Idea avattu
10.10.2023
ISIN
FI4000552526
Kaupankäyntitunnus
MANTA FH
Vertailuindeksi
STOXX Europe 600 Net Return Index

Alla uusi Sijoitusideamme pähkinänkuoressa:

Mandatum Oyj (MANTA FH):


Mandatum listautui 2.10. omana yhtiönään Helsingin pörssiin, kun yhtiö jakautui Sammosta ja Sammon osakkeenomistajat vastaanottivat myös Mandatumin osakkeita.

Sijoittajalle Mandatum tarjoaa mielenkiintoisen yhdistelmän korkeaa osinkotuottoa, joka perustuu erityisesti pääoman vapautumiseen Mandatumin vanhan takuutuottoisen run-off-tilassa olevan henkivakuutusportfolion pienenemisestä sekä toisaalta kasvumahdollisuudet, jotka liittyvät varainhoitoliiketoimintaan. Listautumisen yhteydessä yhtiö on kertonut seuraaville 3 vuodelle merkittävästä osingonjakotavoitteesta, joka toteutuessaan käytännössä tarkoittaisi noin 10 %:n osinkotuottoa nykyiselle osakekurssille vuosittain. Yhtiö on ilmoittanut aikeistaan luopua Enento sekä Saxo Bank omistuksistaan ja näistä myynneistä syntyvä rahavirta luo todennäköisyyden myös indikoitua avokätisemmälle osingonmaksulle.

Tulevaisuuden arvonluonnin keskiössä on fee-business, jossa yhtiö nojaa selvään markkinajohtajuuteen Suomen yritysasiakkaiden henkivakuutuksissa (lähes 50 % markkinaosuus). Tämä luo kanavan varakkaisiin henkilöasiakkaisiin ja tällä hetkellä noin 70 % varainhoidon asiakkaista on jokin kytkös myös yritysasiakaspuolelle. Kokonaisuutena Mandatum Life oli viime vuonna Suomen suurin henkivakuuttaja 32 % markkinaosuudella.

Yhtiön alkuvaiheen kurssikehitykseen on todennäköisesti vaikuttanut osaltaan erityisesti joiltain kansainvälisiltä tahoilta tuleva merkittävä osakkeen myyntivolyymi, mutta pidemmällä aikavälillä osakkeen fundamentteihin perustuva arvo on selkeästi nykykurssia korkeammalla ja myös em. erittäin korkea osinkotuotto tuonee suojaa osakkeelle tulevaisuudessa. Näemme markkinoilla nähdyn kurssireaktion ylimitoitettuna ja näin ollen nostamme Mandatumin Sijoitusideoihin.


Lisätietoa Sijoitusideoista saat Aktia Välityksestä, puhelimitse numerosta 046 714 7115 tai omalta pankkiiriltasi.

Osakkeen kurssi julkaisuhetkellä ja rahoitusvälineissä viimeiden vuoden aikana annetut suositukset:


Tämän Sijoitussuosituksen päätöksentekoon ovat osallistuneet Markus Lappeteläinen, Miikka Kuusi ja Rasmus Westman.

Tämä teksti on osa rahoitusvälinettä koskevaa sijoitussuositusta. Koko sijoitussuositus muodostuu tästä tekstistä ja osiosta ”Tärkeää tietoa sijoitusideoista”. Sieltä löydät myös etuja ja eturistiriitoja koskevat tiedot. Tärkeää tietoa sijoitusideoista.

Sijoitussuositusta laatineilla Aktian työntekijöillä tai lähipiirillä ei voi olla 1) *merkittävän taloudellisen edun ylittäviä omistuksia tai 2) yli 1 %:n omistusosuuksia missään Suosituksen kohteena olevissa yhtiössä.”
*Merkittävänä julkistettavana taloudellisena etuna pidetään 100.000 euron rajaa suosituksen julkaisuhetkellä.