01.04.2019

Kuluva vuosi käynnistyi markkinoilla haastavissa tunnelmissa. Osakkeet ja riskisemmät korkosijoitukset olivat laskeneet edellisvuoden viimeisten kuukausien aikana voimakkaasti ja näkymät olivat vaisut. Jälkeenpäin voi kuitenkin todeta, että viime vuoden lopun reaktio oli turhan raju.

Markkinat palautuivat ensimmäisen kvartaalin aikana vahvasti. Globaaleilla osakemarkkinoilla vuoden ensimmäinen kvartaali oli vahvin sitten vuoden 2010. Eri markkinoiden välillä oli lopulta vain vähän eroa ja tuotto oli melko tasaisesti 10 %:n tuntumassa. Korkosijoituksissa riskin kantaminen kannatti. Riskiyrityslainojen tuotto oli viiden prosentin tuntumassa, valtionlainojen tuotot taas parin prosentin luokkaa korkojen laskettua. Vaihtoehtoiset sijoituslajit jatkoivat tasaista kehitystään alkuvuoden aikana.
 
Alkuvuoden vahvan kehityksen taustalla ovat astetta paremmat talousodotukset sekä keskuspankkien keventynyt rahapolitiikka. Alkuvuoden aikana talousdata on ollut vaihtelevaa, mutta taantumapelot ovat hälventyneet globaalisti. Vahva markkinatunnelma viittaa siihen, että talousdatan odotetaan parantuvan vuoden toisella puoliskolla. 

Heikko data ja poliittiset riskit johtivat siihen, että sekä Euroopan että Yhdysvaltain keskuspankit muuttivat näkemystään alkuvuodesta. Vielä viime vuonna erityisesti Yhdysvalloissa kiristyvä rahapolitiikka nosti korkoja ja hillitsi talouskasvua, mutta vaikutus on nyt poistumassa. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa keskuspankkien odotetaan pitävän ohjauskorkonsa nykytasoillaan loppuvuoden ajan. Yhdysvaltojen osalta markkinat uskovat korkojen jopa laskevan tulevien vuosien aikana. 

Globaalisti heikentyvä talouskasvu enteilee, että elämme finanssikriisin jälkeen alkaneen pitkän taloussyklin loppuvaiheita. Syklin viimeisissä vaiheissa riskisijoitusten tuotot ovat tyypillisesti keskimääräistä heikompia. Toisaalta matala korkotaso pakottaa sijoittajat edelleen hakemaan tuottoja myös riskisijoituksista. 

Pidämme osakkeet neutraalipainossa, mutta näkemyksemme osakkeiden sisällä on normaalia defensiivisempi. Alueellisesti uskomme erityisesti Kiinan markkinoihin. Sen sijaan Euroopan ja Japanin markkinat näyttävät matalan talouskasvun vuoksi haastavilta. 

Korkosijoituksissa näemme arvoa yrityslainoissa, joiden tuottopotentiaali on edelleen riskiin nähden hyvä. Sen sijaan alkuvuoden aikana laskeneet korot laskevat valtionlainojen houkuttelevuutta.

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat nykyisellä korkotasolla houkutteleva vaihtoehto salkkuun sekä tuottonsa että salkkua hajauttavan vaikutuksensa takia. Vaihtoehtoisten sijoitusten sisällä listaamattomat korkosijoitukset ovat näkemyksemme mukaan houkuttelevin luokka.
 

Näkemyksemme kannalta olennaisimmat seikat liittyvät globaaliin talouteenkehitykseen, keskuspankkien ratkaisuihin sekä poliittisten riskien kehitykseen. Teollisuuden näkymät ovat heikentyneet rajusti alkuvuoden aikana. Talouskasvu on nojannut kuluttajiin, joiden tilanne näyttää edelleen kohtuullisen hyvältä työllisyys- ja palkkakehityksen parantuessa. Teollisuuden on kuitenkin petrattava ennen pitkää, muuten globaali kasvu hyytyy väistämättä.

Rahapolitiikan suhteen markkinoiden odotukset ovat tehneet alkuvuoden aikana lähes täyskäännöksen. Markkinoilla odotetaan nyt Yhdysvaltojen keskuspankin laskevan korkoa tulevien vuosien aikana. Euroopassa talletuskoron hinnoitellaan nousevan nollaan kolmen vuoden päästä. Mikäli talous ja inflaatio vauhdittuvat, näemme että erityisesti Yhdysvalloissa korko-odotukset ovat pitkällä aikavälillä turhan negatiiviset. Näemme kuitenkin, että kuluvan vuoden ajan keskuspankkien linja pysyy pehmeänä.

Poliittisten riskien osalta kehitys on ollut alkuvuoden aikana positiivinen. Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasodasta on tihkunut pääsääntöisesti myönteisiä viestejä. Brexitin osalta pahin mahdollinen skenaario eli sopimukseton ero näyttää epätodennäköiseltä. Toisaalta molemmissa lopullisen ratkaisun löytyminen vaikuttaa haastavalta, ja ongelmien viivästyminen luo kasvua hidastavaa epävarmuutta. Näkemyksemme kuitenkin on, että positiivinen kehitys jatkuu. 

Sijoitusmarkkinoiden alkuvuoden hurjan tahdin jatkuminen vaikuttaa hitaan kasvun olosuhteissa epätodennäköiseltä. Toisaalta pahimpien pelkojen väistyminen tukee kuvaa siitä, että markkinoilla matka jatkuu oikeaan suuntaan, vaikkakin hitaammalla vauhdilla. 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinakatsaus Huomenta Suomi Extrassa 29.3.2019
Seuraava
Talousdata siivitti markkinat lähelle kaikkien aikojen huippuja