25.02.2022

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+ sääntöihin tehdään seuraava muutos: Rahaston varoista voidaan sijoittaa enintään 40 % samaan kiinteistöön. Aiemmin yhden kiinteistön sallittu paino rahastossa on ollut 20 %.

 

Edelleen enintään 20 % Rahaston varoista voidaan sijoittaa samaan rakennus- tai kiinteistökehityshankkeeseen, saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin tai saman luottolaitoksen vastaanottamiin talletuksiin sekä enintään 40 % saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen, vaihtoehtorahaston tai niitä vastaavan kolmanteen maahan sijoittautuneen rahaston osuuksiin.

 

Päivitetyt rahaston säännöt astuvat voimaan 25.3.2022.

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Palvelinhäiriö on korjattu
Seuraava
Tiedote toimeksiantojen väliaikaisesta keskeytyksestä tietyissä Aktian jakelemissa 3. osapuolen rahastoissa, joissa on Venäjään liittyviä sijoituksia