:lla.

Yhtiön julkaisemat suuret tehostamistoimet laimensivat heikon Q3 tuloksen aiheuttamaa kurssireaktiota. Pystyäkseen tarjoamaan operatiivista itsenäisyyttä eri liiketoiminnoilleen sekä turvatakseen kannattavuutensa, yhtiö ilmoitti irtisanovansa jopa 14 000 henkilöä ja tavoittelevan 800-1200 miljoonan euron kustannussäästöjä vuoteen 2026 mennessä.

Vaikka 5G-markkinan kuumin vaihe näyttäisikin Pohjois-Amerikassa laantuvan, on yhtiöllä hyviä kasvuajureita esimerkiksi Intian markkinoilla.

Uskomme tehostamistoimien valaisevan Nokian tietä tulevina vuosina ja näemme Nokialla hyvät edellytykset kasvuun, kun maailmanlaajuisesti vasta alle 30 % 4G tukiasemista on päivitetty 5G teknologiaan.

Osake on maltillisesti arvostettu suhteessa omaan historiaansa sekä keskeisiin verrokkeihinsa vuoden 2023 P/E kertoimen ollessa noin 9x ja EV/EBIT kertoimen ollessa noin 6. Vuoden 2024 vastaavat luvut ovat 8,3x ja 5,9x.


Valmet (VALMT FH)

Toistamme aiemmin 14.6.2022 annetun OSTA-suosituksen Valmetiin.

Yhtiön osakekurssi on laskenut voimakkaasti, kun metsäteollisuuden sykli lähenee pohjiaan ja tilauskirja on Valmetilla sen myötä ohentunut. Tulospohjan ennakoidaan olevan vuonna 2024 ja tämän jälkeen syklin kääntyessä on Valmetilla hyvät lähtökohdat kasvuun ja tuottoihin.

Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä syklisyyden vähentämiseksi ja on siinä onnistunutkin kasvattamalla vakaan sekä kannattavan palvelut ja automaatio -liiketoiminnan osuutta. Palvelu- ja automaatioliiketoiminnan osuus uusista tilauksista on kasvanut jatkuvasti.
Valmetin markkinaosuus laiteliiketoiminnassa on erittäin korkea ja kilpailuedut teknologioissa vahvat ja kestävät. Kuluvan vuoden aikana tehdyt täsmälliset yritysostot täydentävät jo ennestään vahvaa ja laajaa tarjontaa tuoden synergiahyötyjä.

Kurssilaskun seurauksena osakkeen arvostus on laskenut alle historiallisten tasojen sekä verrokkien alapuolelle. Pohjoismaiseen konepajasektoriin nähden Valmetin arvostus on nyt ennätyshalpa. Osakkeen P/E kertoimet vuosille 2023 ja 2024 ovat 9,9 ja 10 kun viiden vuoden mediaani on noin 16,2.

Yhtiön laatu sekä vahva osinkotuotto huomioiden näemme tuottoriskisuhteen houkuttelevana.


Neste (NESTE FH)

Toistamme aiemmin 1.4.2021 annetun OSTA-suosituksen Nesteeseen.

Neste on Helsingin pörssin parhaita kasvutarinoita viimeisen 10 vuoden ajalta. Kasvun odotetaan tulevaisuudessa jatkuvan vahvan vihreän siirtymän ja uusiutuvien energialähteiden megatrendin tukemana.

Uusiutuvat polttoaineet ovat yhtiön liiketoiminnan ja kannattavan kasvun keihäänkärki, jossa se on globaali markkinajohtaja. Varsinkin uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) kysynnän odotetaan jatkavat vahvaa volyymikasvuaan ja parantavan uusiutuvien tuotteiden marginaaleja vuonna 2024.

Kysyntänäkymät uusiutuville polttoaineille on edelleen hyvät ja suuret investoinnit Kaliforniaan, Rotterdamiin ja Singaporeen näkyvät tulevaisuudessa positiivisena kehityksenä.

