30.01.2023

Suomalaisten palkansaajien reaaliansiot, eli hintojen nousulla korjattu palkkataso, ovat laskeneet poikkeuksellisen paljon viimeisen vuoden aikana. Kun huomioimme vielä hintojen muutoksen, suomalaisten palkansaajien ansiot ovat laskeneet arviolta vuoden 2012 tasolle. Ostovoiman heikkeneminen pakottaa kotitaloudet priorisoimaan kulutuskohteita. 

Nimellisesti ansiot ovat vielä nousussa 

Palkansaajien ansiot nousivat viime vuoden lopussa nimellisesti 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Hinnat nousivat yleisesti yli 9 prosenttia, joten on selvää, että ansioiden nousu ei millään riittänyt kompensoimaan hintojen nousua. Muutos on ollut erittäin merkittävä, sillä palkansaajien ansiot ovat nyt noin vuoden 2012 tasolla. 

Jotta ostovoiman menetys saataisiin kurottua kiinni, hintojen nousun tulee hidastua selvästi ja palkkojen lähteä nousuun. Tänä vuonna inflaation ennustetaan olevan 3–5 prosentin välillä. Jos leikimme ajatuksella, että ostovoiman menetykset saataisiin kurottua vuoden loppuun mennessä täysin umpeen inflaation jäädessä 4 prosenttiin, palkkojen tulisi nousta tänä vuonna noin 12 prosenttia. Tässä skenaariossa ostovoima olisi tämän vuoden lopussa samalla tasolla kuin 2021, jolloin palkansaajien ostovoima alkoi heiketä.

Näin ei luonnollisestikaan tule tapahtumaan. 12 prosentin keskimääräiset korotukset palkansaajan ansioihin yhden vuoden aikana olisivat valtavat. Reaaliansioiden kasvu on viime vuosina ollut prosentin, parhaimmillaan kahden prosentin luokkaa vuositasolla. Kestää vuosia, ennen kuin nyt koettu reaaliansioiden menetys on kurottu umpeen.

Kotitaloudet valintojen edessä 

Reaaliansioiden merkittävä lasku on ajanut monet kotitaloudet valintojen polulle. Jostain on pakko säästää, ja yleensä rahat säästetään sieltä, mistä se on helpointa. Ulkomaan matkoja tehdään varmasti vähemmän. Vanha televisio kelvannee vielä muutaman vuoden. Yksi säästämisen paikka voi löytyä säästämisestä. Jos tuloista on aiemmin jäänyt rahaa yli sijoitettavaksi, tästä on helppo säästää. Tällöin ostovoiman heikkeneminen vaikuttaa pahimmillaan pitkälle tulevaisuuteen palkansaajien mahdollisuuksiin kasvattaa omaisuuttaan. On myös viitteitä siitä, että suomalaiset lyhentävät asuntolainojaan varsin säntillisesti, eikä esimerkiksi lyhennysvapaita ole käytetty merkittävästi. 

Ostovoimaa tukee parhaiten inflaation hidastuminen  

Ostovoiman negatiivinen muutos on hyvä esimerkki siitä, miksi inflaatio aiheuttaa huolta ja miksi se pitää saada hidastumaan nopeasti. Menetysten kiinnikurominen kestää vuosia, ja samalla kotitalouksien taloudellinen asema heikkenee. Voisi ajatella, että ratkaisu olisi hintojen lasku. Hintojen laskusta, eli deflaatiosta, on vaikea päästä eroon, jos se pääse valloilleen. Silloin mennään helposti ojasta allikkoon.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut pääekonomisti Lasse Corin.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Riskit ovat edelleen koholla, mutta korkomarkkinoilla riskistä maksetaan hyvin
Seuraava
Inflaatio hidastuu ja keskuspankkien koronnostosyklin loppu on lähellä