Yleiskatsaus

Sijoituspolitiikka

A50 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitusfilosofia perustuu laajaan kansainväliseen hajautukseen. Rahasto tekee sijoituksia osake- sekä korkomarkkinaan pörssilistattujen erittäin kustannustehokkaiden indeksiosuusrahastojen avulla. Rahasto on sijoitusnäkemyksemme ilmentymä kulloisessakin markkinatilanteessa. Käytännön toteutus tehdään allokaatiosijoittamiseen parhaiten sopivilla sijoitusinstrumenteilla, pörssilistatuilla indeksituotteilla. Rahaston perussijoitusallokaatiossa 50% sen varoista on sijoitettu osakemarkkinoille.

Saman rahaston kasvu- ja tuotto-osuuksien osuudenarvot eroavat toisistaan rahaston ensimmäisen tuotonjaon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tuotto-osuuksien omistajille jaetaan vuotuinen tuotto ja tuoton maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuoton verran. Kasvuosuuksien omistajille tuottoa ei jaeta, vaan tuotto kasvattaa osuuden arvoa.

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,14%
3 vuotta p.a.
8,44%
5 vuotta p.a.
5,88%
10 vuotta p.a.
-

Vertailuindeksi

MSCI AC World TR Net (50%)
Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (45%)
EONIA Total Return Index (5%)
ISIN FI4000340179
Perustamispäivä 15.3.2019
Osuuden arvo 163,13 EUR (26.10.2021)
Nettovarat yht. (milj.) 58,04 EUR (26.10.2021)
Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto
Morningstar
Hallinnointipalkkio 0,70%

Palkkiot ja kulut

Arvonkehitys 100 (EUR)

26.10.2021

Salkunhoitajan katsaus

Elokuun aikana riskisijoitusten hyvä tuottokehitys jatkui. Kesäkuukausista poiketen pitkät korot kääntyivät lievään nousuun, mikä vaikutti relatiivisiin tuottoihin omaisuusluokkien sisällä. Turvallisempien valtion lainojen ja yrityslainojen hintaliikkeet painuivat pakkaselle ja vastaavasti riskillisempien kohteiden arvot nousivat riskipreemioiden kaventuessa. Osakemarkkinoilla heikosti pärjännyt Japani otti muita markkina-alueita kiinni ja kehittyvät markkinat palautuivat kesäkuukausien laskusta.

Rahasto pärjäsi hyvin elokuun aikana niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Osuuden arvo nousi 1,7 %, vertailuindeksin tuoton jäädessä 1,3 prosenttiin. Positiivista tuottoeroa kerrytti niin osakkeiden ylipainottaminen, kuin onnistuneet instrumenttivalinnat sekä osake- että korkopuolen sisällä.

Loppuvuonna iso teema salkunhoidon näkökulmasta tulee olemaan talouskasvun ja inflaatiovauhdin odotettu hidastuminen vuoden 2022 aikana, sekä tähän liittyen keskuspankkien rahapolitiikan muutokset.

Tuotot

Historialliset tuotot

Vuoden alusta
11,14%
3 vuotta p.a.
8,44%
5 vuotta p.a.
5,88%
10 vuotta p.a.
-

Riskitaso 3/7

1 = Matalampi riski, matalampi odotettu tuotto
7 = Korkeampi riski, korkeampi odotettu tuotto

Tuotto/riski-analyysi

Morningstar
Riskimittari 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta
Volatiliteetti 7,55 10,87 9,35
Sharpen luku 2,07 0,78 0,63

Omistukset

Omaisuuslajit %

Netto
Osakkeet 56,36
Joukkolainat 39,71
Rahamarkkinat 3,94
Muut 0,00

Omaisuusjakauma %

30.9.2021

Rahasto
Osakkeet - Pohjois-Amerikka 35,03
JVK - Inv. Grade yrityslainat 17,15
JVK - Valtio 13,90
Osakkeet - Eurooppa 10,86
JVK - High Yield yrityslainat 5,89
Osakkeet - Tyynenmeren alue 5,30
Osakkeet-Kehittyvät markkinat 5,17
Rahamarkkinat - Käteinen 3,94
JVK - Kehittyvät markkinat 2,76

10 suurinta sijoitusta

72,34% osuus rahaston kaikista sijoituksista

 1. Source S&P500 UCITS ETF
  Irlanti
  12,75%
 2. iShares S&P 500 - B UCITS ETF
  Irlanti
  12,30%
 3. AMUNDI IEACS-UCITS ETF DR
  Luxemburg
  8,91%
 4. Db X-Tr II-Ibo.so.Eu.z. Ucits etf
  Luxemburg
  6,99%
 5. SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 UCITS ETF
  Irlanti
  6,30%
 6. iShares MSCI Japan fund, Acc
  Irlanti
  5,30%
 7. Ssga Spdr Msci Em Asia Ucits ETF
  Irlanti
  5,17%
 8. ISHARES EURO HY CORP EUR ACC
  Irlanti
  5,11%
 9. Amundi Bbb Euro Corporate Inve
  Ranska
  4,94%
 10. AMUNDI MSCI EURP QLT FCT ETF
  Luxemburg
  4,56%

Palkkiot ja kulut

Hallinnointipalkkio 0,70%
Tuottopalkkio 20,00%

20 % vertailuindeksin ylittävästä tuotosta 12 kuukauden ajalta päivittäin laskettuna.
Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%

Minimisijoitukset

Ensimerkintä 100,00
Lisämerkintä 100,00

Dokumentit

020821 Säännöt A50
Avaintietoesite Sijoitusrahasto Aktia A50 Tuotto T
Rahastoesite