Yhtiön Q3/23 tulos oli erittäin vahva ja ylitti odotukset laajasti. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalit olivat reilusti odotettua korkeammat ja myyntimäärissä nähtiin laskua viime kvartaaliin nähden odotettua vähemmän. Öljytuotteiden poikkeuksellisen korkeiden marginaalien sekä myyntimäärien myötä myös kokonaisjalostusmarginaali oli ennusteita vahvempi.

Osakkeen arvostustaso on alhainen vuoden 2023 ja 2024 P/E luvun ollessa noin 11x ja EV/EBIT:n ollessa noin 11x ja 10x. Osinkotuoton odotetaan nousevan lähivuosina 5 %:n, joka tekee tuottoriski suhteesta vielä houkuttelevamman tulevaisuuden kasvunäkymät huomioiden.

Neste on laskenut kuluvana vuonna voimakkaasti, mutta näkemyksemme mukaan huolet on ylimitoitettuja ja toistamme OSTA-suosituksen.


iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IQQH GY)

Toistamme aiemmin 11.5.2022 annetun OSTA-suosituksen Uusiutuvan Energian ETF:n.

Korkojen nousu ja yleinen heikko taloustilanne on näkynyt reilusti myös päästöttömiä energiaratkaisuja kehittävien ja niitä tarjoavien osakkeiden kursseissa, kun monet valtiot ovat siirtäneet ilmastotavoitteitaan eteenpäin. Sektorilla nähty kurssilasku on näkynyt arvostuskertoimien maltillistumisena. Arvostuskertoimien maltillistuttua näemme hyvän tilaisuuden ostaa sektorin osakkeita.

Sijoitustarinaa tukee vahva vihreän siirtymän ja päästöttömien energiamuotojen megatrendi, joka kasvaa sekä ottaa jalansijaa jatkuvasti ja on tehnyt sitä jo useamman vuoden ajan. Vihreä siirtymä on väistämätön ja näemme valtioiden tekemät ilmastotavoitteiden siirrot väliaikaisena pahana nousseiden elinkustannusten ja siten laskeneen ostovoiman aiheuttamana. Sijoitustarina näyttää entistä houkuttelevammalta nykyisiltä tasoilta.

Tutustu ETF:n avaintietoasiakirjaan tästä linkistä:
iShares Global Clean Energy UCITS ETF


Osakkeiden kurssit julkaisuhetkellä ja rahoitusvälineissä viimeisen vuoden aikana annetut suositukset: ​​​​​​

Lisätietoa Sijoitusideoista saat Aktia Välityksestä, puhelimitse numerosta 046 714 7115 tai omalta pankkiiriltasi.

Tämän Sijoitussuosituksen päätöksentekoon ovat osallistuneet Markus Lappeteläinen, Miikka Kuusi ja Rasmus Westman.

Tämä teksti on osa rahoitusvälinettä koskevaa sijoitussuositusta. Koko sijoitussuositus muodostuu tästä tekstistä ja osiosta ”Tärkeää tietoa sijoitusideoista”. Sieltä löydät myös etuja ja eturistiriitoja koskevat tiedot. Tärkeää tietoa sijoitusideoista.

Sijoitussuositusta laatineilla Aktian työntekijöillä tai lähipiirillä ei voi olla 1) *merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään Suosituksen kohteena olevissa yhtiössä.”
*Merkittävänä julkistettavana taloudellisena etuna pidetään 100.000 euron rajaa suosituksen julkaisuhetkellä.Terveisin
Aktia Välitys
Mika, Miikka, Markus ja Rasmus

« Takaisin sijoitusideaan

Edellinen
UUSI SIJOITUSIDEAMUUTOS: OSTA LVMH, MYY MONCLER
Seuraava
UUSI SIJOITUSIDEAMUUTOS: OSTA ELISA JA EUROOPAN PIENYHTIÖT, MYY NOKIA JA EUROOPAN RAAKA-AINEYHTIÖT
Rasmus Westman