Aktia Bostadsfond VIII Kb är Aktias öppning inom produktsegmentet kapitalfonder.

Som en del av företagsförvärvet mellan Aktia och Taaleri våren 2021 avtalades om ett samarbete som stöder båda bolagens strategi och genom vilket Aktia blev en distributör av Taaleris alternativa placeringsprodukter i Finland.

Aktia Bostadsfond VIII Kb är det första resultatet av samarbetet och fondens enda placeringsobjekt är Taaleris åttonde bostadsfond.

Aktia Bostadsfond VIII Kb är Aktias öppning inom produktsegmentet kapitalfonder. Genom en enkel kapitalfondsplacering kan placeraren delta i värdeskapandet av denna bostadsportfölj som förvaltas av professionella. Målet med lösningen är att svara på den ökande efterfrågan på hyresbostäder i de största tillväxtcentrumen i Finland och att även svara på samhällets klimatmål genom att bygga moderna och energieffektiva hyresbostäder.

Bostäder är den fastighetsklass som ger bäst avkastning

Boende är ett grundläggande behov och vid förändringar på marknaden är bostäder ett stabilt fastighetsplaceringssegment. Fonden erbjuder placerare den värdeökningspotential som uppstår till följd av byggande och, när bostadsportföljen är färdig, en jämn kassaflödesavkastning från hyror.

Förvaltaren av mottagarfonden har lång erfarenhet av bostadsfonder

Taaleri, som förvaltar fondens enda placeringsobjekt, har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och en övertygande avkastningshistoria från tidigare bostadsfonder. Genom Aktias kapitalfond har placeraren möjlighet att få en fastighetsportfölj som förvaltas av en professionell organisation.

Försäljningen av fonden upphör uppskattningsvis i november 2021.