Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

Impakti on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Voit ostaa rahastoa myös osana Impakti-salkkua. Siirry Impakti.fi-palveluun tästä.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
3,79%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (40%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (60%)
ISIN FI4000439922
Perustamispäivä 1.7.2020
Osuuden arvo 110,78 EUR (16.9.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 29,60 EUR (16.9.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Hallinnointipalkkio 1,00%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

16.9.2021

Salkunhoitajan katsaus

MARKKINAKEHITYS JA RAHASTON TUOTTO

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä erikoissijoitusrahasto Impakti täytti vuoden. Kesäkuu oli Impaktille erinomainen kuukausi. Markkinoillakin vallitsi miellyttävä kesäsää eikä mustia pilviä sijoittajien taivaalla tuntunut olevan. Kesäkuussa nähtiin ennätysmäärä listautumisanteja. Impaktikin osallistui kolmeen listautumisantiin (Spinnova, OX2 ja Hexicon).

Erityisesti salkkumme kasvuyhtiöt palasivat muotiin: esimerkiksi Cloudberry nousi 15 % ja salkkumme uusi tulokas Spinnova listautumisestaan 24.6 alkaen kesäkuun loppuun 31 %. Rahastomme arvo nousikin kesäkuun aikana 1,8 % (vertailuindeksi 2,1 %).

Ensimmäisen kokonaisen vuoden tuotto rahastolle oli 7,7 % eli selvästi yli ennakoimamme pitkän aikavälin keskimääräisen vuotuisen tuoton 4-5 % vuodessa.

Preferoimme uusmerkintöjä ja muita ensisijoituksia joiden avulla pääomamme ovat sijoituskohteiden käytössä (vs. sijoitustemme myyjillä). Ensisijoituksia on rahastomme sijoituksista n. 49 % jos laskemme kutsumattomat sijoitussitoumukset uusiutuvan energian rahastoihin ja Sparkmindiin mukaan (45 % ilman kutsumattomia sijoitussitoumuksia). 

 

UUDET SIJOITUKSET

Sijoitimme 4 uuteen kohteeseen:

 • Osallistuimme Spinnovan listautumisantiin ankkurisijoittajana yhdessä Aktian muiden rahastojen kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Impakti on ankkurisijoittajana ja ensimmäinen kerta kun Impakti osallistuu suomalaisen yhtiön listausantiin. Ankkurisijoittajat tukevat yhtiöiden listautumista sitoutumalla etukäteen merkitsemään osakkeita. Tämä edistää loppujen osakkeiden kysyntää ja parantaa siten listausannin onnistumisen mahdollisuuksia. Ankkurisijoittajien merkintöjä ei leikata vaikka anti olisi vahvastikin ylimerkitty. Spinnovan tapauksessa tämä osoittautui rahaston kannalta arvokkaaksi asiaksi.
 • Osallistuimme pienemmillä merkinnöillä myös kahden ruotsalaisen yhtiön listausanteihin. OX2 on Euroopan johtava uusiutuvan energian kehitysprojektiyhtiö. Hexicon on merituulivoimayhtiö, jolla on myös oma patentoitu menetelmä jossa merituulivoimaloiden perustukset kelluvat. Tällaiset tuulivoimalat voidaan sijoittaa syvempiin vesiin jolloin tuuliolosuhteet ovat paremmat eikä maisemahaittoja ole.
 • Merkitsimme Fintoil Hamina Oy:n vihreää joukkolainaa, jonka pääomilla rakennetaan Haminaan mäntyöljylaitosta. Suurin loppukäyttötarkoitus mäntyöljystä saataville jakeille on biodiesel, jolla voidaan korvata fossiilinen diesel ilman muutoksia moottoreihin. Näin saavutetaan yli 80 % vähennys polttoaineen hiilijalanjäljessä.

Lisäsimme myös omistuksiamme monissa jo aiemmin omistamissamme yhtiöissä ja vihreissä joukkolainoissa.

Kuukausiraportin liitteestä löytyy koko sijoitussalkkumme, ml. vihreät ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lainat sekä osakkeet sekä lyhyen kuvauksen yhtiöiden toimialasta tai vihreiden joukkolainojen pääomien käyttötarkoituksesta.

 

NÄKYMÄT

Listautumisannit ja vihreiden joukkolainojen emissiot ovat nyt kesätauolla. Kurssikehitys on heinäkuun alussa jatkunut positiivisena. Olemme optimistisia Impaktin näkymistä myös tulevina kuukausina.

 

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
3,79%
3 vuotta p.a.
-
5 vuotta p.a.
-
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 4,75 - -
Sharpen luku 2,17 - -

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 25,48
Joukkolainat 48,49
Rahamarkkinat 18,02
Muut 8,01

Omaisuusjakauma %

18.9.2021

Rahasto
JVK - High Yield yrityslainat 22,61
Rahamarkkinat - Käteinen 18,02
Osakkeet - Luokittelemattomat 14,06
JVK - Kehittyvät markkinat 14,01
JVK - Inv. Grade yrityslainat 10,59
Muut - Pääomasijoitukset 8,01
Osakkeet - Eurooppa 6,70
Osakkeet - Suomi 4,72
JVK - Luokittelemattomat 1,28

10 suurinta sijoitusta

40,80% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. M&G Positive Impact Fund Class EUR C ACC
  Luxemburg
  14,06%
 2. BlueOrchard Microfinance Fund N EUR
  Luxemburg
  14,01%
 3. SPINNOVA OYJ
  Suomi
  2,26%
 4. Taaleri Tuulirahasto IV Rahoittajat voitonjakolaina
  Suomi
  1,72%
 5. Volvo Car AB 2,5 % 7.10.2027 Green
  Ruotsi
  1,65%
 6. Tornator Oyj 1,25 % 14.10.2026 Green
  Suomi
  1,55%
 7. Orsted 1.75 % 9.9.2027/3019 Green
  Tanska
  1,54%
 8. Taaleri Aurinkotuuli Sijoittajat voitonjakolaina
  Suomi
  1,49%
 9. European Energy 6,125 % Perp 22.9.2023/3020 Green
  Tanska
  1,29%
 10. CLOUDBERRY CLEAN ENERGY AS
  Norja
  1,23%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 1,00%
Tuottopalkkio -
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

Säännöt Impakti
Avaintietoesite Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti kasvu A
Rahastoesite