Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Taaleri Impakti on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Lue lisää erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktista.

Rahaston kuukausikatsaus - toukokuu 2021

Voit ostaa rahastoa myös osana Impakti-salkkua. Siirry Impakti.fi-palveluun tästä.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,03%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (40%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (60%)
ISIN FI4000439922
Perustamispäivä 1.7.2020
Osuuden arvo 106,78 EUR (16.6.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 25,17 EUR (16.6.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,00%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.6.2021

Salkunhoitajan katsaus

MARKKINAKEHITYS

 • Inflaation mahdollinen paluu oli toukokuunkin teema. Tämä nähtiin huonoksi etenkin kasvuyhtiöille. Uusiutuvan energian kasvuyhtiömme kärsivät tästä. Rahastomme arvo laski 0,6 % kun vertailuindeksi nousi 0,1 %.  Rahaston aloituksesta 1.7.2020 alkaen tuotto on ollut 30.4.2021 asti 5,9 % (vertailuindeksi 8,9 %) eli yli ennakoimamme pitkän aikavälin keskimääräisen vuotuisen tuoton 4-5 % vuodessa.
 • Ensisijoituksia on rahastomme sijoituksista n. 49 %, jos laskemme kutsumattomat sijoitussitoumukset uusiutuvan energian rahastoihin ja Sparkmindiin mukaan (45 % ilman kutsumattomia sijoitussitoumuksia). 

 

UUDET SIJOITUKSET

 • Sitouduimme ankkurisijoittajaksi Spinnovan listautumisantiin yhdessä Aktian muiden rahastojen kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Impakti on ankkurisijoittajana ja ensimmäinen kerta kun Impakti osallistuu suomalaisen yhtiön listausantiin.
  • Ankkurisijoittajat tukevat yhtiöiden listautumista sitoutumalla etukäteen merkitsemään osakkeita. Tämä edistää loppujen osakkeiden kysyntää ja parantaa siten listausannin onnistumisen mahdollisuuksia.
 • Sijoitimme Betolarin ja Cloudberry Clean Energyn uusmerkintöihin. Cloudberryn anti liittyi yhtiön siirtymiseen Oslon pörssin päälistalle, mitä pidämme hyvin positiivisena asiana yhtiön kehityksessä.
 • Lisäsimme myös omistuksiamme monissa jo aiemmin omistamissamme yhtiöissä ja vihreissä joukkolainoissa.

 

KUULUMISIA SIJOITUKSISTAMME

 • Oltavan tuulipuisto, johon sekä Taaleri Aurinkotuuli II että Tuuli IV –rahastot ovat sijoittaneet, on valmistunut. Kaikki 19 tuuliturbiinia (kapasiteetti yhteensä 91 MW) tuottaa sähköä.  Samassa yhteydessä Oltavan tuulipuiston arvo on päivitetty arvonlaskennassa ylöspäin ja rahastojen arvot ovat siksi nousseet.
  • Sekä Aurinkotuuli II että Tuuli IV –rahastoille Oltavan tuulipuisto on ensimmäinen valmistunut kohde. Hankkeesta odotetaan ensimmäisiä pääomanpalautuksia vielä vuoden 2021 aikana.
  • Oltavan hankkeen rakennustyöt valmistuivat noin kaksi kuukautta alkuperäistä aikataulua jäljessä, mutta nykytiedoilla alkuperäisessä budjetissa. Lyhyt viivästys johtui COVID-19-pandemian voimalatoimittajalle aiheuttamista toimitushaasteista.

 

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
0,03%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti - - -
Sharpen luku - - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 24,27
Joukkolainat 45,85
Rahamarkkinat 22,03
Muut 7,85

Omaisuusjakauma %

17.6.2021

Rahasto
Rahamarkkinat - Käteinen 22,03
JVK - High Yield yrityslainat 19,36
JVK - Kehittyvät markkinat 14,67
Osakkeet - Luokittelemattomat 13,72
JVK - Inv. Grade yrityslainat 10,32
Muut - Pääomasijoitukset 7,85
Osakkeet - Eurooppa 7,69
Osakkeet - Suomi 2,87
JVK - Luokittelemattomat 1,50

10 suurinta sijoitusta

40,21% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
  Luxemburg
  14,67%
 2. M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
  Luxemburg
  13,72%
 3. Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
  Suomi
  1,94%
 4. Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green
  Ruotsi
  1,54%
 5. European Energy 6,125 % Perp 22.9.2023/3020 Green
  Tanska
  1,49%
 6. Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
  Tanska
  1,44%
 7. Taaleri Tuulirahasto IV Sijoittajat voitonjakolaina 2
  Suomi
  1,38%
 8. Solidate Oy
  Suomi
  1,36%
 9. Taaleri Aurinkotuuli Rahoittajat voitonjakolaina
  Suomi
  1,35%
 10. Taaleri Aurinkotuuli Sijoittajat voitonjakolaina
  Suomi
  1,33%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,00%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti kasvu A
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Taaleri Impakti kasvu A
Rahastoesite