Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Varovainen Omistaja on eri omaisuusluokkiin (korot, osakkeet, pääomasijoitukset) maailmanlaajuisesti hajauttaen sijoittava rahastojen rahasto, joka pyrkii aktiivisella salkunhoidolla saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi. Sijoitusrahaston tuotto voi erota huomattavasti vertailuindeksin tuotosta aktiivisen salkunhoidon vuoksi.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
2,12%
3 vuotta p.a.
2,34%
5 vuotta p.a.
3,99%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (20%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (80%)
ISIN FI4000243365
Perustamispäivä 25.1.2016
Osuuden arvo 106,07 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 30,03 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

Varovaisen Omistajan avulla saat Taalerin sijoitusnäkemyksen mukaisesti rakennetun salkun. Varovainen Omistaja tavoittelee vakaata tuottokehitystä painottamalla sijoituskohteiden valinnassa kassavirtaa ja pääoman pysyvyyttä. Perusallokaatiossa salkussa on 10% osakesijoituksia, 60 % korkosijoituksia ja 30% vaihtoehtoisia sijoituksia.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
2,12%
3 vuotta p.a.
2,34%
5 vuotta p.a.
3,99%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 2,55 3,53 3,12
Sharpen luku 2,53 0,69 1,30

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 13,76
Joukkolainat 52,48
Rahamarkkinat 3,17
Muut 30,59

Omaisuusjakauma %

31.5.2021

Rahasto
JVK - Inv. Grade yrityslainat 28,55
Muut - Pääomasijoitukset 24,07
JVK - Valtio 15,14
JVK - High Yield yrityslainat 7,58
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 7,46
Muut - Kiinteistösijoitukset 6,53
Osakkeet - Eurooppa 3,92
Rahamarkkinat - Käteinen 3,17
JVK - Kehittyvät markkinat 1,20
Osakkeet - Tyynenmeren alue 1,00
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 0,80
Osakkeet - Suomi 0,58

10 suurinta sijoitusta

66,68% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. Taaleri Yrityskorko Kasvu O
  Suomi
  12,88%
 2. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
  Luxemburg
  12,47%
 3. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
  Luxemburg
  10,00%
 4. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
  Irlanti
  7,46%
 5. AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
  Luxemburg
  5,67%
 6. Taaleri Korkeammat Korot Kasvu O
  Suomi
  4,73%
 7. Certior Credit Opportunities II SCSP
  Luxemburg
  4,09%
 8. JP Morgan Strategic Property Fund
  Luxemburg
  3,85%
 9. ISHARES USD HY CORP USD ACC
  Irlanti
  2,86%
 10. Taaleri Kiinteistöt tuotto I
  Suomi
  2,67%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja Tuotto
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Varovainen Omistaja Tuotto
Rahastoesite